fbpx

Lantbruk

Välkommen till Långnäsviken

Säljs via anbudsförfarande

2 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast tor 30 sep kl 14:00

Visning

  • Kontakta mäklaren för visning.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
24,3 ha
Skogsmark
16,3 ha
Myr/kärr/mosse
3,1 ha
Inägomark
4,1 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,7 ha
Virkesförråd
2 910 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

FALUN KLOCKARNÄS 20:14

Adress

Långnäs 16 79026 Enviken

Om fastigheten

Strax utanför Enviken vid Långnäsviken finns nu tillfälle att förvärva ett fantastiskt beläget boende. Den rödmålade enplansvillan ligger vackert belägen med utsikt över Långnäsviken. Utöver gårdsskiftet består fastigheten av fem skogsskiften. Enligt skogsbruksplanen uppgår den totala arealen produktiv skogsmark till 16,3 ha, samt den totala arealen åkermark till 4,1 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde och glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Bostadshus

1-plansvilla uppförd i början av 1990-talet med en taxerad boarea på 92 m². Uppvärmning genom frånluftsvärmepump och braskamin. Enskilt V/A, slamavskiljare och infiltration från 1991. Stående rödmålad träpanel, krypgrund. Två sovrum med garderober. Vardagsrum med kamin och matsals-avdelning, tvättstuga som även nås via egen ingång, kök samt badrum.

Anticimex har genomfört en överlåtelsebesiktning samt energideklaration, vilken finns tillgänglig på hemsidan samt hos mäklaren.

Övriga byggnader

På fastigheten finns även ett äldre bostadshus i sämre skick samt flera ekonomibyggnader i varierande skick.

Städning

Bostadsbyggnaden kommer att överlåtas i grovstädat skick. Ekonomibyggnaderna i befintligt ostädat skick. Den lösa egendom som på tillträdesdagen finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Driftskostnader

Huset har ej varit bebott de senaste åren. Nuvarande driftskostnader är försäkring 6 682 kr/år samt el ca 14 000 kr/år.

Fiske

Fastigheten ligger inom Envikens fiskevårdsområde. Läs mer på http://www.fiskaienviken.se/

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Mellanskog med inventering under oktober 2019. Planen har därefter skrivits fram till och med 2021 års tillväxt i planprogrammet PCskog. Skogsmarken är fördelad på fem skiften, enligt skogsbruksplanen uppgår den produktiva skogsmarksarealen till 16,3 ha. Virkesförrådet beräknas uppgå till 2 910 m³sk, mestadels tall (71%).

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Åkermark

Åkermarken uppgår enligt planen till 4,1 ha och är belägen på gårdsskiftet.

Jakt

Jakten är upplåten till Klockarnäs Jaktklubb i vilken markägaren kan söka medlemsskap. Jaktklubben jagar på ett område om totalt ca 1 704 ha.

Naturvärden och fornminnen

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Vägar

Fastigheten har andel i Rönndalen GA:1 som förvaltas av Rönndalens vägförening, Linghed GA:13 som förvaltas av Spjersbo vägsamfällighet, samt Klockarnäs GA:1 som förvaltas av Klockarnäs-Yttertängers samfällighetsförening.

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 25,2558 ha, ej arealredovisat vattenområde
Areal enligt fastighetskarta: 50,33 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 24,3 ha landareal samt 26,2 ha vattenareal.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har del i flera samfälligheter, bland annat i Enviken besparingsskog. Samfälligheterna är inte vidare utredda eller inventerade. på fastigheten finns även ett inskrivet avtalsservitut gällande kraftledning.

Taxeringsvärde

Typkod 120, lantbruksenhet bebyggd. Taxering fastställd 2020, totalt taxeringsvärde 1 663 000 SEK.

Inteckningar

Det finns ett datapantbrev uttaget om 580 000 SEK.

Tillträde

Enligt överenskommelse, tidigast efter det att förvärvstillstånd beviljats.

Friskrivning

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felet".

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick , gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektsbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Den kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. De kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 580 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 30 sep kl 14:00

Säljs via anbudsförfarande: 2 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter