Skogsfastighet

Välskött och slutavverkningsbart!

Högstbjudande

3 200 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 20 mar, kl 17:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,0 ha
Skogsmark
44,9 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
8 005 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

GÄVLE KUBBO 8:1

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Välskött fastighet i Kubbo ca 12 km sydost om Gävle med timrad lada. Fastighetens totala areal är 45, 0 hektar varav 44,9 hektar är produktiv skogsmark med ett virkesförråd uppskattat till ca 8 000 m³sk varav 5 400 m³sk har nått slutavverkningsbar ålder. Fastigheten erbjuder goda möjligheter för småskaligt skogsbruk, jakt och rekreation.

Fastigheten ingår i Kubbo Jaktklubb som jagar på ca 1 000 hektar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

De uppgifter om skogstillståndet som presenteras i detta underlag har erhållits från en skogsbruksplan upprättad av Skogsvårdsstyrelsen under september 2019.

Den produktiva skogsmarken uppgår totalt till 44,9 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 8 005 m³sk som domineras av tallskog varav ca 5 400 m³sk har uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelvolymen per ha är ca 178 m³sk, medelboniteten på fastigheten är beräknad till 8,0 m³sk/ha och den beräknade tillväxten är ca 298 m³sk för tillväxtsäsongen 2020.

För övriga upplysningar se sammanställning över ålders- och huggningsklasser samt avdelningsbeskrivning och skogskarta.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Timrad lada

På fastigheten i avdelning 1 ligger en timrad lada med stensatt grund, timmerstomme, fönster med enkelglas och tak av plåt. Byggnaden saknar golv.

Jakt

Fastigheten ingår i Kubbo Jaktlag som jagar på en areal om ca 1 000 hektar. För att få delta i jakten måste ny fastighetsägare ansöka om medlemskap i jaktklubben. Småviltsjakten sker enskilt över hela området medan älgjakten bedrivs gemensamt. Jaktbart vilt är framför allt älg, rådjur, räv, skogsfågel och vildsvin och den årliga avgiften för all jakt inklusive fällavgift är för närvarande 3 500 kr per år. Ny ägare kan tillträda jakten tidigast 2020-07-01.

Jaktstuga

På fastigheten ligger jaktlagets jaktstuga som är en byggnad på ofri grund, dvs den tillhör inte fastigheten.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns kulturhistoriska lämningar i form av fornåker och boplats, se avdelning 5 och 12 i skogsbruksplanen. (Källa: Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheten ligger del av Igelsjöns naturreservat, se avdelning 11 i skogsbruksplanen (Källa Skogsstyrelsen). Länsstyrelsen vill utöka naturreservatet i sydlig riktning från nuvarande reservat med ca 1 hektar och erbjuder intrångsersättning. Ny fastighetsägare kommer få kontaktuppgifter till handläggaren på länsstyrelsen för fortsatt förhandling.

Vägavgift

Fastigheten har andel i samfälld väg. Vägavgiften varierar från år till år beroende på vilka underhåll av vägen som utförts. 2019 var vägavgiften 1 000 kr.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Områdesbeskrivning

Lugnet i Kubbo det bästa av allt! Här har du möjligheten att förvärva en tätortsnära skogsfastighet ca 1,2 mil sydost om Gävle. Fastigheten ligger i ett skogs- och åkerlandskap och lämpar sig för småskaligt skogsbruk i kombination med jakt och rekreation. Närmaste intilliggande by är Mårtsbo.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 107 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter