fbpx

Lantbruk

Möjlighet att köpa sitt alldeles egna paradis

Anmäl intresse

  • Kolförråd 94 ton/ha

Om fastigheten

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

SKELLEFTEÅ FÄLLFORS 4:33 och 4:32

Adress

Rävtjärn 10 93461 Fällfors

Totalareal
31,9 ha
Tomtområde
31,9 ha
Virkesförråd
5 886 m3sk
Boyta
125 kvm
Total tillväxt/år
200 m3sk
Kolförråd/ha
94 ton

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Skogsuppgifter

En skogsbruksplan upprättades år 2015 och är därefter framskriven utan fältbesök av Rikard Lindqvist. Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens totala areal till ca 59,4 hektar varav ca 48,3 hektar utgör produktiv skogsmark. Fastigheten inrymmer ett virkesförråd om ca 5 886 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 122 m³sk per produktiv hektar. Medelboniteten är beräknad till 3,6 m³sk per hektar och år och den beräknade tillväxten under planperioden uppgår till 200 m³sk per år. Fastigheten domineras av skog i huggningsklass G1 som utgör ca 62% av arealen produktiv skogsmark följt av K2 som utgör ca 18%. För ytterligare skogsuppgifter se bifogad skogsbruksplan och skogskarta.

Skogsvård

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga skogsvårdsåtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk. 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

Det finns två kulturlämningar på fastigheten, vilket är en kolbotten och en tjärdal (Källa: Riksantikvarieämbetet via SeSverige).

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken binder enligt skogsbruksplanen årligen 54,1 ton kol totalt eller 1,1 ton kol per hektar. Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 4 535 ton vilket motsvarar 16 619 ton CO2e.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 200 000 kr

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter