Lantbruk

Gård i Nyed, Molkom

Högstbjudande

3 900 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast ons 10 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
68,2 ha
Skogsmark
31,9 ha
Myr/kärr/mosse
1,9 ha
Berg/hällmark
0,2 ha
Åkermark
31,6 ha
Väg och kraftledning
0,4 ha
Småhusmark lantbruk
2,2 ha
Virkesförråd
3 964 m3sk
Boyta
112 kvm
Antal rum
5 st

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

KARLSTAD NYEDS-SUNDSTORP 1:7

Adress

Nyeds-Sundstorp 607 65597 Molkom

Om fastigheten

För er som söker en komplett gård finns nu chansen i Nyeds-Sundstorp, sydost om Molkom. Totalt 68 hektar mark samt ett välskött gårdscentrum med bostadshus och traditionella ekonomibyggnader där det på senare tid inhysts får och tidigare mjölkkor. Arealen fördelad på 32 ha produktiv skogsmark samt 31 ha inägomark. Ingår i Viltvårdsområde samt Kronskötselområde.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Trivsamt hus i 1,5-plan som löpande underhållits och som är i fint och vårdat skick.
Nedervåning rymmer hall, kontor, rymligt badrum, kök, ytterligare en hall samt finrum/vardagsrum. Badrummet som senast renoverats år 2010 har klinkergolv och kaklade väggar. Här finns duschhörna, badkar samt tvättmaskin. Köket som senast renoverats -97 har vedspis bevarad och utöver det finns elspis, kyl/frys, diskmaskin (-15) samt skafferi. Bänkskiva i laminat och plastmatta på golvet. I anslutning till köket, centralt i huset finns pannrummet med vedpannan. Vid husets huvudentrè finns ett trivsamt uterum. Här kommer man sedan in i hallen där trappa till övervåning är placerad och i anslutning är finrum och vardagsrum. Här är nyare trägolv från -09 då golvet även isolerades, innertaket och elen byttes samt en täljstenskamin installerades.
Övervåning med en rymlig hall med nytt laminatgolv från 2018, två större rum samt ett mindre. Utöver det finns ytterligare ett rum, idag används som förråd men som kan vara lämpligt att inreda som badrum för den som vill ha ett sådant på övervåningen.
Huset genomgick en större renovering 1958 med utbygge, inredning av vindsvåning och byte fönster mm.
Renoverat pumphus med ny hydrofor samt reningsanläggning år 2010.
Tillbyggt inglasat uterum år 2012 samt ny avloppsanläggning med infiltration år 2017.

Ladugårdslänga

En traditionell ekonomibyggnad med murad ladugårdsdel sammanbyggd med loge uppförd i trä. Här var fram till år 2002 mjölkkor och efter det har gården hållit får. År 1999 byggdes större mjölkrum. År 2000 förlängdes ladugårdsdelen in mot logen och är nu ca: 9 * 27 meter invändigt med en ungefärlig takhöjd på 2,40. Mjölkinredet och foderbord är borta så nu finns bara bärande stolpar kvar vilket gör lokalen rymlig och möjlig att använda till vad som behagas. Tak av plåt och eternit. Bakom byggnaden finns äldre gödsellagun med gummiduk.

Äldre längan "stallet"

I södra änden en gammal fähusdel som idag används som hönshus. Vidare flera garageportar samt snickarbod/trädgårdsförråd och ett användbart loft där över. Uppförd i trä och ett bra plåttak.
Ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Garage

Plats för två fordon. Träbyggnad med eternittak.
Ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Gäststuga

Enkel liten torpstuga med två rum och loft. Öppen spis och indraget kallvatten. Värms med elelement och behov uträttas på utedass bakom knuten. Uppförd i trä med betongpannor på taket.
Ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Ekonomibyggnad "Hålängen"

Uthuslänga belägen intill "utskiftena" vid Hålängen. Murad ladugårdsdel samt vidbyggd träloge med flera portar. Byggnaden har plåttak.
Ej med i fastighetstaxering och saknar således taxeringsvärde.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad augusti 2019 av Mellanskog, Lars Nälsèn.
Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 31,9 ha med ett totalt virkesförråd om 3 964 m³sk varav 2 130 m³sk i huggningsklass S1 och S2. Beräknad medelbonitet är 6,7 m³sk/ha och årlig tillväxt 164 m³sk/år i medel under planperioden. Trädslagsfördelningen är, tall 27%, gran 48% samt löv 25%. Åldersklassfördelningen är något ojämn med tyngdpunkt på äldre och yngre skog och en liten del i spannet 35-55 år. Avverkningsförslag under planperioden (2020-2029) är totalt 1 241 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 811 m³sk samt gallring 430 m³sk.

Observera: I skogsbruksplanen är ytterligare en fastighetsbeteckning medtagen och inräknad, Nyeds-Bäckelid 1:10. Fastigheten utgörs av en tomt med torplämning och jordkällare och omfattar ca: 3 400 kvm. belägen inom avdelning 9. Fastighetsbeteckningen ingår inte i försäljningen.

Skogsvård

Den mest angelägna skogsvården på fastigheten som föreslås i skogsbruksplanen är röjning i flera bestånd samt underröjning inför gallring.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplan utgör ca: 32 hektar inägomark. Enligt jordbruksverkets blockdatabas är 29,54 hektar godkänd åkermark. Marken finns i huvudsak inom två områden där ca 14 ha ligger i direkt anslutning till gårdscentrum resterande inom en kilometers avstånd. Större delen av marken systemdikades under slutet av 70-talet och början av 80-talet men marken runt logen vid "Hålängen" i fastighetens norra del är odikad. Markens produktionsförmåga bedöms vara för området normal.

Jakt

Fastigheten ingår i Nyeds-Bäckelid ViltVårdsOmråde. Här bedrivs gemensam älgjakt på ca: 1 400 ha och till den här fastigheten finns en jakträtt i älgjaktslaget. Denna går att överlåta under förutsättning att styrelsen godkänner nyttjanderättshavaren. Småviltjakt bedrivs enskilt på egen fastighet. Ingår i Kronskötselområde.

Forn- och kulturlämningar

200 meter öster om gårdscentrum, vid åkerkant, finns en registrerad torplämning. RAÄ-nummer: Nyed 320:1. Inom avd. 18 finns också en torplämning L2018:1382.
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller naturvårdsavtal finns registrerade på fastigheten. I Stormossens kant finns områden registrerade som sumpskogar. Källa: Skogsstyrelsen

Skattetal

Öre, penningar - 58:14

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom distrikt Nyed, Karlstads kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde, varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Visning av gårdscentrum med dess byggnader sker på utannonserade tider eller efter bokning med ansvarig mäklare. Mark och skog kan med fördel undersökas på egen hand, dock skall hänsyn tas till grannar mm.
Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse, dock troligen inte möjligt före 1 november.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 089 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter