Kommersiell fastighet

Industrilokaler Ämtbjörk

Högstbjudande

500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 22 mar

Visning

  • fre 5 mar, kl 12:00 - 13:30

    Anmälan till ansvarig Fastighetsmäklare.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
0,6 ha
Tomtområde
0,6 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HAGFORS ÄMTBJÖRK 1:220

Adress

Emtbjörk 90 68392 Hagfors

Om fastigheten

Just intill vägkanten i Ämtbjörk, mitt emellan Hagfors och Ekshärad, finns nu en fastighet för den som söker lokaler för egen verksamhet, hobby, eller lager och förråd. Flera byggnader på tomten där främst en är mycket användbar med en invändig yta på ca: 570 kvm plus ett vidbyggt personalutrymme/kontor som delvis renoverats.
Ursprunglig verksamhet på fastigheten har varit träindustri med finsnickeri.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stora Hallen

Rejäl industrihall med murade väggar, gjutet golv och yttertak av plåt. Södra långsida är plåtklädd. Portar i båda gavlar samt på en långsida. Invändiga mått är cirka: Längd 27 m, Bredd 21 m, höjd vid takfot 3,15 m, Höjd vid centrum 5,1 m. Två skjutportar i västra gavel med B 3,15 m * H 3,7 m. En port med dubbeldörrar i östra gavel med B 4,5 m * H 3,8 m. En port med dubbeldörr nordöstra långsida med B 3,1 m * 2,7 m.
Invändigt finns en central avfuktare installerad. Även ett varmluftaggregat med oljebrännare, osäker funktion numera frånkopplad.
Sammanbyggd med hallen är en "kontorsbyggnad". Invändiga mått på byggnaden är 3,6 * 7 m. Tegelfasad och tak av plåt. Planlösning med hall, två kontorsrum, ett våtrum samt en köksdel med pentry. Den här byggnaden är delvis renoverad med nya ytskikt.

Finsnickeri

En byggnad uppförd i trä med plåttak. Tidigare använd till finsnickeriverksamhet. Byggnaden saknar taxeringsvärde. (Röd Byggnad)

Kallförråd

Större kallförråd uppfört i trä på plintgrund under tak av plåt. Mått cirka 21 * 11 meter. Öppna långsidor. Byggnaden saknar taxeringsvärde.

Hyvleriet

Träbyggnad med delvis trägolv. Plåttak. Byggnaden saknar Taxeringsvärde. (Gul byggnad).

Förråd

Träbyggnad med plåttak. Byggnaden saknar taxeringsvärde. (Gul byggnad)

Förråd

Träbyggnad med plåttak och trägolv. Tre portar med dubbeldörrar. Byggnaden saknar taxeringsvärde. (Röd byggnad)

Övrigt

Avloppets funktion och utformning är inte känt.
Vattenförsörjning sker genom bygdens vattenförening som tar vatten från det kommunala nätet.
Vid kontakt med Miljö- och byggavdelning Hagfors kommun kan de meddela att ingen avloppsbrunn finns i deras register, slamtömning har ej skett från kommunens sida.

Inventering av PCB är utförd med anteckning om att inget påträffats.

Säljaren av fastigheten är dödsbo där dödsbodelägarna som representerar säljaren har begränsad kännedom om byggnadernas skick och fastigheten i övrigt.

Fastigheten säljs med en Friskrivningsklausul där Köparen förklarar sig godta fastighetens skick och med bindande verkan avstå från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten.

Fastigheten säljs genom öppen anbudsgivning. Öppen anbudsgivning innebär att intressenter som inkommit med skriftligt anbud får, efter att sista anbudsdag passerat, veta nivå på högsta anbud samt antal ingivna anbud. Anbud skall inges skriftligen via post och lämpligast på bifogad budblankett alternativt via e-post, därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från anbudsgivare skall framgå av anbudet. Efter anbudstidens utgång vidtar slutbudgivning mellan de, av säljaren godkända, anbudsgivare som lämnat anbud och önskar delta.

Säljarna förbehåller sig dock fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under processens gång avsluta försäljningen utan särskilt meddelande till intressenterna.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 550 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss