fbpx

Vackert belägen gård i Rensjön

Högsta bud

960 000 kr

Högstbjudande: 950 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

  • Budgivning pågår

Om fastigheten

I byn Rensjön Sollefteå kommun, finner du denna gård med boningshus och flera andra ekonomibyggnader med olika möjligheter och användningsområden.
Till närmaste tätort Ramsele tar det ca 20 min med bil där det finns serviceinrättningar såsom skola, mataffär, vårdcentral. Boningshuset har indragen fiber.

Fastighetens arealer är fördelade över ca 15 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1100 m³sk och en bonitet om 4,8 m³sk per hektar och år, åkermark om ca 0,6 ha.

Fastigheten försäljs genom öppen budgivning med en prisidé om 950 000 SEK
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Anders Sahlin, 063-157 112 anders.sahlin@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SOLLEFTEÅ RENSJÖN 1:69

Adress

Rensjön 101 88392 Ramsele

Totalareal
16,3 ha
Åkermark
0,6 ha
Skogsmark
15,0 ha
Väg och kraftledning
0,7 ha
Virkesförråd
1 113 m3sk
Boyta
104 kvm

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggnad uppförd i 2 plan med källare. Boarea ca 135kvm Biarea ca 15kvm. Nybyggnadsår 1930- Tillbygd 2001.

Grund: Källare
Stomme: Trä
Fasad: Trä
Yttertak: Plåt
Fönster: 2 och 3 glas.
Bjälklag: Trä
Uppvärmning: Vedeldning. Centralvärme i pannrum. Elpatron i ackumulatortank. Vedspis i kök (besiktigad 2023)
Vatten: Enskilt.
Avlopp: Enskilt.
Ventilation: Självdrag
Elleverantör: E.ON
Fiber: Ja

Ladugård

Ladugård uppförd i trä samt delvis murad del. Yttertak i plåt.
Till byggnaden finns el, ej vatten.

Verkstad

Isolerad maskinhall med gjutet golv. Utrustad med vikport.
Stomme: Trä
fasad: Trä
Tak: Plåt
El, ej vatten.

Carport för lastbilar

Carport för 5 lastbilar.
Stomme: Trä
Yttertak: Plåt
El, ej vatten.

Carport för personbilar

Carport med plats för 4 fordon.
Stomme: Trä
Yttertak: Plåt
El, ej vatten.

Grillkåta

Klassiskt grillkåta

Skjul

Äldre skjul i skogskant. Sämre skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2023 av Martin Timander Skogens guld. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 15 hektar med ett uppskattat virkesförråd om totalt ca 1113 m³sk. Medelbonitet är beräknad till 4,8 m³sk/ha/år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 59 m³sk per år.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Det finns för närvarande ett röjningsbehov av en areal på ca 3,5 ha.(ej lagstadgat)

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år. (den sk 50% regeln)

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten Sollefteå Rensjön 1:69 ingår inte i något älgskötselområde. En köpare får själv undersöka möjligheten att ansluta till något kringliggande jaktlag. (Rensjö jaktlag)
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen på tillträdesdagen.

Fiske

Det är inte uträtt huruvida fastigheten har fiskerätt.

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Åkermark

Åkermarken är ej utarrenderad.

Arealuppgifter

Avvikelse kan finnas mellan areal i skogsbruksplanen och den hos Lantmäteriet registrerade arealen.

Visning

För visning av byggnader kontakta Anders Sahlin 063-15712 anders.sahlin@ludvigfast.se
Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning till en prisidé om 950 000 kronor. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överrenskommelse

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt i glesbygd inom Sollefteå kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Välkommen ut i skogen

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Byggnad på ofri grund

Bastubyggnad ingår ej i försäljning, men ägaren till denna kan tänka sig att sälja bastubyggnaden till köparen av fastigheten till ett överenskommet pris.

Arrende/nyttjanderätter

2 stycken platser i carport är för närvarande uthyrda för vinterförvaring av husvagnar.

Energideklaration

En energideklaration är inte upprättad.
Köparen begär inte att säljaren fullgör sin skyldighet att upprätta en energideklaration. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 § lagen om energideklaration för byggnader låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 304 950 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter