Lantbruk

Välbestockad skogsgård i Finnåker, 89 ha

Högstbjudande

10 500 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
89,4 ha
Tomtområde
89,4 ha
Virkesförråd
19 542 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LINDESBERG FELLINGSBRO-KILEN 1:1

Adress

Finnåker Kilen 991 & 989 73273 Fellingsbro

Om fastigheten

Välarronderad fastighet med skog, åker och byggnader.
Trevligt brukningscentrum med två bostadshus och ekonomibyggnader.
Virkesförrådet domineras av äldre skog och uppgår till hela 19 500 m3sk.
Fastigheten ingår i älg- och kronviltsskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastigheten

Välkommen till Lindesberg Fellingsbro-Kilen 1:1.
Fastigheten utgör en mycket välarronderad enhet belägen
i ett brutet landskap med åkrar och skog.
Samlat brukningscentrum med utsikt över omgivande
åkermark, och med närhet till sjö.

Avståndet till Lindesberg är 25 km, till Köping 30 km och
till Örebro drygt 60 km.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i november 2020 av Mellanskog.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 67,2 ha.
Totalt beräknas virkesförrådet till 19 542 m3sk, vilket innebär 291 m3sk/ha.
Virkesförrådet domineras av äldre skog.
Boniteten bedöms till 6,6 m3sk per ha och år.
Årlig tillväxt uppgår enligt planen till 401 m3sk.
Tall är det dominerande trädslaget med 52 % följt av
gran 41 %, och löv 7 %.

Åkermark

Enligt nyupprättad skogsbruksplan omfattar åkermarken en areal om 20,4 ha.
Enligt taxeringsuppgifterna har marken en för området normal produktionsförmåga och är tillfredsställande dränerad.

Mangårdsbyggnad

Trevligt hus i idyllisk gårdsmiljö.
Mangårdsbyggnad uppförd 1952 med röd träpanel och tegelklätt tak.
Hel källare med garage och mindre verkstad/snickarbod.
Fönster av 2-glastyp. Vattenburet jordvärmesystem med värmepump från 2018.
Dessutom äldre vedpanna och ackumulatortankar om totalt 2250 l.
Vatten från djupborrad brunn samt enskilt avloppssystem som delas med ytterligare ett bostadshus på gården.

Nedervåningen inrymmer hall, kök, toalett med dusch samt ytterligare två rum.
Övervåningen är inte helt inredd och inrymmer i dagsläget allrum och två sovrum.

Taxerad boarea, 82 kvm.

Bostaden är i behov av renovering.

Bostadshus

Gediget hus i 1½ plan med vacker utsikt över omgivande odlingslandskap.
Byggnaden är uppförd 1968 med röd träfasad över murat källarplan.
Takbeklädnad av tegelpannor och fönster av 2-glastyp.

Nedervåning med bra planlösning och två entréer. Våningen inrymmer vardagsrum, allrum, sovrum, toalett med badkar samt kök med anslutande groventré och toalett.

Övervåning under snedtak med två sovrum, toalett samt stor garderob. Ytterligare förvaringsutrymme utmed husets långsidor.

Vattenburet jordvärmesystem samt äldre vedpanna med ackumulatortank om 500 l.
Vatten från djupborrad brunn samt enskilt avloppssystem som delas med mangårdsbyggnaden.

Dränering utförd vid den norra gaveln och den östra långsidan, ca 2015.
Inbrottslarm finns installerat.

Taxerad boarea, 120 kvm.

Byggnaden ger ett rejält och välvårdat intryck.
Interiören är emellertid av äldre typ och visst renoveringsbehov finns.

Ladugård / loge

Byggnad med rödfärgad stående panel under plåttak.
Inrymmer ladugårdsdel, logdel samt förvaringsutrymmen.

Drängstuga

Byggnad med rödfärgad stående panel över timmerstomme.
Tegelklätt tak.

Förrådsbyggnad

Röd timmerbyggnad med enkupigt tegeltak.

Traktorgarage

Byggnad med rödfärgad stående panel under plåttak.
Jordgolv.

Vagnslider

Byggnad med rödfärgad stående panel under plåttak.
Jordgolv.

Jakt

Jakten är utarrenderad fram till 2022-09-22.
Fastigheten ingår i Fellingsbro-Näsby älgskötselområde och kronviltsskötselområde.
Kontaktuppgifter till ordförande lämnas på begäran.

Stödrätter

Med försäljningen följer 20,48 stödrätter till ett sammanlagt värde av 2658,71 €.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 89,4 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 89,4 ha
Total areal enligt Metrias karttjänst: 89,3 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Åkermarkens sydöstra del berörs av en fornlämning.
Enligt Riksantikvarieämbetet utgör området plats för äldre bebyggelse.
Fornlämningen är dock sannolikt bortodlad.
Området är markerat med röd ring på bifogad karta.

Överlåtelsebesiktning

Besiktning utförd av Gustav Rödjemyr, OBM Gruppen, 2021-02-01.

Energideklaration

Energideklaration upprättad av Gustav Rödjemyr, OBM Gruppen, 2021-02-01.

Arrende

Jordbruksmarken är utarrenderad fram till 2021-10-01.
Arrendet är uppsagt.

Hyra

För mangårdsbyggnaden, med adress Finnåker Kilen 991, finns ett löpande hyreskontrakt upprättat.

Villkor

Ett villkor för försäljningen är att ett hyreskontrakt upprättas till förmån för säljaren avseende bostadshuset Finnåker Kilen 989.

Prisidé

För fastigheten gäller som utgångspris 10 500 000 SEK.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Visning

Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Upplysning

Lindesberg Fellingsbro-Kilen 1:1 angränsar till skogs- och åkerfastigheten Lindesberg Finnåker 6:19 som också bjuds ut till försäljning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 250 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter