fbpx

Skogsfastighet

Välkommen till Grötebo Kullen!

Utgångspris

3 950 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast sön 26 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
35,1 ha
Tomtområde
35,1 ha
Virkesförråd
3 975 m3sk
Boyta
69 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VÄSTERVIK GRÖTEBO 1:5, VALDEMARSVIK VINDÖ 2:7

Adress

Grötebo Kullen 59475 Edsbruk

Om fastigheten

Välkommen till skogsfastigheten Grötebo Kullen! Den totala arealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 35,1ha varav 24ha skogsmark, 6,8ha åkermark och 4,3ha övrig mark. Virkesförrådet uppgår till ca 3975m3sk/ha. Boningshuset som uppförts omkring 1930, har renoverats under åren och är väl bevarat. Intill boningshuset finns ett gästhus och ladugård. Kullen är en fastighet för dig som söker ett fritidsboende eller permanentboende med tillhörande mark för rekreation, enklare lant- och skogsbruk eller för dig som söker tillskottsmark i två län!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Uppfört 1930 på sockel av sten som utgör torpargrund. Timrad stomme med fasad av träpanel och kopplade 2 glasfönster. Takbeklädnaden består av betongpannor. Taxeringen anger 69 m² boarea och 15 m² biarea.

Entré: Plastmatta på golv och vävtapet på väggar, skivmaterial i taket.
Badrum: Våtrumsmatta på golv och våtrumstapet på väggar. Tvättmaskin av äldre modell med okänd funktion, Badrumsinredning i keramik, klassisk tvättbänk med tvättho och underskåp.
Vardagsrum: Mörkbetsad ekparkett, tapet på väggar, vacker rörspis.
Kök: elspis, vedspis, köksluckor av ekfanér. Plastmatta på golv, ekfanér i tak, äldre kylskåp, klassisk diskbänk.
Trapp: trätrapp med plastmatta på steg och vävtapet på vägg.
Övre hall: Plastmatta på golv, furupanel och tapet på väggarna. Öppen spis.
Sovrum Övre plan: Plastmatta på golv, vacker rörspis, tapet på väggarna och skivor i tak.
Kattvind: plastmatta på golv skrivmaterial på väggarna.
I eldstäder råder eldningsförbud pga otät skorsten. (det kan ev åtgärdas genom installation av rör).
Uppvärmningen sker via elradiatorer.
Vatten finns via egen grävd brunn, enligt säljaren, Varmvattenberedaren finns placerad i källarutrymme.
Enskilt avlopp via trekammarbrunn, enligt säljaren.
Energideklaration saknas.

Gästhus

Gästhus med okänt byggnadsår. Platta på mark med stomme av trä och träpanel utvändigt. Takbeklädnaden består av plåttak. Invändigt finns plastmatta på golv och skrivmaterial och tapet på väggar. I taket är takbjälkarna synliga. Uppvärmning sker via elradiatorer.

Ladugård

Enklare ladugårdsbyggnad med tak av eternit och plåt. Stommen är timrad och portar av trä samt skjutdörrar i plåt.

Skogsuppgifter

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Den volym granbarkborreskadad skog som fanns vid inventeringstillfället 2021-07-10 är inte medräknad i upptagna volymer i skogsbruksplanen.

Skogsvård

Skogsvården är i fas, röjning finns föreslagen inom 2-5 år.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser an vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren ansvarar inte för ytterligare uppmärkning. Använd gärna vår funktion "Gårdskartan" för att få en uppfattning om din ungefärliga position i terrängen.

Åkermark

Åkermarken är relativt centralt belägen och uppgår enligt skogsbruksplanen ca 6,8ha och enligt fastighetstaxeringen ca 8 ha. Säljarna saknar stödrätter till åkermarken.

Jakt

Fastigheten hyser goda jaktmöjligheter genom sin fina arrondering och förekommande vilt är bla hare, rådjur, dovvilt, älg och vildsvin. Jakten är tillgänglig för köparen från tillträdesdagen.

Vägar

Vägen fram till fastigheten är i gott skick. Dock skall en köpare ska vara medveten om att vägen fram till fastigheten är enskild och servitut saknas i dagsläget. Ett sådant servitut kan sökas hos lantmäterimyndigheten.

förvärvstillstånd

Då fastigheten med båda fastighetsbeteckningarna är belägna i glesbygd inom Östergötland (Östra ed socken) och Kalmar län (Västra ed socken) skall en köpare vara medveten om att det för juridisk person krävs förvärvstillstånd liksom för privatperson som ej varit folkbokförd sedan minst ett år, inom glesbygd i den kommun fastigheten är belägen. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4600 kr för privatperson och 7100 kr för juridisk person. Vid denna försäljning skulle det kunna bli aktuellt med dubbel avgift, en för vardera län/kommun.

Fastighetsbildning

Fastigheten består av två fastighetsbeteckningar, Valdemarsvik Vindö 2:7 (Östergötlands län) och Västervik Grötebo 1:5 (Kalmar län) och är belägna i två län och kommuner enligt ovan, trots att de ligger helt intill varandra. Se karta. Av den anledningen är det möjligt att köpa en av fastigheterna och reglera den andra till befintligt ägande eller vice versa, allt inom ramen för gällande praxis hos lantmäteriet. Av samman anledning är de här fastigheterna särskilt intressanta då det för den som söker tillskottsmark finns möjlighet att efter förvärv utöka sitt markinnehav vidare via regleringar på båda sidor länsgränsen. För mer info kontakta mäklaren.

Försäljningsförutsättningar

Fastigheten säljs genom bud med en eventuell efterföljande slutförhandling. Buden skall vara Ludvig & Co tillhanda senast 26 september 2021. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt samt att direkt anta något av buden utan slutförhandling.

Visning

Visning av byggnader kommer att hållas, Fredag 10/9 15:00-16:00 och tisdag 14/9 18:00-19:00. Skogen kan beses på egen hand och besök där behöver inte bokas. Sedvanlig hänsyn skall då tas till vilt, människor och eventuell pågående verksamhet. Kontakta mäklaren vid frågor.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna. Då säljaren är ett dödsbo och ej har bebott fastigheten själva, skall en köpare skall vara medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Grötebo Kullen ligger endast 15 minuter från Edsbruk där du finner en liten affär. Välkända Loftahammar tar du dig till på 20 minuter. Där finns trevliga restauranger, golfbana, paddelbana och en fin marina. Till Gamleby åker du på 25 minuter och där finns normala faciliteter som affär, restaurang och inte minst service för motorsågar och reparation av din skogstraktor eller fyrhjuling. Från Grötebo har du nära till en fantastisk skärgård med allt vad det innebär.

Vägbeskrivning

Använd gärna vår kartfunktion "gårdskartan" för att ta dig till Grötebo eller adressen i Google maps nedan:
https://maps.google.com/?q=58.01921549428942,16.612157891006824

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 32 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast sön 26 sep

Utgångspris: 3 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter