fbpx

Lantbruk

Bostadshus med skogsmark i Norbo

Utgångspris

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast sön 28 feb kl 14:00

Visning

  • Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.
    Visning av husen presenteras på hemsidan alternativt kontakta mäklare.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
5,6 ha
Småhusmark
0,4 ha
Skogsmark
4,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Betesmark
1,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÄTER NORBOHYTTAN 16:6 samt 16:2

Adress

Bäckvägen 12 78196 Borlänge

Om fastigheten

Strax norr om sjön Stora Noran finns nu två fastigheter till försäljning med bostadshus, ekonomibyggnader och skogen runt knuten. Ena fastigheten är bebyggd med fritidsbostad samt ekonomibyggnader, och består av ca 4,5 ha skogsmark. Den andra fastigheten är bebyggd med bostadshus och förrådsbyggnad.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.

Arealuppgifter

Norbohyttan 16:2
enligt fastighetsutdrag: 0,3785 ha
enligt fastighetskarta: 0,36 ha

Norbohyttan 16:6
enligt fastighetsutdrag: 5,0724 ha
enligt fastighetskarta: 5,45 ha

Jakt

Gårdsskiftet ligger inom oregistrerad mark. Utskiftet ligger inom Hyttorna älgskötselområde och arrenderas av Norbo Finnmarkens jaktlag. Inom Norbo Finnmarkens jaktlag bedrivs älg- och småviltsjakt. För att delta i jakten krävs beviljad ansökan till jaktlaget.

Fiske

Fastigheten ligger inom Silvbergs fiskevårdsområdesförening.

Skogsuppgifter

Skogsuppgifterna är uppskattade av FORAN, inget besök har skett i fält. Arealen skogsmark är beräknad till 4,4 ha med en total volym på ca 300 m³sk. Utskiftet är avverkat 2011 och därefter markberett och planterat.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Samfälligheter

Norbohyttan 16:6 har del i ett stort antal samfälligheter som bland annat rör mark, vatten och vägar, vilka inte är vidare utredda eller inventerade.

Vägar

Norbohyttan 16:6 har del i Säter Norbo Finnmark GA:1 som förvaltas av Finnmarkens-Millionvägens samfällighetsförening.

Inteckningar

På Norbohyttan 16:2 finns åtta uttagna inteckningar om totalt 348 500 SEK.
På Norbohyttan 16:6 finns fem uttagna inteckningar om totalt 550 000 SEK.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Byggnader

Norbohyttan 16:2
På fastigheten finns ett bostadshus samt ett uthus.

Bostadshus med kommunalt vatten, enskilt avlopp. Uppvärmning genom direktverkande el, vedspis och kamin. Boarea enligt taxeringsuppgifter är 102 m² samt biarea 50 m². Enligt Säters kommun finns ej något beviljat tillstånd för enskilt avlopp.
Entréplan med hall, kök med vedspis, sovrum, allrum samt wc med badkar.
Övervåning med kök med vedspis, sovrum, stor inbyggd veranda.
Källarplan med pannrum som även nås från utsidan.

Vid sidan av bostadshuset finns ytterligare en byggnad som används som förråd.

Norbohyttan 16:6
På fastigheten finns ett bostadshus som använts som sommarbostad, samt två ekonomibyggnader.

Bostadshus med enskilt vatten från brunn på gården. Wc av typen husvagnstoalett. Enskilt avlopp för köksvatten. El finns, uppvärmning genom direktverkande el och vedspis. Boarea enligt taxeringsuppgifter är 66 m² samt biarea 21 m². Enligt Säters kommun finns ej något beviljat tillstånd för enskilt avlopp.
På nedre plan finns entré med trapp till övre plan, garderob, dörr till kök. Kök med vedspis,, el-spis, kyl.
Övre plan med vardagsrum och två sovrum.

På fastigheten finns även två ekonomibyggnader där el finns indraget.

Friskrivningsklausul

I köpekontraktet kommer det att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten. Det innebär att köparen inte kan få ersättning för ett dolt fel. En friskrivning gäller bara under förutsättningen att säljaren inte känner till de eventuella "dolda felen".

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast sön 28 feb kl 14:00

Utgångspris: 1 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter