fbpx

Lantbruk

Åker och skog i Ålsta

Högstbjudande

2 800 000 kr

Budgivning pågår

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
31,8 ha
Tomtområde
31,8 ha
Virkesförråd
1 917 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HALLSBERG ÅLSTA 1:4, 1:14, 2:5, 2:16 & 2:17

Adress

Ålsta 137 69492 Hallsberg

Om fastigheten

Egendom med åker, skog och byggnader.
Brukningsenhet bestående av fem fastigheter som fördelas på
ett väl samlat åkerskifte samt två skogsskiften.
Dessa har tillsammans en areal om drygt 30 ha och är belägna i ett
attraktivt odlingsområde öster om Hallsberg.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Om fastigheten

Förmedlingsobjektet består av fem fastigheter som fördelas på tre skiften.
Tillsammans har fastigheterna en areal om drygt 30 ha där knappt hälften utgörs av åkermark och resterande del av skogsmark och tomtmark.

Åkermarken är väl samlad i ett skifte som omger gårdscentrat.
Skogsmarken fördelas på två skiften.
Gårdscentrat innefattar ett antal byggnader som alla är i mycket eftersatt skick.

Åkermark

God och välarronderad åkermark med få brukningshinder.
Arealuppgift enligt fastighetstaxering 2020, 14 ha.
Arealuppgift enligt nyupprättad skogsbruksplan, 13 ha.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i augusti 2021 av Mellanskog.

Den produktiva skogsmarksarealen uppgår till 15,1 ha.
Totalt beräknas virkesförrådet till 1 917 m3sk, vilket innebär 127 m3sk/ha.
Virkesförrådet domineras av ung och medelålders skog.
Boniteten bedöms till 7,3 m3sk per ha och år.
Virkesförrådet är barrträdsdominerat med gran 38 % och tall 30 %.
Lövandelen bedöms till 32 %.

Bostadshus

Bostadshus med omfattande renoveringsbehov, alternativt rivningsobjekt.
Byggnad i 1 ½ plan med timmerstomme och eternitfasad under yttertak av tegel.
Torpargrund. Tvåglasfönster.

Nedervåningen inrymmer hall, kök, vardagsrum, allrum, sovrum och badrum.
Övervåningen omfattar två sovrum och förvaringsutrymmen.

Huset har ej fungerande avlopp, vattenförsörjning eller uppvärmning.

Bostaden har en taxerad boarea om 120 kvm.

Traktorgarage

Byggnad med rödfärgad stående träfasad under plåttak. Jordgolv.
Byggnaden har elektricitet.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad med delvis murad fasad, delvis träfasad. Plåttak.
Ladugårdsdel med gjutet golv. Logdel med jordgolv.
Byggnaden har elektricitet.

Djurstall

Gammalt djurstall med gjutet golv och plåttak.
Delvis murad fasad, delvis träfasad.

Magasinsbyggnad

Magasinsbyggnad med rödfärgad stående träfasad och äldre tegeltak.
Byggnaden omfattar fd. drängstuga samt två förrådsutrymmen med jordgolv.
Övervåning med magasin.

Jakt

Jakten tillfaller köparen på tillträdesdagen.

Stödrätter

Inga stödrätter följer med försäljningen.

Arealuppgifter

Total areal enligt skogsbruksplan: 30,5 ha
Total areal enligt fastighetsutdrag: 31,75 ha
Total areal enligt Metrias karttjänst: 30,46 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade.
Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Arrende

För åkermarken finns ett befintligt arrendeavtal.
Arrendet är uppsagt och avträde sker 31 december 2022.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet, där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgåen​de.

Inteckningar

För fastigheterna finns inteckningar om totalt 202 000 SEK.
Summan omfattar bl.a. två förkomna skriftliga pantbrev som är under dödning.
Dessa pantbrev utgör sammanlagt 59 000 SEK.

Prisidé

För förmedlingsobjektet gäller som utgångspris 2 800 000 SEK.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Visning

Byggnader visas enligt överenskommelse med fastighetsmäklaren.
Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar,
djur samt eventuell pågående jakt eller liknande.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 202 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter