Lantbruk

Vackra Smedens, 98 ha mark med gård i Nås

Utgångspris

3 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 12 aug, kl 14:00

Visning

  • För visning kontakta mäklare eller mäklarassistent via mail.

    Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
98,8 ha
Skogsmark
86,0 ha
Skogsimpediment
6,0 ha
Inägomark
5,2 ha
Väg och kraftledning
0,8 ha
Vatten
0,8 ha
Virkesförråd
8 160 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

VANSBRO KÖLARÅSEN 5:2

Adress

Kölaråsen 1 78693 Nås

Om fastigheten

Gård i Nås Finnmark med lugnt läge och fina möjligheter till alla slags naturupplevelser. Kölaråsälven ringlar sig genom fastigheten på väg mot sjön Närsen där det finns fina stränder och eldpallkojor samt trevligt fiske. Totalt ca 98 ha mark i ett enda skifte kring den trevliga gården med mangårdsbyggnad och ett flertal ekonomibyggnader. Ca 85 ha välskött, produktiv skog, med ett virkesförråd om ca ca 8 100 m³sk. Lättillgängligt med mycket bra vägnät.
Jakt- och fiskemöjligheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Nedervåning
Övervåning
Matkällare

3D-foto

Fakta

Områdesbeskrivning

Ca 30 min sydväst om Nås, i Finnmarken, ligger byn Kölaråsen. Enligt tradition skulle finnar ha bosatt sig här redan 1595. Det hittills tidigaste påträffade skriftliga belägget utgörs dock av en inventering 1664. 1720 och 1750 upptar mantalslängderna av två bönder. 1987 anförs 45 personer boende i byn uppdelade på sju hushåll. (Källa: Kulturmiljöer i Vansbro Kommun, 2005, sid. 85)

Här finns fina ridvägar, ett rikt djurliv och goda möjligheter till jakt, fiske och andra naturupplevelser. Runt sjön Närsen finns t.ex. en ca 4,5 mil lång vandringsled. Vandringsleden har slogbodar och tre rymliga eldpallkojor. För den som vill fiska finns fina fiskemöjligheter, där abborre och gädda hör till den vanligaste fångsten. Fina vatten för att exempelvis paddla kanot. Läs mer om vilka upplevelser som finns kring sjön under länken nedan.

Det finns även andra fina vandringsleder och sevärdheter i närheten.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan: totalt 98,8 ha, varav 0,8 ha vatten
Areal enligt fastighetsutdrag: totalt 96,5722 ha
Areal enligt fastighetskarta: 98,75 ha inkl. vatten

Gården

Gården Smedens består av bostadsbyggnad och flera ekonomibyggnader och smålador, omgivna av inägomark och inramat av skog. Den fint slingrande Kölaråsälven rinner genom ägorna, med möjlighet till bad och fiske. Bron över vattnet behöver dock restaureras med nya plank, i dagsläget är det bara stålbalkarna kvar. Från gården är det ca 2 km skogsväg ner till den vackra sjön Närsen.

Bostadsbyggnad
Uppförd 1909 i 1 ½ plan, med matkällare under del.
Boarea/biarea enligt taxeringsuppgifter; 84 kvm/47 kvm
Avlopp; enskilt, godkänt av kommunen, trekammarbrunn, troligtvis med infiltration.
Vatten; enskilt, grävd brunn mitt på gårdsplanen. Det finn även en brunn närmare gamla ladugården som är raserad.
Uppvärmning; vedspis och vattenmantlad vedpanna i köket med vattenburna element i huset. Systemet är glykolfyllt så det är bara att sätta i gång en brasa på vintern. Kompletterat med en luftvärmepump i köket, som kan fjärrstyras. Murad skorsten med plåthuv. Eldstäder och rökkanal godkända för eldning, enligt protokoll från brandskyddskontroll 2017.
El; utanpåliggande ojordat.
Fönster; okopplade tvåglasfönster med spröjs, trelufts
Grund; murad sockel
Fasad; stående rödfärgad lockläktspanel
Tak; svart plåt
Sophämtning; måste beställas
Vinterhållning väg; anmäler man så plogas vägen

Nedervåning
Rymlig hall: plastmatta, pärlspontpanel och tråpaneltak. Dörrar till vindstrappa och trapp ner till matkällaren.
Badrum: plastmatta, våtrumstapet, träpaneltak med färgsläpp. Handfat, wc, dusch, varmvattenberedare och elelement.
Kök: sliten linoleummatta, bröstpanel och tapeter, träpaneltak, skafferi, rostfri diskbänk, vedspis, vedpanna, elspis, kyl-/frysskåp, städskrubb.
Sovrum: plastmatta, tapet och skivtak, inbyggda garderober.
Vardagsrum: plastmatta, målad vävtapet och skivtak.

Övervåning
Mestadels oinredd kallvind, men även ett isolerat sovrum, obehandlad träpanel, kattvindar. Englasfönster.

Förbättringar och reparationer:
2008 Nya innertak i sovrum och vardagsrum
2014 Nya väggar och golv i hallen, nytt golv i skafferiet
2019 Nytt tak i källaren, ny luftvärmepump med fjärrstyrning
Fasaden målades för ca 10 år sedan

Övriga byggnader
Litet garage, träregelverk med plåttak.

Uthus i vinkel, timmer och träregelverk, med plåttak, inrymmande vagnslider, gammalt stall, vedbod, skulle, verkstad, förråd och bodar.

Gammal jordkällare bakom huset, okänt skick.

Djurstall/maskinhall, murad del i hopbyggd med timrad lada och överliggande loge. Plåttak. Finns el indragen. Ca 25*8 m

Vindskydd/maskinhall byggd 2009. Gjutna plintar, träregelverk, plåttak. Förberett för att bygga en hästbox i del.

Verkstad, timmerstomme med vind, öppen spis, tegeltak, dåligt skick då vatten har runnit längs med skorstenen. 6*6 m

Rök, 5,5*3,5, timmerstomme, sämre skick

Smedja, timmerstomme med plåttak, 4*3,5 m, sämre skick

Driftskostnader

Driftskostnaderna är delvis beräknade utifrån schablonvärden för ett hushåll med 4 personer, eftersom huset inte använts som permanentbostad de senaste ca 12 åren.

Hushållsel: 10 000 SEK/år
Uppvärmning: 25 000 SEK/år
Renhållning: 1 500 SEK/år
Slamtömning: 1 900 SEK/år
Gårdsförsäkring inkl. skog: 8 000 SEK/år
Sotning: 500 SEK/år
Totalt: 46 900 SEK/år

Energideklaration

Byggnaden är undantaget från kravet på energideklaration. (Källa: Boverket)
www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/dessa-byggnader-behover-inte-energideklareras

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Jome Skog AB inför försäljningen. Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 86 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 8 160 m³sk och består av 87 % tall, 11 % gran, 2 % löv. Beräknad medelbonitet 4 m³sk/ha/år. Bra vägnät. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Skogsvårdslagen

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:

Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering av 1,5 ha. Även återväxtkontroll av 8,9 ha för att säkerställa att lagkraven om återbeskogning uppfylls. Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per tillträdesdagen.

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

På avd 31, föreslås, enligt planläggaren naturvårdsmål orört för att skapa och bevara naturvärden.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken, blockareal 4,85 ha, och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga registrerade forn- och kulturlämningar på fastigheten.
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Kulturvärden som påträffats under planläggningen är en kolbottnen i avd 3. Även säljarna berättar att det finns några kolbottnar här och där.
Fler kulturlämningar kan förväntas att finnas och när dessa påträffas är det angeläget att de markeras ut för att inte riskera att skadas vid skogsbruksåtgärder.

Jakt

Fastigheten ligger inom Säfsen Nås ÄSO och bedrivs av Kölaråsens jaktlag på 1 863 ha. Kontakta mäklaren för att få kontaktuppgifter till jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ingår i Nås Fiskevårdsområde. Mer finns att hitta om fisket på: www.ifiske.se/fiske-bysjon-vasterdalalven-narsen-mfl.htm /se länk nedan.

Fastigheten har även del i bysamfällt fiske i Kölaråsen FS:2 och FS:4.

Kölaråsälven rinner genom fastigheten, där finns bl.a. abborre, gädda och öring enligt säljarna. Det finns även 2-3 bäckar som kan ha bäcköring men säljarna är osäkra.

Vägar

Fastigheten har outredda andelar i Kölaråsen Ga:1, vilken förvaltas av Kölaråsens vägsamfällighetsförening.

Det finns enskilda vägar där fastighetsägaren själv sköter underhåll, plogning och drift.

Rättigheter och belastningar

Fastigheten har del i några samfälligheter, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Taxeringsvärde

Typkod: 120 - Lantbruksenhet bebyggd
Totalt taxeringsvärde är: 2 628 000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2017
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skog: 2 327 000 SEK
Skogsimpediment: 8 000 SEK
Åkermark: 24 000 SEK
Ekonomibyggnad: 43 000 SEK
Småhusmark på lantbruk: 60 000 SEK
Småhusbyggnad på lantbruk: 166 000 SEK

Städning och lösöre

Bostadshuset kommer vid tillträdet överlämnas i städat skick. Övriga byggnader lämnas grovstädade. Den lösa egendom som på tillträdesdagen eventuellt finns kvar på fastigheten övergår till köparen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter