Lantbruk

Gård om hela 366 ha – Buttle

Högstbjudande

13 750 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 22 jun, kl 12:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
365,8 ha
Skogsmark
210,5 ha
Skogsimpediment
21,8 ha
Åkermark
100,7 ha
Betesmark
17,5 ha
Övrigmark
15,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Virkesförråd
24 000 m3sk
Boyta
115 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

DEL AV GOTLAND BUTTLE ÖSTERBY 4:1

Adress

Buttle Österby 170 622 48 Romakloster

Om fastigheten

Kravgodkänd gård med gott om mark, god arrondering och fina EU-stöd. Mark om ca 366 ha varav 101 ha åker, 17,5 ha betesmark, 210 ha skog där ungefär hälften betas samt ca 34,5 ha skogsimpediment/övrig mark. På gården har man ca 100 dikor samt uppfödning av kvigor. Kall lösdrift med 110 liggbås och utvändigt foderbord. Bostadshus om 5 rum och kök uppfört i kalksten. Fint sammanhängande skifte med goda jaktmöjligheter.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Mangårdsbyggnad

1,5-plansvilla i kalksten med nytt plåttak. Boarea om 115 m² fördelat på 5 rum och kök. Byggnaden flyttades till gården på 1890-talet och byggdes till år 1971. 2-glasfönster och ventilation i form av självdrag. Huset värms med vedpanna från 1992 samt ackumulatortankar på 1500 liter som också kan värmas med elpatron.
Som komplement finns det även en solfångare som hjälper till att värma vattnet i ackumulatortankarna. Den årliga vedförbrukningen brukar ligga på omkring 40 m³. Eget vatten via borrad brunn och eget avlopp med 5-kammarbrunn samt infiltration som togs i bruk år 2016. Fastigheten är ansluten till fiber och har abonnemang genom Comhem.

Planlösning:
Köksfarstu tillbyggt 1971. Plats för avhängning samt lite förvaring i hallen.
Sovrum/kontor med plastmatta. Kattvind/förvaringsutrymmen.
Badrum med plastmatta. WC, tvättställ, badkar, bidé, torkskåp, frånluftsfläkt och fönster.
Kök med matplats. Här finns en spis, fläkt,kyl, frys och diskmaskin. Även ett f.d skafferi. Plastmatta på golvet.
Kontor/genomgångsrum med plastmatta på golvet.
Vardagsrum med trägolv.
Finentré med plastmatta. Garderob samt trappa till övervåningen.

Övervåning
Hall med plastmatta. Utgång till balkong.
Sovrum med plastmatta.
Duschrum med plastmatta. WC, tvättställ, handdukstork och dusch. Frånluftsfläkt.
Sovrum med plastmatta. Lös garderob.
Gott om kattvindar.

Källare med pannrum, tvättstuga och normala förvaringsutrymmen.
Gårdens elförbrukning var 21 610 kWh under 2019 och 23 381 kWh under 2018. Huvudsäkringen ligger på 25A.

Djurstall för köttdjur

Kostall om 780 m² enligt försäkringsbrev. Uppfört år 2004-2005 (begagnad stomme/inredning) i betongelement, stålstomme och plåttak. Kall lösdrift för dikor med 110 liggbås och lösa kalvningsboxar. 3 skrapgångar som skrapas med lastmaskin eller traktor. Utvändigt foderbord. Utanför finns en lagun med en kapacitet om 122 m³.

Ladugård

Gamla ladugården från år 1973 om totalt 490 m² enligt taxeringsuppgifter. I sten under plåttak/eternit. Lösdrift för kvigor på ströbädd. År 1994 gjordes spaltboxar för rekryteringen, nu plats åt slaktdjur. Här finns även förrådsutrymmen, lada/genomkörsel samt höloft.

Maskinhall

Maskinhall uppförd omkring år 1984 med jordgolv samt tak och fasad i plåt. 204 m² enligt försäkringsbrev.

Bryggarhus

Äldre träbyggnad med tak av plåt. Bryggarhus med brygghusgryta, kölnu och bakugn. Inget som använts på länge och funktionen är oklar. 2 enklare sommarrum. Snickarbod. Byggnaden har främst använts som förråd på senare tid. Renoverings- och underhållsbehov. Ca 40 m² byggyta enligt försäkringsbrev.

Verkstad/garage

Verkstads och garagebyggnad om totalt ca 183 m² enligt försäkringsbrev. Verkstad om ca 60 m² med värmefläkt. Garage intill.

På gården finns det även enklare ekonomibyggnader som garage/carport och en bod med värme som används vid kalvningstider med omklädningsrum och varmvatten.

Skogsuppgifter

Produktiv skog om ca 210,5 ha med ett virkesförråd bedömt till omkring 24 000 m³sk (medel 114 m³sk) enligt skogsbruksplan från Skogssällskapet upprättad under slutet av år 2017 och därefter framräknad inför försäljningen. Medelbonitet bedömd till 3,2 m³sk per hektar/år. Avverkningsförslag om 7 150 m³sk varav dryga 5 000 m³sk avser föryngringsavverkning. Omkring 60 % av skogen är röjnings/gallringsskog. På marken finns det gott om fornlämningar och ett mindre område med nyckelbiotoper. Omkring hälften av skogen betas men utan EU-stöd. Det finns även omkring 22 ha mark med impediment i form av hällmark/myr samt övrig mark så som vägar, ledningsgator, kanaler/diken m.m.

Åkermark

Åkermark om 100,74 ha enligt SAM-ansökan. Fastmark väl samlat nära gårdscentrum. Omkring 70 ha av marken är vall och ca 25 ha korn/havre.

Betesmark

Betesmark om 17,53 ha med gårdsstöd enligt SAM-ansökan. Block 34 om 3,45 ha har särskilda värden.

Stödrätter

Stödrätter motsvarande sökt areal i EU-ansökan ingår i försäljningen för berörd mark.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett flertal fornlämningar på aktuell mark. För mera information titta gärna på Riksantikvarieämbetets hemsida "fornsök": http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

OBS! FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en friskrivningsklausul där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Skog, åker och beten besiktigas på egen hand med visad hänsyn till djur och växande grödor. Byggnaderna visas efter överenskommelse med mäklaren.

Informationen i fastighetsbeskrivningen är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material.

Avstyckning

Fastigheten är idag på närmare 800 ha. Avstyckning pågår och tänkt areal att ingå med gårdscentrum är på ca 366 ha. Exakt areal vet man först när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft. Ärendet lämnades in till Lantmäteriet under sommaren 2019 och handläggningstiden är för närvarande omkring 12-16 månader.

Jakt

På fastigheten finns goda jaktmöjligheter med bland annat gott om rådjur. Jakträtten ingår.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person, förutom för den som sedan minst ett år är folkbokförd inom området.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.
Förvärvstillstånd handläggs av Länsstyrelsen och fastighetsmäklaren hjälper till med ansökan. Ansökningsavgiften betalas av köparen. För enskild person är avgiften för närvarande 4 600 kr.

Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Länsförsäkringar.

Dikningsföretag

Hela Buttle Österby 4:1 har del i tre olika dikningsföretag.
Horsmyr och Ängsmyr dikning 1897.
Welinge myr dikning 1897.
Buttle Kyrkmyrs dikningsföretag 1924.

Djur/Inventarier

Gården är i full produktion och även djurbesättning, maskiner och inventarier kan med fördel köpas efter överenskommelse med säljaren.

Nyttjanderättsavtal

Det finns ett nyttjanderättsavtal som ger ägaren till Buttle Lilla Velinge 1:22 rätt att disponera ett markområde om 2 720 m².​​ Avtalet är skrivet på 50 år. Området får ej bebyggas. ​

Vägbeskrivning

Se kartor och skyltning. Ta gärna hjälp av den aktiva gårdskartan som du finner via hemsidan ludvig.se

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 6 664 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter