fbpx

Lantbruk

Välskött lantbruksfastighet i Varmsätra

Högstbjudande

15 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tis 23 Nov kl 13:00

Visning

  • sön 31 okt

    Anmälan krävs. Anmäl er till ass. fastighetsmäklare Elin Sandström, elin.sandstrom@ludvig.se/021-103552

  • ons 10 Nov

    Anmälan krävs. Anmäl er till ass. fastighetsmäklare Elin Sandström, elin.sandstrom@ludvig.se/021-103552

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
146,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,5 ha
Skogsmark
65,7 ha
Åkermark
75,0 ha
Väg och kraftledning
1,7 ha
Övrigmark
1,3 ha
Inägomark
2,3 ha
Virkesförråd
13 300 m3sk
Boyta
264 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SALA GAMSEBO 1:8

Adress

Gamsebo 110 733 92 Sala

Om fastigheten

Välskött lantbruksfastighet med trivsamt boende utanför Varmsätra, söder om Sala. Total areal om 146,5 ha. Gårdscentrum består av mangårdsbyggnad, lillstuga och flygelbyggnad. Ekonomibyggnader av god standard. Välarronderad åkermark om 75 ha och produktiv skogsareal om 65 ha med ett virkesförråd om 13 300 m³sk. Fastighetens goda arrondering i ett samlat skifte och med närhet till bilvägar samt kompletterande basvägar, ger goda möjligheter till en rationell skötsel. Jakträtt. Jakten ingår i ett större viltvårdsområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

Bostadshus från slutet av 1890-talet med tillbyggnad från 1961. Byggnad i två våningsplan uppförd delvis på gjuten torpargrund och delvis med källare. Den taxerade boarean är 164 kvm och biarean är 12 kvm. Den ursprungliga huskroppen är uppförd med stomme av timmer och fasad av gulmålad panel med lockläkt, 2-kupigt tegel. Den utbyggda delen med stomme av träreglar och tak med shingel. 2-glasfönster med spröjs.

Uppvärmning sker primärt med fliseldning, möjlighet att elda med pellets eller spannmål, kompletterande värmekällor med kamin och luft/vatten värmepump. Vattenburet värmesystem. Ackumulatortank om 1,8 kubikmeter. Kulvert från mangårdsbyggnaden tillgodoser lillstugan med varmvatten. enskilt avlopp med 3-kammarbrunn och infiltrationsbädd. Borrad brunn om 7-8 m från 1947, kompletterad med rening för järn och kalk med salttabletter (reningssystem från 2017). Separata skorstenar för panna och kamin.

Byggnaden är helrenoverad i samband med att tillbyggnaden uppfördes 1961. 1988 lades nytt tak, tillbyggnaden brädfodrades och fick nya fönster. 2011 byttes ytterdörrarna och 2013 byttes luckor och lådor i köket (Härjedalskök). Jordfelsbrytare kollade 2017, ny kyl och frys 2012, köksfläkt från 2018.

Planlösning Nedre plan:
Hall med två ytterdörrar, bostaden har tidigare inrymt två lägenheter. Kontorsrum. Badrum med toalett, kommod och dusch, våtrumsmatta och tapet. Kök med normal standard, högskåp och diskbänk i rostfritt stål. Allrum med parkettgolv, vitlaserat trätak och kamin. Finrum i två delar med portal emellan, äldre vackert stavparkettgolv, bra ljusinsläpp. Syrum/hobbyrum delvis under trappan, förråd/skåp under trapp. Tvättstuga med pegulanmatta, trappa ner till källaren. Groventré med inbyggd garderob och torkrum. Källaren består av pannrum och matkällare. Utanför köksfönstret finns en trevlig uteplats.

Planlösning Övre plan:
Sovrum 1 med kattvind. Sovrum 2 med fyra platsbyggda garderober och en inbyggd garderob, snedtak. Gamla köket med äldre standard, högskåp. hall med dörr ut till balkong, inbyggd garderob. Badrum med toalett, handfat och badkar, pegulanmatta och tapet upptill.

Lillstuga

Bostadsbyggnad i 1 ½-plan. Original stommen är från slutet av 1890-talet men byggnaden byggdes om och renoverades upp till bostadshus 1988. Timmerstomme uppförd på gjuten torpargrund. Brädfodrad med rödfärgad lockpanel, 1-kupig tegel och fönster med spröjs. Uppvärmning främst via luftvärmepump (2016) som kompletteras med öppen spis. Vattenburet värmesystem, varmvatten via kulvert från mangårdsbyggnaden. Delar avlopp- och vattenlösning med mangårdsbyggnaden.

Planlösning Nedre plan:
Hall. Vardagsrum med öppen spis, linoleummatta. Badrum med toalett, handfat, inbyggt torkskåp och förberett för att kunna installera en tvättmaskin. Kök (Marbodal) med normal standard, diskbänk i rostfritt stål, platsbyggt skafferi samt städskåp, linoleummatta.

Planlösning Övre plan:
Hall med klädkammare. Allrum med linoleummatta, snedtak. Badrum med toalett, handfat och dusch, plastmatta. Sovrum med tre inbyggda garderober, heltäckningsmatta, snedtak.

Flygelbyggnad

Byggnad om 54 kvm. Uppgift hämtad från försäkringsbrev. Originalstommen är från slutet av 1890-talet men har varit nedplockad. Under 1978 plockades byggnaden ihop igen. Timmerstomme uppförd på gjuten platta. Brädfodrad med rödfärgad lockpanel, 1-kupigt tegel och fönster med spröjs. Uppvärmning via direktverkande el. På nedre plan är det ett garage med dubbelport och inglasad uteplats. Uteplatsen glasades in och stolparna byttes 2019. På övre plan finns en isolerat rum som idag används till förråd/lager.

Trädgård

Trevlig trädgårdstomt med fina gräsytor inbjuder till härliga grillkvällar, rekreation, lekar och odlingar om så önskas. Äldre äpple- och päronträd.

Ladugård med loge

Ladugård med mjölkkammare och loge i vinkel. Byggnadsmått enligt mätning är 10,7 * 23,5 m för ladugården, 3,5 * 7,2 m för mjölkkammaren, 10,5 * 43,5 m för loge och 9 * 15,7 m för tillbyggnad/ungdjursstall. TP20-plåt på hela bygganden utom mjölkkammren och tillbyggnad/ungdjursstall.

Ladugårdsdelen är byggd i 1918 i granitsten, skulle med trästomme och stående plank, mjölkkammare murad med vit puts utvändigt. Ombyggd under 1974. Gamla inredningen är kvar samt en tillbyggd hästbox.

Loge byggd med trä regelstomme, beklädd med rödmålad plank, gjutet golv, skjutportar på båda långsidorna samt flera dubbelportar.

Gjuten gödselplatta med låg mur.

Säkergårdbesiktigad genom Länsförsäkringar.

Maskinhall

Maskinhall byggd i början av 1990-talet. Byggnadsmått enligt mätning 16 * 24 m. Uppförd med träregelstomme, brädfodrad med rödmålad plank, gjuten platta och TP20-plåt på tak. El indraget. Skjutport på kortsidan om 4 * 6 m och på långsidan om 4 * 4 m. Del av byggnaden är en verkstad (6,5 * 16 m) med innerväggar och tak av gipsskivor, golvbrunn samt vikportar om 4 * 4 m. Ytterbelysning.

Ensilagesilo

Bjurenvals Lipsilo från 1978. 400 ton.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på ludvig.se/fastigheter/ finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv gårdskarta på ludvig.se/fastigheter. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Inägomark

Ett av områdets bästa åkermark i väl sammanhängande brukningsenhet. En stor del täckdikat med slang och grusfilter under 1980 talet.

Blockareal 75,14 ha fördelat på 16 block varav det största på 39,3 ha, det finns även små block som senaste åren varit permanent träda/gräsmark.

Dominerande jordart är måttligt mullhaltig mellanlera. Det har varit djur på gården till 2014, därför har det fram till dess varit vallodling på ungefär hälften av arealen i växtföljd och näringstillgången kan antas vara god.

Fastigheten är delägare i Varmsätra, Gamsebo, Sörbäck dikningsföretag en stor del av i dikningsföretagets ingående dike är sedan länge rörlagt.

​Det sker ett sämjebyte av åkermarken så att brukandet följer vägen istället för fastighetsgränsen. Se karta.

Enligt taxeringsinformationen:
35 ha åkermark med normal produktionsförmåga, avviker med mindre än 10 % normalt. Dränering: Tillfredsställande dränering genom plantäckning efter 1984.
40 ha åkermark med sämre produktionsförmåga, minst 10 % men högst 30 % under normalt. Tillfredsställande dränerad eller självdränerad, ej klass1.

Arrende

Åkermarken är utarrenderad med 1-årigt skriftligt arrendeavtal. Tillträdesdag var 14 mars 2015. Arrendeavgiften är 135 000 kr exklusive moms.

Uppsägning eller begäran om villkorsändring ska ske skriftligen senast 8 månader före arrendetidens utgång. Sägs inte avtalet upp i tid förlängs avtalet för en tid av ett år.

Stödrätterna ägs av markägaren och ska återlämnas av arrendatorn utan ersättning vid arrendeförhållandets upphörande.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2017 av Mellanskog. Skogsbruksplanen är teoretiskt uppräknad inklusive tillväxtsäsongen 2021.

Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 65,7 ha med ett virkesförråd om 13 300 m³sk, varav 2 300 m³sk är G2-, S1- och S2-skog.
Medelbonitet på 5,9 m³sk per ha. Högt medeltal 202 m³sk per ha.

Trädslagsblandning 58 % tall, 31 % gran och 11 % björk/löv. Ojämn åldersfördelning där stor del av arealen består av skog äldre än 90 år. Markförhållanden och bonitet är överlag goda med lättframkomlig terräng. Av den produktiva skogsmarksarealen är 100 %. Skogsmarken är till största del högproducerande och lättåtkomlig med ett väl utbyggt vägnät.

På fastigheten är 1 avdelning om 0,4 ha, föreslagen som NO-område (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 3 avdelningar, totalt 3,3 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 5,6 % av den produktiva skogsmarken.

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten. I planens första period finns 2 avdelningar, sammanlagt 5,1 ha, som bör röjas, 1 avdelning om 1,4 ha, där underväxtröjning före gallring är föreslaget och 5 avdelningar, sammanlagt 7,1 ha, föreslagna för gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten har tre jakträtter. Jakträtt är upplåten dels till Varmsätra jaktlag , Norrby Tärna Jaktvårdsförening och dels till Norrby Mellersta och Ovanskogens Viltvårdsområdes förening (VVO).

Norrby Mellersta och Ovanskogens Viltvårdsområdes förening (VVO) ger markägaren en ersättning om 45 kr/ha inklusive moms. Som markägare har man möjlighet att köpa tillbaka lådor med styckat och förpackat kött. Jakträttsbevis har en årsavgift på 4 000 kr samt en inträdesavgift om 2 000 kr. Älgjakten bedrivs som gemensamhetsjakt och småviltsjakten som områdesjakt. Kronskötselområde gemensamt med Varmsätra.

Ny ägare övertar fastigheternas rättigheter och skyldigheter i nämnda VVO. Ny ägare disponerar jakten fr. o m tillträdesdagen

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns fyra lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Tre av dem är klassade som övrig kulturhistoriska lämningar (plats m tradition, fyndplats för trindyxa och gränsmärke) och en som möjlig fornlämning (torpruin). Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Mantal

Fastigheten har 1 41/216 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Bredband

Det är grävt fram till hus för fiber, inväntar att grävningen fram till tomtgräns ska bli färdig. Ansvarig Open Infra.

Ett nytt servitut kommer skrivas för den del av fastigheten som påverkas av nedgrävning av kabel över åkrarna.

Inteckningar

Det finns 6 st datapantbrev om sammanlagt 576 300 kr som övertages av köparen vid tillträdet. Fastigheten är obelånad.

Fastighetsreglering

Ett område om ca 1 000 kvm ska fastighetsregleras in till grannfastigheten Sala Sörbäck 1:11.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Områdesbeskrivning

I Varmsätra finns en låg- och mellanstadieskola. I skolans idrottshall ordnas under kvällstid flera olika aktiviteter såsom gymnastik, styrketräning. Varmsätra IK spolar is på vinter för skridskoåkning och klipper gräsplan för fotboll på sommaren.

​På ortens allmänning finns det bl a en grillkåta och byaföreningen arrangerar​ löpande olika aktiviteter för både stora och små. Vid grillkåtan finns även ett motionsspår. Hembygdsföreningen ordnar trivselkvällar och midsommarfirande.

Sala (avstånd ca 9 km) är centralort i Sala kommun i Västmanlands län. I Sala återfinns Sala silvergruva samt Väsby Kungsgård och Aguélimuseet. Sala är en charmig småstad med närhet till ett antal större städer såsom Västerås, Uppsala, Stockholm m.fl. I stadens centrum finns såväl småbutiker som en modern galleria, bibliotek, biograf, caféer, restauranger, matbutiker och tågstation för goda pendlingsmöjligheter.

För den friluftsintresserade finns flera sjöar i Salas närhet med möjligheter till bad, fiske och utflykter längs fantastiska vandringsleder.

Sala har ett rikt föreningsliv med drygt 200 föreningar med många olika verksamheter. Vid Lärkans sportanläggning strax utanför centrum finns idrottshall, badhus, hockeyhall, curlinghall samt flera bollplaner, varav en med konstgräs. Är du intresserad av hästar finns en stor ridanläggning bara några kilometer utanför centrum.

Kommunikationer

I Västmanlands län utförs kollektivtrafiken av VL. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se VL:s hemsida www.vl.se

Tågtrafik. För tidtabeller och annan information, se SJ:s hemsida: www.sj.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 576 300 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna anbud senast tis 23 Nov kl 13:00

Högstbjudande: 15 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter