Skogsfastighet

Obebyggd skogsfastighet

Högstbjudande

900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 19 aug, kl 16:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
17,1 ha
Skogsmark
17,0 ha
Myr/kärr/mosse
0,1 ha
Virkesförråd
2 574 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KIL NORRA NÄS 1:62

Adress

Norra Näs 66593 Kil

Om fastigheten

Vid Norra Näs 1 mil väster om Fagerås i Kil säljs nu en mindre skogsfastighet om 17 ha produktiv skog. Fastigheten som är obebyggd utgörs av ett skifte som har ett totalt virkesförråd om 2 500 m³sk i blandade åldrar och medelbonitet på 7 m³sk per ha. Älg- och småviltjakt med vildsvin på markerna. Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad maj 2020 av Henrik Gynnemo.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 17 ha med ett totalt virkesförråd om 2 574 m³sk varav 1 542 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Beräknad medelbonitet är 7,0 m³sk/ha och årlig tillväxt 83 m³sk/år i medel under planperioden. Trädslagsfördelningen är, tall 40%, gran 44% samt löv 16%. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 1 700 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 1 342 m³sk samt gallring 358 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten har en bra bonitet och det finns flera områden med föryngringar där främsta skogsvård är att fokusera på är ungskogsröjning. Enligt skogsbruksplanen föreslås att röjning snarast skall utföras på 9,8 ha samt om 5-10 år ytterligare 4,6 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i "Emsenbygdens ViltVårdsOmråde". Här bedrivs gemensam älgjakt medans småviltjakt (inklusive vildsvin) bedrivs enskilt på egen mark. Jakträtten är inte upplåten utan tillfaller köparen.

Forn- och kulturlämningar

Inga registrerade forn- eller kulturlämningar finns på fastigheten.
På angränsande fastighet, väster om Avd. 9, finns en Avrättningsplats registrerad.
(Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Väg

Ordnad väg fram till fastighetsgräns saknas. Tillgängligheten har vid fastighetsbildningen säkrats med ett Officialservitut med ändamål Väg, rätt att ta väg över fastighet för skogsbrukets behov. Servitutet gäller i riktning mot norr i i västra fastighetsgränsen på fastigheten Norra Näs 1:38. Se bifogad karta "Förrättningskarta".

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Frykerud, Kils kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten. Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm.

Tillträde

Tillträde sker efter överenskommelse med den slutlige köparen.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter