fbpx

Lantbruk

Unik fastighet intill sjön Femlingen

Prisidé

10 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast tis 30 maj kl 08:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Gård om ca 70 ha, varav ca 65 ha produktiv skogsmark och ca 2 ha inägomark.
Uppskattat virkesförråd ca 9 741 m³sk, motsvarande 149 m³sk per ha. Bra vägnät.
Fastigheten gränsar på två sidor till sjön Femlingen.
Bostadshus och ekonomibyggnader. Två fritidshus, varav ett med vackert läge intill sjön Femlingen.
Jakt och fiskemöjligheter.
Fastigheten är belägen ca 5 km nordväst om Häradsbäck.
Prisidé 10 000 000 SEK.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

ÄLMHULT UTHÖVDAN 1:4

Adress

Uthövdan 2671 34391 Älmhult

Totalareal
70,3 ha
Tomtområde
70,3 ha
Virkesförråd
9 741 m3sk
Boyta
120 kvm
Antal rum
4 st

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Plan 1
Hall.
Kök.
Tv-rum.
Allrum.
Badrum med wc och dusch.
Hall.

Plan 2
Hall.
Två sovrum med garderober.

Källare innehållande pannrum och förvaringsutrymmen.

Uppvärmning genom vattenburet system med ved/ oljepanna i källaren och luftvärmepump i köket.
Enskilt vatten genom borrad brunn (2003).
Enskilt avlopp, Avlopp på fastigheten är en enkammarbrunn, och efter leds avloppsvattnet till ett dike/sankmark. Avloppet är ej godkänt enligt dagens standard.

Fritidshus

Plan 1
Hall.
Kök.
Sovrum.
Vardagsrum med öppen spis med kassett.
Uterum.

Uppvärmning genom el-element och eldstad.
Enskilt vatten genom grävd brunn.
Köksavlopp till stenkista, ej godkänt enligt dagens standard.

Utedass.

Enklare fritidshus

Enklare fritidshus med vackert läge i närheten av sjön Femlingen.
El, vatten och avlopp saknas.
Stort renoveringsbehov.

Ekonomibyggnader

På fastigheten finns nedanstående ekonomibyggnader.
Maskinhall,​
Vedbod.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplan upprättad av Sydved i december 2021.
Enligt skogsbruksplanen består fastigheten av 65,3 ha produktiv skogsmark.
Uppskattat virkesförråd är ca 9 380 m³sk, motsvarande 144 m³sk per ha. Boniteten är uppskattad till 6,6 m³sk per ha med en årlig tillväxt om ca 337 m³sk.
Fastigheten har skog i de flesta huggningsklasser med övervikt av gallringsskogar.
Sedan skogsbruksplanen upprättades har enligt säljaren inga avverkningar genomförts.
Medräknat tillväxt för 2022 blir aktuellt virkesförråd ca 9 741, motsvarande 149 m³sk per ha.

Se bifogade utdrag ur skogsbruksplanen för mer information.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Enligt skogsbruksplanen innehåller fastigheten 2,0 ha inägomark.
Inägomarken är fri för ny köpare från tillträdesdagen.
Inga stödrätter följer fastigheten.

Jakt

Jakten är fri för ny köpare från och med tillträdesdagen.

Fiske

Fastigheten har del i Fristående fiske ENSKILTFISKE(AKT07-FV1/83)

Naturvärden

Fastighet berörs av område med naturvärde och områden med sumpskogar enligt skogsstyrelsen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fastigheten.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Fastigheten kommer säljas med friskrivningsklausul.
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Bud/ försäljningssätt

Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommit skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Skriftligt bud ska vara Ludvig & Co, Joakim Ahlberg Staglabergsgatan 10, 352 34 Växjö, mail: joakim.ahlberg@ludvigfast.se, tillhanda senast 2023-05-30 OBS! Märk kuvertet Uthövdan . Använd gärna bifogad budblankett.

Vägbeskrivning

Fastigheten är belägen ca 5 km nordväst om Häradsbäck.
Adress till bostadshuset, Uthövdan 2675, 34391 Älmhult.
Se bifogat kartmaterial för mer information.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Övrigt

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast tis 30 maj kl 08:00

Prisidé: 10 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter