Skogsfastighet

Unik fastighet i Funäsfjällen!

Högstbjudande

2 125 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 5 okt

Visning

  • Visning a, fastigheten kommer att ske fredagen den 18/9 kl 13.00. Anmälan till Iréne Åslund, mail: irene.aslund@ludvig.se.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
196,4 ha
Skogsmark
19,8 ha
Myr/kärr/mosse
2,1 ha
Inägomark
2,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Övrigmark
171,4 ha
Virkesförråd
1 584 m3sk
Boyta
46 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

HÄRJEDALEN FUNÄSDALEN 35:2

Adress

Svalåvallen 108 84097 Bruksvallarna

Om fastigheten

Naturskönt belägen fastighet i Bruksvallarna. Fäbodvall med inägomark omgiven av äldre orörd skog med fjällkaraktär. Enklare fritidsboende i form av 4 fäbodstugor med tillhörande ekonomibyggnader. Total areal om 196 ha varav ca 20 ha skogsmark samt ca 170 ha fjällmark. Goda rekreationsmöjligheter genom enklare naturnära fritidsboende med unikt läge invid Svalån. Fastigheten ingår idag i mindre jaktlag och ger jaktmöjligheter i fjällterräng. Fastigheten ligger i direkt anslutning till vandringsleder, skoterleder samt skidspår. Alpina destinationer såsom Ramundberget och Funäsdalen ligger endast ca 15 min bilresa bort.

Se även flygfilm över fastigheten.

Försäljningssätt: Skriftligt anbud senast 2020-10-05​. Prisidé 2 125 000 SEK.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Stuga, Bengtsvallen

Stuga på naturtomt vid Svalån. Byggår 1976. Timmerstomme på murad grund, tvåglasfönster samt plåttak.
Planlösning i form av allrum med öppen spis och insatskamin, kök med gasolspis, två sovrum samt enklare tvättrum. Trägolv, timmerväggar samt synliga takåsar i allrum. Trägolv samt väggar med träpanel i sovrummen. Tvättrummet har plastmatta på golvet samt träpanel på väggarna.
Veranda vid entrén.

Förrådsbyggnad

Mindre ekonomibyggnad uppförd i trä med plåttak. Inrymmer förråd, vedbod samt utedass.

Lada

Lada i trä med plåttak.

Röd timmerstuga, Svalåvallen

Stuga i timmer på grund av natursten. Tak i plåt. Englasfönster med innanfönster.
Stugan inrymmer två rum samt mindre förråd. "Storstugan" är välbevarad i charmig äldre stil med synliga timmerväggar och takåsar. Här finns öppen spis samt gasolspis.
I "Köket" finns enklare köksdel med gasolspis, kokspis samt tvättskåp. I rummet finns en tidigare vattenskada som behöver kontrolleras.
Stugan har två skorstenar som båda behöver renoveras.

Mindre timmerstuga, Svalåvallen

Mindre stuga i timmer på grund av natursten och med jordtak.
Invändigt har stugan trägolv, väggar med träpanel samt synliga takåsar i timmer. Inrymmer 1 rum med två sovplatser samt kokvrå.

Timmerstuga Svalåvallen

Timmerstuga på grund av natursten, plåttak samt tvåglasfönster.
Stugan inrymmer två rum samt tvättrum. "Storstuga" med två sovplatser samt öppen spis.
Sovrum/kök som inrymmer två sovplatser samt enklare köksdel med gasolspis. Hela stugan har trägolv samt träpanel på väggarna.
Skorsten i behov av renovering.

Bastu

Bastu i timmer. Vedeldad bastudel samt omklädningsrum.
Bastun ligger naturskönt belägen invid Svalån, med uppdämd damm och badmöjligheter.

Mejeribod

Liten äldre timmerbyggnad som förr använts som kyl.

Ladugård

Äldre ladugårdsbyggnad i sämre skick.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad 2020 av MB Forest. Enligt skogsbruksplanen har fastigheten en total areal om ca 196 ha, varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Totalt virkesförråd om 1 584 m3sk vilket är S3-skog. Ca 171 ha av fastighetens areal består av fjällmark innehållande fjällbarrskog, fjällbjörkskog, kölmark samt myrar.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande skogsvårdsåtgärder.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler. Särskilda regler gäller även för avverkning vid sk fjällnära skogar, för mer information kontakta skogsstyrelsen.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår idag i jaktlag som förfogar över en areal om 3 000 ha. Jaktledare är Vidar Wagenius, 070-395 63 89.
Ny ägare får själv söka medlemskap i befintligt jaktlag/angränsande jaktlag alt registrera marken själv.

Småviltjakten bedrivs på den egna arealen.

Jakten övergår till köparen senast 2021-07-01.

Fiske

Fastigheten har fiskerätt.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Härjedalens kommun glesbygdsområde. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län. Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr. Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.
Friskrivningsklausul: Säljaren upplyser härmed om att sk. friskrivningsklausul kommer att skrivas in i kontraktet gällande ev. fel och brister i fastigheten.

Naturvärden

Fastigheten ligger inom sk. Natura 2 000-område. Detta betyder att samråd krävs innan skogliga åtgärder kan utföras inom
Natura 2000-området. Utöver detta finns idag inga ytterligare registrerade forn/kulturminnen, höga naturvärden och eller nyckelbiotoper på fastigheten. (Källa SeSverige).

Bro

Bro vid infartsväg till fastigheten är i behov av renovering.

Annat

Fastigheten saknar anslutning till el och V/A.

Skoter och skidled

Skoter och skidled går över fastigheten. Avtal finns för denna upplåtelse. För mer info vänligen kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter