Skogsfastighet

Välskött skog i Rusksele , Lycksele

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast ons 30 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
267,2 ha
Skogsmark
221,7 ha
Skogsimpediment
43,5 ha
Åkermark
0,6 ha
Övrigmark
1,4 ha
Virkesförråd
18 200 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LYCKSELE RUSKSELE 2:6 & Rusksele 1:33

Adress

Vindelälvsvägen 24 92194 Rusksele

Om fastigheten

Två stycken skogsfastigheter om totalt ca 267 ha i Rusksele. Fastighetsinnehavet fördelar sig både på norra och södra sidan om Vindelälven.

– Produktiv skogsmark om ca 222 ha.
– Totalt ca 18 200 m³sk.
– I medeltal 82 m³sk/ha.
– Talldominerade (84 %).
– Inga bostadsbyggnader.
– Jakt i Rusksele VVO som jagar på ca xxxx ha.
– Fastigheterna ingår i Rusksele SFF avseende fisket.
– Fastigheterna säljs tillsammans.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Allmänt

Fastigheterna ligger i och omkring byn Rusksele. Till närmaste större tätort, Lycksele, är det ca 35 km. I Rusksele är företagsandan god med ett flertal större arbetsgivare. Det finns både barn-, och äldreomsorg. Lanthandel med bensinmack samt en restaurang. Vindelälven med dess biflöden erbjuder goda fiskemöjligheter. För den som är jaktintresserad är detta ett bra område att verka inom.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Urban Hellgren SCA-skog. Fältarbetet har pågått under 2009-2019 och planen avser tiden från okt 2019 och tio år framåt.

Enligt planen omfattar den produktiva skogsmarken ca 222 ha och har ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 18 200 m³sk. Vilket fördelar sig på ca 760 m³sk är R-skog, 9 730 m³sk är G1-skog, 4 220 m³sk är S1-skog, 1 330 m³sk är S2-skog samt 2 000 m³sk NS/NO-skog. Trädslagen fördelar sig på ca 84 % Tall, 7 % Gran samt 9 % Löv.

Enligt skogsbruksplanen är medelvolymen 82 m³sk/ha och boniteten uppgår till 3,6 m³sk/ha/år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheterna ingår i Rusksele VVO som jagar på ca 4 700 ha.

Fiske

Fastigheterna ingår i Rusksele SFF avseende fisket. Det är ca en mil av Vindelälven som upplåten till SFF. För mer information och karta se; https://fiskailappland.se/rusksele-fvo/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt finns registrerade på fastigheten. Dock finns flertalet boplatser samt fångstgropar registerade på fastigheterna. Merparten av dess är belägna på södra sidan Vindelälven. För mer information kontakta mäklaren.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Lycksele  kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter