Lantbruk

Vackert belägen lantbruksfastighet, Lagadals Gård

Högstbjudande

12 000 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
121,6 ha
Skogsmark
39,9 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Inägomark
69,8 ha
Väg och kraftledning
4,0 ha
Övrigmark
1,2 ha
Vatten
6,2 ha
Virkesförråd
3 900 m3sk
Boyta
283 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LAHOLM KATTARP 2:89

Adress

Södra Kattarp 335 31293 Laholm

Om fastigheten

Fastigheten är belägen i det natursköna området vid Lagan och Hjörneredssjöarna. På Lagadals gård får du både ett vackert boende och en möjlighet att driva och utveckla din egna verksamhet. Fastigheten kan säljas i delar.

Ett ombonat och välskött gårdscentrum bestående av bostadshus med inglasat uterum, carport, ekonomibyggnader med flera användningsområden och flera uthyrningsstugor. Rymligt bostadshus och en trevlig trädgård med fristående soldäck med utsikt över Lagan. Stora gräsytor som inbjuder till härliga grillkvällar, rekreation och lek.

På fastigheten bedrivs flera verksamhetsgrenar, bl a en populär stuguthyrning, viltguidning och uthyrning av båtar för fiskeentusiaster och campare. Inom promenadavstånd finns ån Lagan och Gatesjön som ger många rekreationsvärden att utnyttja, såsom fiske, bad och vandringsstigar. God potential att driva verksamheten vidare och även vidareutveckla med gårdsbutik och liknande efter egna önskemål och idéer.

Total areal om 121,6 ha varav 62 ha är åker- och betesmark. Produktiv skogsmark om 39,9 ha med ett virkesförråd om 3 900 m³sk. Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha. Trädslagsblandning 9 % tall, 17 % gran, 36 % löv och 38 % ädellöv. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog som är äldre än 90. Relativt flack terräng med vägar i fint skick.

Jakträtt och fastigheten ingår i Veinge Älgskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1 ½-plans bostadshus med källare. Trästomme med lockläktspanel, huggen sten i grund, tegelimiterat plåttak och fönster med spröjs. Elen är omdragen 2009 och nytt elskåp 2016.

Borrad brunn, gemensamt med uthyrningsstugorna. Separata avloppsanläggningar för respektive boende, bostadshuset har infiltrationsbädd från 2012. Stugor som ligger i skogen har gemensam infiltration, från 2007, och avloppet är anpassat för ytterligare 1-2 hus till.

Fiber finns både till bostadshus och alla uthyrningsstugor.

Planlösning
Nedre plan: Farstukvist, tvättstuga med våtrumsmatta och tapet, duschutrymme med kakel och klinker, separat WC. Kök med modern standard, renoverat under 2009, vedspis, bra arbetsytor, spots i tak. Portal in till matplats med kamin, parkettgolv och spots i tak. Hall med platsbyggd garderob. Rum med äldre trägolv och 2 platsbyggda garderober. Vardagsrum med kakelugn och äldre trägolv. Inglasat uterum med halvvägg med träpanel, panel i tak och klinkergolv, vackra spegeldörrar in till bostadshuset och dubbeldörr ut mot gårdsplan.

Övre plan: Möblerbar hall med spontat trätak. Badrum med toalett, kommod, handdukstork och badkar, våtrumsmatta och tapet. Sovrum med 2 platsbyggda garderober och laminatgolv. Sovrum med platsbyggd garderob längs ena långväggen samt 2 mindre garderober, spontad trätak och laminatgolv.

Ekonomibyggnader

G:a Stallet
Stenhus, eternitplattor på tak, gjuten platta, isolerat i golv och tak. Synliga träbjälkar, dubbelport och fönster med spröjs.
Ombyggt till festlokal med köksdel, badrum med WC och dusch, förråd. I festlokalen finns en eldstad, går ej att använda i dagsläget då det behöver installeras en bättre fläkt för röken.

Verkstad
Förråd, drängkammare och gammal bakugn.

G:a Ungdjursstallet
Möjligt att bygga om till kontorslokal eller dylikt.

G:a Djurstallar
Utrymme för lösdrift och lager för halm och torvströ.

Lösdrift
Lösdriftshallar med flyttbara grindar för en flexibel hantering av djuren. Foderbord under tak.

Hönshus/Hundgård

Carport, 3 platser

Gödselbrunn

Äppelboda

Ombyggt äldre torp med 2 sovrum, kök med normal standard och allrum med öppen spis och matplats. Uthus med WC, dusch och bastu. Uteplats.

Björkboda

Stuga med 1 rum och kök. Kök med kyl/frys, kokplattor, mikrovågsugn och matplats. Badrum med WC och dusch. Inbyggd altan.

Granboda

Stuga med sovrum allrum med matplats, kök med normal standard och badrum med WC och dusch. Altan under tak.
Se även www.lagadalsgard.se för ytterligare info om uthyrningsstugor.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2019 av Södra Skogsägarna. Fastigheten består av ett större skifte och två mindre utskiften.
Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 39,9 ha med ett virkesförråd om 3 900 m³sk, varav 1 500 m³sk är G2-och S1-skog. Medelbonitet på 5,7 m³sk per ha. Medeltal 99 m³sk/ha.

Trädslagsblandning 9 % tall, 17 % gran, 36 % löv och 38 % ädellöv. Relativt jämn åldersfördelning med ingen skog som är äldre än 90. Markförhållanden och bonitet är överlag goda. Relativt flack terräng med vägar i fint skick. Skogsmarken är till 91 % klassad som frisk och 9 % som fuktig.

På fastigheten är 1 avdelning om 0,3 ha, föreslagen som NO-områden (naturvård orört med bevarande av värden som syfte) och 2 avdelningar, totalt 1,9 ha, föreslagna som NS-områden (naturvård, skötsel med nyskapande av värden som syfte). Det motsvarar 5,6 % av den produktiva skogsmarken. 5 avdelningar, totalt 7,4 ha, föreslagna som K, b (kombinerade mål, produktionsintresse och landskapsvårdande samt ädellöv enligt löv). I detta är lågproduktionsskog om 2 ha, definierad som gles skog av hagmarkskaraktär, inräknat.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten, enligt skogsbruksplanen, är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av plantering om 1,5 ha.
Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen/tillträdesdagen.

Föreslagna skogsskötselåtgärder på fastigheten i planens första period är underväxtröjning före gallring av 4 avdelningar, sammanlagt 5,3 ha, röjning av 6 avdelningar, sammanlagt 7,9 ha, och gallring av 3 avdelning om 4,2 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark/Arrende

Åkermarken brukas av säljarna som även arrenderar ytterligare ca 40 ha från grannfastighet.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

KRAV godkänd fram till år 2021.

Verksamhet

I dagsläget finns det 55 dikor på gården. Besättnignen brukar ligga på runt 50 -60 dikor med ca 55 kalvningar/år. Gården är KRAV godkänd och ekologisk.

På fastigheten drivs även en verksamhet med uthyrning av både stugor och kanoter (3 st), båtar (4 st) och försäljning av fiskekort. Det har även anordnats viltguidningar. Säsongen sträcker sig från vår till höst och i kundkretsen flera större sällskap som återkommer årligen. Verksamhetens gäster består till hälften av svenska besökare, och till hälften av europeiska besökare från bl a Schweiz, Tyskland, Belgien och Frankrike.

Boendet är populärt bl a besökare till häst- och hundtävlingar (tillåtet med husdjur i alla stugor), och båtuthyrningen hos campare och fiskeentusiaster.

Hemsida www.lagadalsgard.se/

Intäkter
Uppskattad årlig hyresintäkt (stugor): 135 - 145 000 SEK
Uppskattad årlig turismintäkt (båtuhyrning m m): 28 - 32 000 SEK

Mantal

Fastigheten har 19/43 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Jakt

Gemensam älgjakt på ett ca 400 ha stort område. Fastigheten ingår i Veinge Älgskötselområde. Jaktbart vilt är framförallt vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Lagan-Hjörnereds fiskevårdsområdesförening (FVO) Föreningen säljer fiskekort, pengarna används till div förbättringsåtgärder för fisket. Föreningen planterar även in en del ädelfisk, ex Öring. Som fastighetsägare inom FVO har man fri fiskerätt. Gatesjön ingår inte i Lagan-Hjörnereds FVO, där är fisket enskilt. Fiskar som man kan fånga är Abborre, Brax, Gädda, Gös, Mört, Öring.

Vatten

Fastigheten ligger inom Lagans avrinningsområde och har 6,2 ha i Gatesjön.

Från Gatesjön rinner en bäck/utlopp genom fastigheten. Vattendraget är målklassat som VG (vattenmiljö med generell vattenhänsyn). Längd om 187 m och bredd på 1 m. Kantzonen består av en naturlig trädslagsblandning med inslag av äldre träd och är blockrik.

En mindre del, (ca 1,4 ha) av nordvästra hörnet av fastighetens åkermark ingår i den sekundära skyddszonen av vattenskyddsområdet Skogsby skyddsområde.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden fanns registrerade på fastigheten vid kontrolltillfället. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns tre lämningar registrerade hos Riksantikvarieämbetet vid kontrolltillfället. Ett vägmärke i norra kanten av avdelning 13, en stenåldersboplats i södra delen av åkern ner mot Lagan och en boplats där nu väg 117 är byggd. Den boplatsen är undersökt och borttagen. Källa: Fornsök, www.fmis.raa.se

Odlingsspår, främst i form av stenrösen och stengärdesgårdar finns på flera håll på fastigheten och skall visas hänsyn.

Runt Gatesjön finns en vandringsstig att ta hänsyn till.

Inteckningar

7 st datapantbrev om sammanlagt 8 500 000 SEK.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten är påverkad av detaljplan för del av Skogaby samhälle (1381-p91/7).

Registrerat i fastighetsutdraget finns även två byggnadsplaner för Skogaby Stationsamhälle (13-laj-1818 och 13-laj-1599). Genomförandetiden har utgått gällande båda byggnadsplanerna.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Fastighetsbildning

En mindre bit tomtmark, ca 3000 m² är såld till en granne, fastighetsreglering påbörjad.

Områdesbeskrivning

Fastigheten har lika långt till Veinge som Knäred. på båda orterna hittar du matbutiker och restauranger. I Veinge finns skola för årskurserna F-9 och i Knäred finns vårdcentral, bankomat och postombud.

Fastigheten tillhör Laholms kommun. Till Laholm tar du dig på ca 20 min (15 km). Laholm ligger vid ån Lagans utlopp i Laholmsbukten och är den äldsta och minsta stad i Halland. Här finns vårdcentraler, bibliotek, mataffärer, caféer, restauranger, både kommunala och enskilda förskolor, grundskolor och Osbecksgymnasiet. Shopping möjligheter både för den byggsugne som den som vill koppla av med en ny bok.

I Laholm finns möjlighet att få upplevelser av varierande slag. För den kultur- och historieintresserade finns över 30 offentliga konstverk i stadskärnan, den medeltida stadskärnan Gamleby, Stortorgets rådhus från 1700-talet, teckningsmuseum och Lagaholms slottsruin.

För den som önskar få motion finns ett stort utbud av anläggningar, t ex fotbollsplaner, parkouranläggning, utegym, friidrott- och multisportsarenor, golfbanor och vandringsstigar. Med närheten till havet finns också möjlighet till vindsurfing, paddla kanot, fiska i Lagan som kan stoltsera med ett av landets bästa lax- och öringvatten eller varför inte bada längs en tolv kilometer barnvänlig och sammanhängande strand i Mellbystrand och Skummelövstrand.

För den som vill till kusten når man hamnstaden Halmstad efter 35 minuter (33 km). Halmstad är centralort i Halmstads kommun och residensstad för Hallands län. Här finns något för alla. Shopping i centrums alla butiker, kulturvandring i stadskärnan, som bevarat mycket av tidig 1900-talets karaktär, eller längs det gamla befästningssystemet och besöka Norreport och Halmstad slott, ett 1600-talsslott. Årligen anordnas Internationella gatufestivalen.

För den badsugne finns Östra stranden, en av Sveriges längsta sandstränder och ett populärt turistmål. Andra populära turistmål i Halmstad är Sandhamn, stadsdelen Kärleken och Hagöns naturreservat.

I Halmstad finns en högskola med utbildning och forskning inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan finns här.

Det finns flera framgångsrika idrottsföreningar i Halmstad, så som Halmstads BK (fotboll), HK Drott (handboll), SK Laxen (simning) och den äldsta av dem alla Halmstads GRF (rodd). Halmstad har flera golfklubbar, varav den mest kända är Halmstad GK i Tylösand.

Kommunikationer

Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikationsleder. E6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste del, RV15 förbinder Halmstad med E4 i Markaryd och RV24 förbinder Laholm med Hässleholm i nordöstra Skåne.

Färjelinje mellan Halmstad och danska Grenå.

I Hallands län utförs kollektivtrafiken av Hallandstrafiken. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Hallandstrafikens hemsida https://www.hallandstrafiken.se/

Tågtrafiken på Västkustbanan trafikeras av Öresundstågen samt av SJ. För tidtabeller och annan information, se resp. hemsida: https://www.oresundstag.se/ och www.sj.se

Från Laholm är det ca 3 mil till både Ängelholms och Halmstads flygplats. Båda med Arlanda och Bromma flygplats som destinationer. Även charterflygningar till Turkiet, Spanien och Kanarieöarna sker.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter