fbpx

Skogsfastighet

Unik skärgårdsskog i Luleå

Försäljningssätt

Anbud senast tis 2 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
165,0 ha
Skogsmark
146,5 ha
Myr/kärr/mosse
9,6 ha
Berg/hällmark
2,3 ha
Inägomark
0,3 ha
Väg och kraftledning
1,0 ha
Övrigmark
5,3 ha
Virkesförråd
23 245 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

LULEÅ HINDERSÖN 2:63

Om fastigheten

Mäktig skärgårdsskog på Hindersön i Luleå skärgård. Tre skiften på Hindersön och ett på Fjuksön. Lång, fin sandstrand i väst, intill Norrisund. På vintern nås ön via isväg eller via fina utstakade skoterleder och på sommaren går turbåtarna regelbundet. Hindersön är en levande skärgårdsö med bla aktivt lantbruk och fiskenäring. Ön är dessutom ett attraktivt område för sommarbostäder och för turister.

Enligt skogsbruksplanen är fastigheten 165 ha varav 146,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 23 245 m³sk. Boniteten är 3,5 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 20% tall, 43% gran och 37% löv. Fastigheten ingår i Hindersöns VVO. Både jakträtt och fiskerätt medföljer.

Gårdskarta

Bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Ludvig & Co under 2018. Enligt skogsbruksplanen för objektet uppgår fastigheten till 165 ha varav 146,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 23 245 m³sk. Boniteten är 3,5 m³sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 20 % tall, 43 % gran och 37 % löv. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Jakt

Fastigheten ingår i Hindersöns VVO med tilldelning 11 vuxna och 12 kalvar

Forn- och kulturlämningar

Fastigheten har en registrerad fornlämning. Kemisk industri; Tjärdal/tjärgrop. Se bifogad karta

Förvärvstillstånd

Fastigheten kräver inte förvärvstillstånd för fysiskt person

Naturvärden

Ingen registrerad nyckelbiotop finns på fastigheten

Byggnader på ofri grund

Byggnader på sydöstra delen av skifte 0 (se karta) är byggnader på ofri grund. Dessa ingår inte i försäljningen.

Inteckningar

Fastigheten säljs fri från inteckningar

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tis 2 Nov

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter