Skogsfastighet

Välarronderad skogsfastighet om 66 hektar

Försäljningssätt

Anbud senast tor 24 sep

Visning

  • Skogen och markerna går bra att besiktiga på egen hand. Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
66,0 ha
Skogsmark
60,9 ha
Skogsimpediment
4,1 ha
Inägomark
0,2 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

EKSJÖ ÄGERSGÖL 1:19

Om fastigheten

Skogsfastighet i Ägersgöl cirka 2 mil öster om Eksjö. Totalarealen uppgår till 66,0 hektar varav 60,9 hektar är produktiv skogsmark och 4,1 hektar myr/kärr/mosse. Virkesförrådet uppgår till 5 057 m³sk med en medelbonitet om 7,0 m³sk per hektar och år. Jakträtt.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2018-11-01 av Södra. Planen är justerad för planerade och genomförda åtgärder till och med 2020, samt att tillväxten för 2019 och 2020 är medräknad.

Arealen för fastigheten uppgår till 66,0 hektar varav 60,9 hektar är produktiv skogsmark, 4,1 hektar myr/kärr/mosse och 0,8 hektar väg och kraftledning. Virkesförrådet uppgår till 5 057 m³sk, vilket ger ett medeltal om 83 m³sk per hektar. Trädslagsfördelningen är 49 % tall, 38 % gran och 13 % löv. Medelboniteten för fastigheten är beräknad till 7,0 m³sk per hektar och år.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns det en möjlig fornlämning i form av en lägenhetsbebyggelse.
Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Naturvärden

På fastigheten finns ett område som ingår i skogens pärlor i form av sumpskog av blandskog av löv och barr.
Källa:skogsstyrelsen.se/skogens-parlor

Jakt

Jakt på småvilt, vildsvin och älg. Fastigheten ingår i Kongseryds Älgjaktslag om ca 1 100 ha och där tilldelning legat på ca 2 vuxna och 3 kalvar senaste åren.
Småviltsjakten bedrivs för närvarande tillsammans med grannar på totalt ca 660 ha.
Jakträtten är upplåten tom 16/5 - 2021.
Jakttorn mm tillhör jaktarrendatorn.

Fiske

Ingen fiskerätt följer fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen knappt 2 mil öster om Eksjö. Från Eksjö kör väg 40 mot Västervik, efter cirka 1 mil tag av mot Hult i Hult tag av mot Rydsnäs. Efter cirka 5 kilometer sväng vänster och ni är inne på¨fastigheten.

Koordinater: N:6394073.6 E:507629.6

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/ Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, zooma ut så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 3 300 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter