fbpx

Skogsfastighet

Skoglig pärla 27 ha

Utgångspris

3 950 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 1 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
26,8 ha
Övrigmark
4,7 ha
Skogsmark
22,1 ha
Virkesförråd
3 369 m3sk
Boyta
119 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HALMSTAD HERTERED 1:7, 1:17

Adress

Hertered Sydhult 157 31397 Simlångsdalen

Om fastigheten

Produktiv skogsfastighet med fritidsboende i rofyllt läge. Virkesförråd ca 3370 m³sk, bonitet 9,5.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnadssätt

Timrat boningshus byggt 1830 i 1½plan med källare under halva huset. Boyta 119 m². Uppvärmning med direktverkande el, eldstäder och varmvattenberedare. Eldstäderna är godkända. Plåttak och stående träpanel. Grävd brunn och enskilt avlopp.

Äldre lada i trästomme med stående träpanel och tegeltak.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av AL Skogsdata inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 22 ha med ett virkesförråd om totalt 3370 m³sk varav ca 1266 m³sk är S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsvård

Köparen är medveten om att fastigheten är i behov av lagstadgade skogsvårdsåtgärder eller sådana åtgärder som behövs för att främja fastighetens framtida kvalitets- och volymtillväxt.

Enligt skogsbruksplanen finns:

Lagstadgade skogsvårdsåtgärder gällande:
Återväxtåtgärder i form av markberedning och plantering av 1 ha.

Övriga skogsvårdsåtgärder så som röjning av 2,1 ha bör ske innan nästa tillväxtsäsong.

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden och fornminnen

Inga nyckelbiotoper, höga naturvärden eller fornminnen finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Mindre men trevlig jaktmark utan större vägar i närheten. Jaktbart vilt i området är framförallt vildsvin, rådjur och dovhjort samt sedvanligt småvilt. Jakten är fri för köparen på tillträdesdagen.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Friskrivningsklausul
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kan komma att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 37 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 1 Nov

Utgångspris: 3 950 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter