fbpx

Lantbruk

Vackert belägen fastighet intill Lagan

Prisidé

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 4 Dec kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Fastighet om totalt ca 14 ha, huvudsakligen produktiv skogsmark dominerad av röjnings och gallringsskog.
Uppskattat virkesförråd ca 1 100 m³sk.
Bostadshus med naturskönt och högt läge med utsikt mot Lagan.
Bostadshuset omfattande och omsorgsfullt renoverat från 1999-2009.
Fastigheten är belägen ca 9 km nordväst om Markaryd.
Prisidé 4 500 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

MARKARYD BÖSALT 1:21

Adress

Böshult 4371 28593 Markaryd

Totalareal
13,8 ha
Tomtområde
13,8 ha
Virkesförråd
1 119 m3sk
Boyta
104 kvm

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i 1 1/2 plan.
Bostadshuset omfattande och omsorgsfullt renoverat från 1999-2009 och framåt med vackra äldre detaljer bevarade.
Huset har på senare tid använt som fritidsboende. Boarea enligt säljarna uppmätt till 104 kvm.

Plan 1
Stor öppen hall med trappa upp till andra våningen.
Sovrum.
Från hallen kommer man vidare till ljust vardagsrum med kamin.
Kök med vedspis.
Badrum med dusch, wc och handfat. Elektrisk golvvärme.
Farstu.

Plan 2
Stort öppet rum, möjligt att dela av till två rum.

Enskilt vatten med grävd brunn.
Enskilt avlopp med trekammarbrunn med infiltration gjort av fastighetsägaren gjort själv. Anläggningen ej godkänd av Markaryd kommun i dagsläget. Dialog pågår.
Uppvärmning genom luftvärmepump, eldstäder och el-element.

Inom ca 3 mils avstånd når man tre golfbanor (Vittsjö, Skogaby och Laholm).

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns ladugård med tak av eternit.
Ladugården innehåller isolerat rum med tvättstugedel, hydrofor etc, i övrigt sedvanliga utrymmen såsom logdel.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Södra i januari 2020.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av ca 12,6 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 804 m³sk, motsvarande 64 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 8,4 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 80 m³sk.
Fastigheten domineras av röjnings och gallringsskog.
Medräknat fyra års tillväxt blir aktuellt virkesförråd ca 1 119, motsvarande 89 m³sk per ha.
Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten 1 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare tillträdesdagen.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från 2024-07-01.

Fiske

Ingen fiskerätt följer fastigheten.

Budinformation

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-12-04 OBS! Märk kuvertet Bösalt . Använd gärna bifogad budblankett.

Naturvärden

Enligt skogsstyrelsen berörs fastigheten av område med naturvärde "Barrsumpskog".

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 9 km nordväst om Markaryd.
Adress till bostadshuset, Böshult 4371 28593 Markaryd.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 4 Dec kl 08:00

Prisidé: 4 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter