fbpx

Skogsfastighet

Synnerligen välskött skogsfastighet!

Utgångspris

4 700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 5 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
159,8 ha
Skogsmark
129,8 ha
Skogsimpediment
29,0 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Virkesförråd
16 800 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK VÄSTERGISSJÖ 10:20

Adress

ÖRNSKÖLDSVIK VÄSTERGISSJÖ 10:20

Om fastigheten

Synnerligen välskött skog med hög bonitet och ett virkesinnehåll på ca 16 800 m3sk.
Fastigheten består av två lättillgängliga skiften med sammanlagt 129,8 ha produktiv skogsmark, totalt 159,8 ha enligt skogsbruksplan. Båda skiftena nås via vägar i gott skick.
Tyngdpunkten ligger på gallringsskog där barrträden utgör hela 93% av trädslagsfördelningen, 68% tall och 25% gran. Medelboniteten är beräknad till 4,8 m3sk vilket får sägas är riktigt bra.
Du hittar skiftena nära de båda byarna Sunnansjö och Sönnersta, ca 1 mil från Gideå och 3 mil norr om Örnsköldsvik.
När det gäller jakt så har du möjligheter till jakt som ny ägare då jakträtten inte är upplåten. De båda skiftena ingår i varsitt jaktlag, Västergidsjö Södra jaktlag respektive Sörgidsjö jaktklubb.

När du ska ge dig ut i skogen och se på fastigheten, använd dig gärna av Gårdskartan i annonsen. Då kan du i realtid se var på fastigheten du befinner dig.

Intresseanmälan görs till fastighetsmäklare Camilla Krog, 073-078 43 76, camilla.krog@ludvig.se eller via formuläret här i annonsen.
Vi vill ha din intresseanmälan senast 5 augusti 2021.
En efterföljande öppen budgivning sker efter att anmälningstiden gått ut.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Välskött fastigheten med bra arrondering som består av två skiften med totalt 129,8 ha produktiv skogsmark. Det totala virkesförrådet är ca 16 800 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 68 % av virkesförrådet följt av gran med 25 %, löv 6 % och lärk 1 %. Skogens åldersfördelning är ojämn med en hög andel gallringsskog.

Skogsvård

Ungskogsröjning är föreslagen på 8,4 ha under planperioden.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns ingen registrerad nyckelbiotop men 6 stycken områden registrerade som sumpskogar (källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Arealuppgifter

Total areal enligt Lantmäteriet: 157,2 ha
Total areal enligt skogsbruksplan: 159,8 ha

Jakt

När det gäller jakt så har du möjligheter till jakt som ny ägare då jakträtten inte är upplåten. De båda skiftena ingår i varsitt jaktlag, Västergidsjö Södra jaktlag (1580 ha) respektive Sörgidsjö jaktklubb (1960 ha).

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Visning

Skog och mark får undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 323 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 5 aug

Utgångspris: 4 700 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter