Lantbruk

Vackert belägen gård i Hästeryd

Försäljningssätt

Bud senast tor 23 apr, kl 12:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Använd gärna vår interaktiva karta med GPS, där man kan klicka i kartan och få upp information om de olika skogsbestånden. Kartan nås via vår hemsida (www.ludvig.se) och under [övriga bilagor] och "Visa gårdskarta". Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, gröda, jakt samt skog.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
90,0 ha
Skogsmark
54,5 ha
Skogsimpediment
1,4 ha
Inägomark
31,5 ha
Småhusmark lantbruk
0,8 ha
Övrigmark
1,8 ha
Virkesförråd
8 614 m3sk
Boyta
215 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NÄSSJÖ HÄSTERYD 1:3

Adress

Hästeryd 2 57169 Malmbäck

Om fastigheten

Hästeryd 1:3 är en gård om 90 hektar som är belägen några kilometer söder om Malmbäck i Nässjö kommun. Gården ligger på cirka 300 meter över havet. Rejält bostadshus om 215 kvm boyta med högt och vackert läge. På gårdscentrum finns även en ladugård, garage samt en bod. Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 54,5 hektar med ett virkesförråd om 8 614 m³sk. Medelboniteten på fastigheten uppgår till 7,4 m³sk per hektar och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshuset byggdes 1921 och är ett tvåplanshus med källare. Boarean uppgår till 215 kvm enligt fastighetstaxeringen.
Huset har en rejäl invändig takhöjd på cirka 2,60 meter.

Nedervåning
Ingång genom en farstu/veranda vidare in till en rymlig hall med trappa upp till ovanvåningen. Till höger om hallen nås ett rum, som idag har en Jötul kamin, som installerades 2009.
Vidare från huvudentrén rakt fram kommer två rum i fil vilket ger ett stort härligt rum. I detta rum finns en fin gammaldags kakelugn, som dock inte går att använda. Från detta rum i syd/sydöstlig riktning finns en inglasad altan med ett anslutande tralldäck i söderläge.
Till vänster om huvudentrén nås köket som är utrustat med en kyl i märket Elextrolux, ett frysskåp UPO, spis Elextrohelius, micro Voltage samt att det finns en frysbox i farstun som också ingår i försäljningen.
I anslutning till köket finns en köksfarstu med trappa ner till källaren, samt trappa till övervåning. Från köksfarstun nås toalett med wc, dusch och tvättmaskin (Cylinda).

Ovanvåning
Från nedre hallen kommer man upp till större möblerbar hall med utgång till en balkong. Det finns fyra rum på ovanvåningen, varav ett är större än de andra. Det större rummet har en kamin, som ej går att elda i samt två isolerade garderober. Ett av rummen är äldre kök, med en vedspis som inte är inkopplad.
Det finns inget vatten eller avlopp installerat på övervåningen.

Källare
Källaren består av 4 rum. Det finns ett litet varmt rum med varmvattenberedare om 60 liter samt en hydropress (2012). I ett av rummen står en äldre vedpanna som inte är användbar samt en oljetank som i stort sett är tom. Det finns även en potatiskällare.

Fastigheten har enskilt vatten och avlopp beläget på tomten. 2015 installerades en trekammarbrunn med infiltrationsbädd. Från huset och till brunnen är det plaströr.
Grävd vattenbrunn med cementringar med ett djup på 6 meter.
Dränering och isolering gjordes 2002.
Uppvärmning sker i form av eluppvärmning samt vedeldning i kamin.
Rör i murstock som är syrabeständigt, inmantlad skorsten.
Säkringar om 10 ampere, eftersom huset har använts som fritidsbostad är inte elförbrukningen representativ för en permanentbostad, men den beräknade årsförbrukningen uppgår till ca 7100 kWh.
Det finns inget fiber framdragit till fastigheten.
Ytterfasaden på huset är träpanel och tak av tegel. Fönster utbytta till treglasfönster med energiglas. I samband med ommålning av bostaden orsakade målartvätten viss etsning i form av små fläckar på vissa fönster.

Ladugård

Ladugårdens storlek uppgår till 914 kvm enligt fastighetsregistret. Ladugården består av en stalldel, en förvaringsdel samt ett mjölkrum. I stalldelen är takhöjden minst 2,40 meter.
Det finns ingen el indragen i ladugården. Ladugården har plåtväggar och plåttak.

Garage/vedbod

Garage om cirka 84 kvm. grusgolv, tak av plåt och i huvudsak plåt på väggar.
Ingen el är indragen.

Bod/magasin

På tomten finns en bod om cirka 55 kvm. Den består av två rum med ett loft samt ett utedass.

Förråd

Mindre förrådsbyggnad i trä med plåttak, som tidigare nyttjats som brygghus.

Byggnadssätt

På fastigheten finns ett bostadshus med intilliggande bod samt brygghus på tomten. På gårdscentrat finns även en ladugård och ett garage. Längs med skogsbilvägen finns det två lador på fastigheten.
Fastigheten och dess ekonomibyggnader säljs i befintligt skick med på tillträdesdagen innevarande lösöre. Ingen ytterligare städning kommer ske.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Södra i december 2019. Total arealen uppgår till 90,0 hektar varav 54,5 hektar är produktiv skogsmark, 1,4 hektar är impediment myr, 31,5 hektar inägomark och övrig areal uppgår till 2,6 hektar. Virkesförrådet på fastigheten uppgår till 8 614 m³sk, vilket ger ett medeltal på 158 m³sk per hektar. Skogsmarken utgörs i huvudsak av barrskog med 72% gran, 20% tall och resterande löv. Medelboniteten på fastigheten uppgår till 7,4 m³sk per hektar och år.

Fastigheten består av två skiften, huvuddelen är centrerat runt gårdscentrum med ett utskifte på 1,32 hektar.

Köparen är medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metoder och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svara ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Avverkningsrätter

Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar fastigheten.

Inägomark

Inägomarken uppgår till 31,5 hektar enligt skogsbruksplanen och i fastighetstaxeringen samt i fastighetsregistret uppgår inägomarken till 24 hektar varav 21 hektar åker och 3 hektar betesmark. Enligt arrendekontraktet är 11 ha åkermark och 14 ha betesmark.
Vid mätning i SeSverige (metria) uppgår åkermarken till 10,05 hektar och betesmarken till 18,55 hektar.

Jordbruksmarken är utarrenderad tom 2025-12-31.
Stödrätterna tillfaller ny ägare efter den 31/12-2020.

Jakt

Jakträtten tillfaller den nya ägaren på tillträdesdagen. Fastigheten ingår i Tohults älgjaktslag som uppgår till 2 500 hektar. Tilldelning under föregående år har varit 5 vuxna älgar och 5 kalvar, vilka också skjutits. Jakt på älg, vildsvin, rådjur, räv och hare mm.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns en lägenhetsbebyggelse i form av en möjlig fornlämning samt en fyndplats som kategoriseras som en övrig kulturhistorisk lämning.
Källa: fornsök, https;//app.raa.se/open/fornsok.
Vid alla skogliga ingrepp bör man vara uppmärksam på att kultur/fornminnen kan förekomma, även om dem inte är kända sedan tidigare.

Naturvärden

Fastigheten innehåller enligt skogsstyrelsen ett område som ingår i skogens pärlor i form av sumpskog.
Källa: https://www.skogsstyrelsen.se/skogens-parlor/

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. Förvärvstillstånd krävs för juridisk person.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel och brister i fastigheten.

Energideklaration

Energideklaration behövs inte då bostaden på fastigheten har använts som fritidsbostad.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger ca 3 kilometer sydväst om Malmbäck. I Malmbäck kör vägen mot Hok efter tre kilometer tag vänster mot Fölhult och Fagerhult. Efter några hundra meter är du framme vid gårdcentrum med huset på höger sida och ekonomibyggnader på vänster sida.
Koordinater RT90G X: 6379835.6 Y: 466604.1

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på ludvig.se/fastighetsformedling. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Gårdskartan går också bra att använda för att hitta till fastigheten, slå över från satellit till karta så ser du din aktuella position i förhållande till fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 570 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter