Lantbruk

Vackert belägen lantbruksfastighet, Lagadals Gård

Högsta bud

5 000 000 kr

Högstbjudande: 5 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,1 ha
Åkermark
6,2 ha
Betesmark
11,9 ha
Skogsmark
2,6 ha
Småhusmark lantbruk
1,4 ha
Virkesförråd
360 m3sk
Boyta
283 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LAHOLM KATTARP 2:89, GC inkl stugor

Adress

Södra Kattarp 338 31293 Laholm

Om fastigheten

Försäljningen gäller del av fastighet. Fastigheten är belägen i det natursköna området vid Lagan och Hjörneredssjöarna. På Lagadals gård får du både ett vackert boende och en möjlighet att driva och utveckla din egna verksamhet.

Ett ombonat och välskött gårdscentrum bestående av bostadshus med inglasat uterum, carport, ekonomibyggnader med flera användningsområden och flera uthyrningsstugor. Rymligt bostadshus och en trevlig trädgård med fristående soldäck med utsikt över Lagan. Stora gräsytor som inbjuder till härliga grillkvällar, rekreation och lek.

På fastigheten bedrivs flera verksamhetsgrenar, bl a en populär stuguthyrning, viltguidning och uthyrning av båtar för fiskeentusiaster och campare. Inom promenadavstånd finns ån Lagan och Gatesjön som ger många rekreationsvärden att utnyttja, såsom fiske, bad och vandringsstigar. God potential att driva verksamheten vidare och även vidareutveckla med gårdsbutik och liknande efter egna önskemål och idéer.

Total areal om 21,1 ha varav 18,1 ha är åker- och betesmark.

Jakträtt och fastigheten ingår i Veinge Älgskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

1 ½-plans bostadshus med källare. Trästomme med lockläktspanel, huggen sten i grund, tegelimiterat plåttak och fönster med spröjs. Elen är omdragen 2009 och nytt elskåp 2016.

Borrad brunn, gemensamt med uthyrningsstugorna. Separata avloppsanläggningar för respektive boende, bostadshuset har infiltrationsbädd från 2012. Stugor som ligger i skogen har gemensam infiltration, från 2007, och avloppet är anpassat för ytterligare 1-2 hus till.

Fiber finns både till bostadshus och alla uthyrningsstugor.

Planlösning
Nedre plan: Farstukvist, tvättstuga med våtrumsmatta och tapet, duschutrymme med kakel och klinker, separat WC. Kök med modern standard, renoverat under 2009, vedspis, bra arbetsytor, spots i tak. Portal in till matplats med kamin, parkettgolv och spots i tak. Hall med platsbyggd garderob. Rum med äldre trägolv och 2 platsbyggda garderober. Vardagsrum med kakelugn och äldre trägolv. Inglasat uterum med halvvägg med träpanel, panel i tak och klinkergolv, vackra spegeldörrar in till bostadshuset och dubbeldörr ut mot gårdsplan.

Övre plan: Möblerbar hall med spontat trätak. Badrum med toalett, kommod, handdukstork och badkar, våtrumsmatta och tapet. Sovrum med 2 platsbyggda garderober och laminatgolv. Sovrum med platsbyggd garderob längs ena långväggen samt 2 mindre garderober, spontad trätak och laminatgolv.

Ekonomibyggnader

G:a Stallet
Stenhus, eternitplattor på tak, gjuten platta, isolerat i golv och tak. Synliga träbjälkar, dubbelport och fönster med spröjs.
Ombyggt till festlokal med köksdel, badrum med WC och dusch, förråd. I festlokalen finns en eldstad, går ej att använda i dagsläget då det behöver installeras en bättre fläkt för röken.

Verkstad
Förråd, drängkammare och gammal bakugn.

G:a Ungdjursstallet
Möjligt att bygga om till kontorslokal eller dylikt.

G:a Djurstallar
Utrymme för lösdrift och lager för halm och torvströ.

Lösdrift
Lösdriftshallar med flyttbara grindar för en flexibel hantering av djuren. Foderbord under tak.

Hönshus/Hundgård

Carport, 3 platser

Gödselbrunn

Äppelboda

Ombyggt äldre torp med 2 sovrum, kök med normal standard och allrum med öppen spis och matplats. Uthus med WC, dusch och bastu. Uteplats.

Björkboda

Stuga med 1 rum och kök. Kök med kyl/frys, kokplattor, mikrovågsugn och matplats. Badrum med WC och dusch. Inbyggd altan.

Granboda

Stuga med sovrum allrum med matplats, kök med normal standard och badrum med WC och dusch. Altan under tak.
Se även www.lagadalsgard.se för ytterligare info om uthyrningsstugor.

Vägbeskrivning

På objektets informationssida på lrfkonsult.se/fastighetsformedling finns möjlighet att få vägbeskrivning till fastigheten.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på lrfkonsult.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet och klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2019 av Södra Skogsägarna. Skogsbruksplanen har sedan delats upp i tänkta fastighetsdelar.

Fastigheten består av ett större skiften. Enligt skogsbruksplan omfattar skogsmarken 2,6 ha med ett virkesförråd om 360 m³sk, varav 100 m³sk S1-skog. Medelbonitet på 4,8 m³sk per ha och medeltal om 139 m³sk/ha.

Trädslagsblandning om 23 % tall, 8 % löv och 69 % ek. Ojämn åldersfördelning med skog i 60-69 års ålder och äldre, gles skog av hagmarkskaraktär.

På fastigheten är 2 avdelningar om sammanlagt 2 ha, föreslagna som PF, b (kombinerade mål, produktionsintresse och miljö med bevarande av värden som syfte).

Skogsvård

Det finns inga eftersläpande skogsvårdsåtgärder såsom markberedning eller plantering på fastigheten.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den s k 50 %-regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark/Arrende

Åkermarken brukas av säljarna.

Stödrätter

Stödrätter finns till jordbruksmarken och kommer att överföras vederlagsfritt till ny köpare på tillträdesdagen.

KRAV godkänd fram till år 2020.

Verksamhet

På fastigheten drivs även en verksamhet med uthyrning av både stugor och kanoter (3 st), båtar (4 st) och försäljning av fiskekort. Det har även anordnats viltguidningar. Säsongen sträcker sig från vår till höst och i kundkretsen flera större sällskap som återkommer årligen. Verksamhetens gäster består till hälften av svenska besökare, och till hälften av europeiska besökare från bl a Schweiz, Tyskland, Belgien och Frankrike.

Boendet är populärt bl a besökare till häst- och hundtävlingar (tillåtet med husdjur i alla stugor), och båtuthyrningen hos campare och fiskeentusiaster.
Hemsida www.lagadalsgard.se/

I dagsläget finns det 55 dikor på gården. Besättningen brukar ligga på runt 50 -60 dikor med ca 55 kalvningar/år. Djuren går på lösdrift vilket likaväl kan användas till hästar eller får efter mindre anpassningar.

Intäkter
Uppskattad årlig hyresintäkt (stugor): 135 - 145 000 SEK
Uppskattad årlig turismintäkt (båtuhyrning m m): 28 - 32 000 SEK

Jakt

Gemensam älgjakt på ett ca 400 ha stort område. Fastigheten ingår i Veinge Älgskötselområde. Jaktbart vilt är framförallt vildsvin och rådjur samt sedvanligt småvilt. Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten ingår i Lagan-Hjörnereds fiskevårdsområdesförening (FVO) Föreningen säljer fiskekort, pengarna används till div förbättringsåtgärder för fisket. Föreningen planterar även in en del ädelfisk, ex Öring. Som fastighetsägare inom FVO har man fri fiskerätt. Gatesjön ingår inte i Lagan-Hjörnereds FVO, där är fisket enskilt. Fiskar som man kan fånga är Abborre, Brax, Gädda, Gös, Mört, Öring.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden registrerade på den del av fastigheten som försäljningen gäller. Källa: Skogsstyrelsen, skogens pärlor, https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga forn- eller kulturlämningar registrerade på den del av fastigheten som försäljningen avser. Källa: Fornsök, https://app.raa.se/open/fornsok/

Odlingsspår, främst i form av stenrösen och stengärdesgårdar finns på flera håll på fastigheten och skall visas hänsyn.

Fastighetsbildning

En mindre bit tomtmark, ca 3 000 m² är såld till en granne, fastighetsreglering påbörjad.

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan bilda egen fastighet genom avstyckning, kostnaden för förrättningen står då säljarna för. Om området fastighetsregleras till av köparen ägd fastighet då ansvarar köparen för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen. Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen. Förrättningen tar normalt 10-14 månader och tillträde kan ske tidigare om köparen undertecknar överenskommelsen om fastighetsbildning och lantmäteriförrättningen.

Mantal

Fastigheten har 19/43 mantal i skifteslaget. Andelen ger delaktighet i samfälld mark, vägar och vattenområden m m.

Fördelningen av mantal kommer ske i samband med lantmäteriförättningen.

Inteckningar

7 st datapantbrev om sammanlagt 8 500 000 SEK.

Pantbreven kommer att fördelas vid lantmäteriförättningen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten är påverkad av detaljplan för del av Skogaby samhälle (1381-p91/7).

Registrerat i fastighetsutdraget finns även två byggnadsplaner för Skogaby Stationsamhälle (13-laj-1818 och 13-laj-1599). Genomförandetiden har utgått gällande båda byggnadsplanerna.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Områdesbeskrivning

Fastigheten har lika långt till Veinge som Knäred. på båda orterna hittar du matbutiker och restauranger. I Veinge finns skola för årskurserna F-9 och i Knäred finns vårdcentral, bankomat och postombud.

Fastigheten tillhör Laholms kommun. Till Laholm tar du dig på ca 20 min (15 km). Laholm ligger vid ån Lagans utlopp i Laholmsbukten och är den äldsta och minsta stad i Halland. Här finns vårdcentraler, bibliotek, mataffärer, caféer, restauranger, både kommunala och enskilda förskolor, grundskolor och Osbecksgymnasiet. Shopping möjligheter både för den byggsugne som den som vill koppla av med en ny bok.

I Laholm finns möjlighet att få upplevelser av varierande slag. För den kultur- och historieintresserade finns över 30 offentliga konstverk i stadskärnan, den medeltida stadskärnan Gamleby, Stortorgets rådhus från 1700-talet, teckningsmuseum och Lagaholms slottsruin.

För den som önskar få motion finns ett stort utbud av anläggningar, t ex fotbollsplaner, parkouranläggning, utegym, friidrott- och multisportsarenor, golfbanor och vandringsstigar. Med närheten till havet finns också möjlighet till vindsurfing, paddla kanot, fiska i Lagan som kan stoltsera med ett av landets bästa lax- och öringvatten eller varför inte bada längs en tolv kilometer barnvänlig och sammanhängande strand i Mellbystrand och Skummelövstrand.

För den som vill till kusten når man hamnstaden Halmstad efter 35 minuter (33 km). Halmstad är centralort i Halmstads kommun och residensstad för Hallands län. Här finns något för alla. Shopping i centrums alla butiker, kulturvandring i stadskärnan, som bevarat mycket av tidig 1900-talets karaktär, eller längs det gamla befästningssystemet och besöka Norreport och Halmstad slott, ett 1600-talsslott. Årligen anordnas Internationella gatufestivalen.

För den badsugne finns Östra stranden, en av Sveriges längsta sandstränder och ett populärt turistmål. Andra populära turistmål i Halmstad är Sandhamn, stadsdelen Kärleken och Hagöns naturreservat.

I Halmstad finns en högskola med utbildning och forskning inom tre områden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan finns här.

Det finns flera framgångsrika idrottsföreningar i Halmstad, så som Halmstads BK (fotboll), HK Drott (handboll), SK Laxen (simning) och den äldsta av dem alla Halmstads GRF (rodd). Halmstad har flera golfklubbar, varav den mest kända är Halmstad GK i Tylösand.

Kommunikationer

Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikationsleder. E6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste del, RV15 förbinder Halmstad med E4 i Markaryd och RV24 förbinder Laholm med Hässleholm i nordöstra Skåne.

Färjelinje mellan Halmstad och danska Grenå.

I Hallands län utförs kollektivtrafiken av Hallandstrafiken. För tidtabeller, linjekartor och annan information, se Hallandstrafikens hemsida https://www.hallandstrafiken.se/

Tågtrafiken på Västkustbanan trafikeras av Öresundstågen samt av SJ. För tidtabeller och annan information, se resp. hemsida: https://www.oresundstag.se/ och www.sj.se

Från Laholm är det ca 3 mil till både Ängelholms och Halmstads flygplats. Båda med Arlanda och Bromma flygplats som destinationer. Även charterflygningar till Turkiet, Spanien och Kanarieöarna sker.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter