Lantbruk

Välskött gård med skog

Utgångspris

3 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 22 okt, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
84,1 ha
Skogsmark
64,3 ha
Skog med restriktion
5,7 ha
Myr/kärr/mosse
5,1 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Inägomark
5,6 ha
Väg och kraftledning
1,1 ha
Övrigmark
2,1 ha
Virkesförråd
10 158 m3sk
Boyta
100 kvm
Antal rum
3 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERHAMN HENNINGE 1:16 & 1:17

Adress

Henninge 808 82392 Holmsveden

Om fastigheten

Välkommen till Henninge 808 och en välskött gård med bostadsbyggnad fördelat på 3 rum och kök med högt läge och fin vy över landskapet. Altan i soligt sydvästläge med utsikt över Henningesjön och en grönskande trädgård. På gården finns även en stor ladugård i två plan, traktorgarage, garage, jordkällare samt vedbod.

Fastigheterna har en totalt areal om 84,1 hektar, varav 5,6 hektar inägomark i direkt anslutning till gårdscentrum och 64,3 hektar produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ungefär 10 100 m³sk, medelvolymen per hektar är 158 m³sk med en medelbonitet på 5,6 m³sk per hektar. Fastigheternas Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på yngre och medelålders växande gallringsskog. Jaktmöjligheter i jaktlag.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Planritning

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad i 1½-plan med en taxerad boyta om 100 m². Uppförd på torpargrund med gjuten sockel med en stomme i timmer, fasad av stående träpanel under plåttak. Kopplade 2-glas fönster. Öppen altan under tak med sjöutsikt.

Enskilt vatten från källa med självtryck och enskilt avlopp till trekammarbrunn (infiltration/markbädd saknas). Uppvärmning luftvärmepump, elradiatorer, sparspis samt braskamin med fördelningskanaler till nedre och övre planet.

Bostadshuset renoverades i sin helhet på 1980-talet. Ytskikten inomhus består genomgående av golv med plastmatta, väggar med tapet och tak med träpanel.

Byggnadens nedre plan inrymmer: entré med hall och luftvärmepump från 2019, kök med diskmaskin och sparspis och utrymme för matplats, badrum med dusch, wc, varmvattenberedare, torkskåp och tvättmaskin och vardagsrum med braskamin. Från hallen nås den takade altanen med utsikt över sjön.

Övre plan inrymmer: hall, två sovrum med inbyggd klädförvaring samt flera klädförvaringsutrymmen.

Traktorgarage/garage

Garage uppförd på gjuten platta, oisolerad regelstomme, plåtväggar under plåttak. El indraget. Byggnadsyta om 89 m² enligt taxeringen. Byggnaden inrymmer två traktorplatser samt ett garage med port. Byggnadsyta ca 77 kvm.

Ladugårdsbyggnad

Ladugårdsbyggnad uppförd på gjuten grund och huggen sten, stommen är både murad och av trä, fasad av liggande träpanel under plåttak. Byggnadsyta om 361 m² enligt taxeringen. Nygjord uppkörsbro upp till höskullen.

Nedre plan inrymmer: äldre delar som stall, grishus, lider och ladugård, bastu och dusch, utedass och förvaringsutrymmen.
Övre planet inrymmer: höskulle.

Vedbod/jordkällare

Vedbod uppförd på plintar, stomme i trä under plåttak. Under vedboden finns en stenvalvad jordkällare. Byggnadsyta ca 33 kvm.

Uthusbyggnad

Enklare uthusbyggnad i sämre skick. Stomme i trä och timmer under plåttak. Byggnaden inrymmer en äldre bodel samt förråd.

Allmänt

Fastigheterna Söderhamn Henninge 1:16 och 1:17 är belägna söder om Bollnäs och Söderhamn. Fastigheterna består av 9 markområden varav ca 5 hektar åkermark och ca 64 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 10 158 m³sk samt en medelbonitet på 5,6 m³sk per hektar.

Bostadshuset i 1-½ plan inrymmer 3 rum och kök samt en stor altan under tak med sjöutsikt. Ekonomibyggnaden i 2 plan inrymmer höskulle, fd grishus, äldre djurdel, lider, utedass, bastu med dusch samt flertalet förrådsutrymmen. Vedbod med underliggande jordkällare, traktorgarage/garage samt ett uthus i sämre skick med förråd och äldre bodel.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 84,1 hektar. Areal enligt fastighetstaxering och fastighetsregistret uppgår till 87 respektive 82,73 hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

På fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av Skog & Fritid i Bollnäs 2012. Planen har är tillväxtberäknats och justerats genom fältbesök i september 2020 av Nils Persson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 64,3 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 10 100 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 3 200 m³sk. Medelvolymen per hektar är 158 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,6 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 373 m³sk/år (5,8 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 42 % tall, 33 % gran och 25 % löv. Åldersfördelningen på fastigheten har sin tyngdpunkt på yngre och medelålders växande gallringsskog.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Skogsvård att utföra till följd av föreslagna åtgärder inom kommande planperioden är markberedning ca 5,2 hektar, plantering ca 3,9 hektar och ca 11 hektar röjning. Avdelning 1 i skogsbruksplanen, kalmark som är i behov av föryngringsåtgärder.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att försäljningsobjektet, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 5,6 hektar. Inägomarken är ansluten till brukningscentrum, bestående av både åker och betesmark bedöms ha något sämre produktionsförmåga enigt taxeringsuppgifterna.

Jakt

Fastigheterna ingår för närvarande i Henninge älgjaktlag, ca 1 100 ha.

Forn- och kulturlämningar

Det finns flera fornminnen och kulturlämningar registrerade på fastigheterna, bland annat två områden med skogsbrukslämningar och en fångstgrop (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

En nyckelbiotoper som är ett biotopsskydd, avdelning 24 i skogsbruksplanen, ett naturvärdesobjekt och flera sumpskogar finns registrerade på fastigheterna (Källa Skogsstyrelsen, Skogens pärlor).

Planer, bestämmelser mm

Biotopskyddsområde, Biotopskydd Sk 359-2015. Akt: 2182-p2017/8. Registreringsdatum: 2017-10-11

Fäbovall

Till fastigheten hör mark på en fd fäbovall utan byggnader (avdelning 51).

Vägar

Fastigheterna har del i gemensamhetsanläggningarna Bollnäs Hanebo Kyrkby ga:10 (förvaltning genom Knupbodvägarnas nya samfällighetsförening) samt Bollnäs Lilltjära ga:5 (förvaltning genom Utibygdens samfällighetsförening).

Energideklaration

Energideklaration är inte utförd. Kontakta ansvarig mäklare för mera information.

Friskrivningsklausul

Fastigheten säljs med en så kallas friskrivningsklausul, vilket innebär att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Visning

Visning av byggnaderna sker 2020-10-02 kl 15:00 samt 2020-10-09 kl 15:00.
Spekulanter uppmanas att besiktiga fastighetens mark på egen hand eller genom konsult och själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock.

Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 69 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter