Skogsfastighet

Del av Falmark 6:13

Högsta bud

850 000 kr

Högstbjudande: 720 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast mån 14 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
19,0 ha
Skogsmark
17,7 ha
Berg/hällmark
0,5 ha
Myr/kärr/mosse
0,5 ha
Övrigmark
0,3 ha
Virkesförråd
2 329 m3sk
Boyta
124 kvm

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Del av SKELLEFTEÅ FALMARK 6:13

Om fastigheten

Nu säljs del av Falmark 6:13 genom fastighetsreglering. Bördig skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk och en medelbonitet på 4,3 m³sk/ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

Enligt skogsbruksplanen som är tillväxtberäknad till och med 2020 uppgår den del av fastigheten som ska säljas till 19 ha varav 17,7 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 300 m³sk och en bonitet om 4,3 m³sk/ha och år.

Skogsvård

Under planperioden är 2,3 ha röjning föreslagen att utföras i andra och tredje perioden.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Avstyckning

Försäljningen gäller område av fastighet. Området kan inte bilda egen fastighet utan måste fastighetsregleras till av köparen redan ägd fastighet. Köparen ansvarar för ansökan om fastighetsbildning och står kostnaden för förrättningen enligt fastighetsbildningslagen.

Köparen och säljaren skall vara skyldiga att tåla mindre jämkningar i fråga om områdets gränser, areal eller dylikt vilka kan komma att bestämmas vid förrättningen.

Forn- och kulturlämningar

Forn- och kulturlämningar
Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Naturvärden

​Biotopskydd och nyckelbiotoper
Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 479 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter