fbpx

Skogsfastighet

Vackert belägen skogsfastighet inom Glaskogen naturreservat

Högstbjudande

6 800 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 28 maj

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
146,0 ha
Skogsmark
127,0 ha
Skogsimpediment
16,0 ha
Övrigmark
3,0 ha
Virkesförråd
17 245 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ARVIKA BJÖRBOL 1:25

Om fastigheten

I hjärtat av Glaskogens naturreservat finns nu möjlighet att förvärva denna vackert belägna skogsfastighet om hela 150 ha intill sjön Lelången. Fastigheten är mycket väl arronderad och har ett mycket bra vägnät. Virkesförrådet uppgår till ca 17 245 m3sk enligt nyupprättad skogsbruksplan med medelbonitet på 5,2. Trädslagsfördelning med huvudsakligen tall 74% . Gran 19% och löv 7 %. Jakträtt ingår i Lenungens viltvårdsområde inom Södra Glaskogens ÄSO. Vägbom finns, kontakta ansvarig mäklare för instruktioner hur man öppnar.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Jaktstuga

Enkel jaktstuga med vedkamin. Säljes möblerad.

Ekonomibyggnad

Äldre ekonomibyggnad.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad 2021 av Jonas Nilsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 126,3 ha fördelat på 6 skiften med ett totalt virkesförråd om 17245 m³sk. Beräknad medelbonitet är 5,2 m³sk/ha och årlig tillväxt 588 m³sk/år i medel under planperioden. Virkesförrådet är i medeltal 137 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning på 74 % tall, 19 % gran samt 7% löv.

Skogsvård

Viktigt att man följer de åtgärder som rekommenderas i skogsbruksplanen för att främja skogens tillväxt på bästa sätt.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Lenungens viltvårdsområde och Södra Glaskogens älgskötselområde. Kontaktperson ÄSO Thomas.gabrielsson@telia.com eller telefon 010-297 08 65. Fastigheten har 3 jakträtter.

Naturvärden

Fastigheten är belägen inom Glaskogens naturreservat. Inga restriktioner i skogsbruket men hänsyn skall tas till de vandringsleder som finns inom fastigheten. Det finns även ett vindskydd och utedass i avd 28 som sköts av Glaskogens naturreservat.

Forn- och kulturlämningar

Ett antal kulturlämningar finns registrerade på fastigheten i avd 14 och 21 i form av torplämning och stengärdesgård.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen inom s.k. glebyggdsområde och förvärvstillstånd krävs från länsstyrelsen vid förvärv. Kostnad 4 600 kr för privatperson

Visning

Skog och mark undersöks på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Vägbom finns ca 2 km från fastigheten - kontakta ansvarig mäklare för instruktioner hur man öppnar.
Ett tips är att surfa in på vår hemsida www.ludvig.se/fastighetsformedling och sök upp fastigheten via din smartphone. Där kan du via "Visa Gårdskarta" på ett enkelt sätt se vart på fastigheten du befinner dig och skiftenas läge. Markera med fingern på kartan för att se avdelningsbeskrivning med mera.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 400 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 28 maj

Högstbjudande: 6 800 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter