Skogsfastighet

Vill du äga en egen sandstrand och få 96,7 ha på köpet?

Säljs via anbudsförfarande

1 750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 16 okt, kl 18:00

Visning

  • Ingen organiserad visning av fastigheten kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
97,0 ha
Skogsmark
77,5 ha
Skogsimpediment
17,8 ha
Inägomark
0,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Vatten
0,3 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
5 493 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN YTTERHOGDALS-ÖSTANSJÖ 3:12, 3:10, 3:8

Adress

Sångsjön 150 Ytterhogdal

Om fastigheten

Vid badplatsen i Sångsjön, Ytterhogdal, hittar du grunden till denna tillväxtfastighet med en total areal om ca 96,7 ha, varav 77,5 ha produktiv skogsmark och med ett totalt virkesförråd om 5 493 m3sk varav ca 1 666 m3sk S2-skog. Här kan du strosa omkring på den vita sandstranden, bada i det långgrunda vattnet och njuta efter kanske en spännande jaktdag. Fastigheten ingår i idag i Storbuans jaktlag som förfogar över en areal om ca 2 300 ha mark. Bredvid sandstranden står en äldre enklare timmerstuga, mycket fint belägen, dock i behov av renovering.

Fastigheten inbjuder till olika inriktningsmöjligheter, jakt, rekreation och eller som en ren investeringsfastighet.
-Naturskönt belägen med egen sandstrand
-Övervägande andel ungskog där tillväxten naturligt blir högre
-Jakt i mindre jaktlag
Allt inom relativ närhet till Vemdalen och Klövsjö och dess alpina destinationer. Sammantaget är fastigheten välskött och har bra ordnat med väg till och in på skiftet.

Se Flygfilm!

Utgångspris: 1 750 000 kr
Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2020-10-16​.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Timmerstuga

Timmerstugan belägen på en liten kulle ovanför sandstranden. Entré från farstukvist till ett större rum med en eldstad som ej varit i bruk på många år samt en platsbyggd våningssäng. Det är en påbyggd del i lösvirke på farstukvisten där det finns ett rum med en äldre platsbyggd våningssäng. Stugan håller enklare standard och är i behov av renovering.

Stomme: Timmer
Grund: Plintar
Tak: Nytt plåttak installerades ca 2010
Fönster: Enkel fönster

Skogsuppgifter

För fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020-08. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 77,5 ha med ett virkesförråd om 5 493 m³sk varav ca 1 746 m3sk är S1 och S2 skog. Medelboniteten uppskattas till 3,2, vilket för närvarande ger en årlig tillväxt om 266 m³sk. Det dominerande trädslaget är tall som upptar ca 68 % av virkesförrådet. Skogens åldersfördelning visar på en tydlig förskjutning mot tillväxtskog i åldrarna 5-40 år. Ungefär 14 %, (14,1 ha) av arealen är skog i huggningsklasserna S1 och S2.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder.

Enligt skogsbruksplanen finns lagstadgade skogsvårdsåtgärder i form av återväxtkontroll om 0,8 ha och hjälpplantering om 13,4 ha. Det finns även behov av röjning på 16,8 ha på fastigheten.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50 % regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i Storbuans jaktlag. Jaktlaget förfogar över en areal om ca 2 300 ha och jaktledare är Erik Åsén 070-5418359, ingår även i Älvros Älgskötselområde.

Småviltjakten bedrivs på samma areal.

Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Fastigheterna ingår även i Hogdalsbygdens kronhjortsskötselområde, kontaktperson för mer info gällande detta är Olof Grinde, 072-7146194

All till fastigheten hörande jakträtt övergår till köparen senast 2021-07-01.

Bäck

Bredvid stugan rinner en bäck med källvatten.

Vägar

Ingår i Sångsjöns VSF, avgift 800 kr/år

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Naturvärden

Två avdelningar är föreslagna som NO/NS-bestånd

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga fornminnen eller kulturhistoriska objekt registrerade på fastigheten.

Tillträde

För köpare som behöver förvärvstillstånd skall tillträde ske inom 14 dagar från beviljandet därav om inget annan avtalats. I övriga fall enligt särskild överenskommelse. I båda fallen gäller som förutsättning för tillträde att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter