fbpx

Lantbruk

Underbart belägen gård i Tornäs Jämtland

Högstbjudande

7 200 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast fre 24 nov

Anmäl intresse

  • Kolförråd 86 ton/ha

Om fastigheten

OBSERVERA!
Framflyttat anbudsdatum till den 24/11-2023.

Välkommen till vackra Tornäs 206!

Här finns möjligheter för en köpare som vill förvärva en gård som nästan har allt! Vacker gårdsbild med en stor vit huvudbyggnad som omges av faluröda ekonomibyggnader som alla ligger mitt i underbar natur. Flertalet efterhållna ekonomibyggnader som kan anpassas till den typ av djurhållning eller företagande man så önskar. Bostadsbyggnaden har på senare år renoverats till god standard samt att flertalet av de övriga byggnaderna setts över och fått bl.a. ny färg. På gården finner du även ett såghus med en bänksåg.
Möjlighet finns också till hyresintäkter eller generationsboende i ett ytterligare boningshus ett stycke ifrån, lägg därtill låga driftskostnader med avtal om frikraft och uppvärmning via fördelaktig jordvärme i huvudbyggnaden.

Total areal om ca 179 ha varav ca 144 ha utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till ca 16 700 m³sk, varav ca 12 384 m³sk är S1, S2 och S3 skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,6 m³sk/ha/år. Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Älg- och småviltsjakt sker inom Tornäs Viltvårdsområde som förfogar över totalt ca 2 400 ha. Här kan alltså en köpare kombinera gårdsliv och skogsbruk med ett starkt jakt- och rekreationsvärde i älg- och björnrika marker.

Till fastigheten hör även fiskerätt och givetvis båtplats.

Gården ligger i Krokoms kommun, lantligt och ostört beläget men med serviceinrättningar såsom skola, hälsocentral, sporthall och livsmedelsaffär inom 2,5 kilometers väg till Föllinge.

Observera bifogad flygfilm!

Fastigheten försäljs genom skriftlig anbudsgivning med en prisidé om 7 200 000 kr senast den 24 november -2023.

För visning och övriga frågor kontakta mäklarassistent Alexandra Nilsson 063-15 71 19 alexandra.nilsson@ludvigfast.se alt. fastighetsmäklare Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvigfast.se

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

KROKOM TORNÄS 2:5

Adress

Tornäs 206 83561 Föllinge

Totalareal
179,4 ha
Skogsmark
144,1 ha
Skogsimpediment
7,1 ha
Åkermark
5,8 ha
Väg och kraftledning
1,8 ha
Övrigmark
6,9 ha
Vatten
13,4 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Småhusmark lantbruk
0,1 ha
Virkesförråd
16 703 m3sk
Boyta
293 kvm
Total tillväxt/år
518 m3sk
Kolförråd/ha
86 ton

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Vita Huvudbyggnaden

Byggnadstyp: 1 1/2-plan.
Taktyp/takbeklädnad: Plåt
Grund: Stensockel
Stomme: Trä
Fasadtyp: Trä
Fönster: 2-glasfönster

Boyta ca 180 kvm och Biyta ca 34 kvm (säljarens uppgift)

Vatten: Enskilt från vattenkälla
Avlopp: Enskilt, trekammarbrunn nyligen installerad.
Uppvärmning: Jordvärme. Vedpanna finns kvar men urkopplad.
Fiber indraget.

Gula Bostadshuset

Hus i ett plan. Plåttak och stående träpanel.
Inrymmer hall med plastmatta, vävtapet på väggen och garderob.
Från hallen når man tvättstugan med torktumlare, tvättmaskin och tvättho. Vidare från tvättstugan ligger det rymliga badrummet praktiskt placerat. Här finns wc, handfat och dusch. Badrummet har plastmatta på väggar och golv.
Trevligt och fullt utrustat kök med spis, ugn och kyl. Plastmatta och tapetserade väggar.
Vardagsrum med ljus mönstrad tapet, plastmatta på golven och utgång till altan som löper längs hela husets långsida.
Sovrum med plastmatta på golv och tapet på väggen. Plats för dubbelsäng.

Huset är för närvarande uthyrt och hyresgästen önskar att om möjligt få fortsätta hyra.
Huset har i dagsläget ingen egen elmätare.
Huset har eget avlopp men gemensamt vatten från vattenkälla.
Fiber finns indraget.

Bryggstugan

Gammelstugan bredvid huvudbyggnaden

Vacker klassisk byggnad som pryder gården är denna så kallade "Gammelstugan" till vänster om huvudbyggnaden.
Timmerstomme klädd med stående träpanel, plåttak och stengrund. Enkelglas i fönster. Byggyta ca 6,5x15 m.
Inrymmer hall, allrum, sovrum samt förråd på nedre plan och trapphall och tre oisolerad rum på övervåningen.
Nedra plan är utrustad med öppen spis (oklart skick)

El finns, ej vatten.

Ladugård

Till höger på gårdplanen finns en stor ladugård som håller måtten ca 8,5x22 meter. Träpanel, taktegel, gjuten jällbro till stort och rymligt loft.
Rymlig ladugård med flera funktioner och utrymmen. Förrådsutrymme med gjutet golv. gammal kasa med gjutet golv, gammal djurdel, verkstad och förråd.

Vattenpump finns
El finns.

Garage och förrådslänga

Till vänster på gårdsplanen finns garage och förrådslänga uppförd i lösvirke med plåttak.
Inrymmer 2 förråd med grusbotten och delvis trägolv.
2 garageplatser för bil med grusbotten.
Skotergarage med trägolv och öppning åt båda hållen för att kunna köra igenom enkelt.

El finns, ej vatten.

Traktorgarage

Traktorgarage uppförd i lösvirke med plåttak samt jordgolv. Byggyta ca 13x4 meter.

Timrat garage

Timrat garage med plåttak och grusbotten. Byggyta ca 4,5x5 meter.

Såghus

Såghus uppförd i lösvirke med plåttak. Byggyta ca 4,5x15 meter. Utrustad med äldre bänksåg och hyvel.
El finns, ej vatten.

Timrad loge

Timrad loge med plåttak. Mått ca 5,5meterx5,5 meter.

Timrad lada

Timrad lada med påhäng. Den utbyggda delen på ladan är uppförd i trä med trägolv och är i dåligt skick. Ladan håller måttet ca 6x5,5 meter.

Härbre

Härbre i fint skick. Stengrund. Byggyta ca 5x4 m.

Härbre

Härbre med trätak. Ca 5x3,5 meter

Båthus

Vedbod

Uppförd i lösvirke med plåttak. Byggyta 6x10 meter. Vedelevator in till huset.

Jordkällare

Jordkällare med förstuga, mellanrum och inre rum. Stenvalv. Placerad invid huvudbyggnaden.

Lekstuga

I trädgården intill altanen finns en lekstuga i trä med plåttak.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad sommaren 2023 av Fredrik Lennartsson, Högarna Skog AB. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 144,1 ha med ett totalt virkesförråd om ca 16 703 m³sk, varav ca 12 384 m³sk är S1, S2 och S3 skog. Ransoneringskravet (max 50% skog under 20 år) medger i dagsläget föryngringsavverkning av ca 29 ha. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,6 m³sk/ha/år.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några lagstadgade återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård.
Det finns ett behov av röjning om ca 7 ha samt återväxtkontroll och ev. kompletteringsplantering om ca 14 ha.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).
Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Jakt

Fastigheten ingår i Tornäs Viltvårdsområde som omfattar ca 2 400 hektar, vilket i sin tur ingår i Föllinge Älgskötselområde.
Jaktlaget består i dag av ca 12 jägare.
Jakten efter övrigt vilt får bedrivas inom hela viltvårdsområdets areal.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per den 1/7-2023.
Jakträtten har varit upplåten enligt muntligt avtal.

Fiske

Fiskerätt hör till fastigheten inom Sandvikssjön Edsforsen FVO. Fastighetens har eventuellt också fiskerätt inom Föllinge-Kyrkslätts FVOF men är inte utredd.

Forn- och kulturlämningar

Det finns ett antal forn- och kulturminnen på fastigheten, de kända är markerade i kartan.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden finns i nuläget registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).
Däremot omfattas strandnära delar av fastigheten i anslutning till Hårkan av Natura 2000. Skogliga åtgärder inom område som omfattas av Natura 2000 ska utföras med extra hänsyn och kan vara belagda med restriktioner och ska ske i samråd med Skogsstyrelsen.

Skogen som kolsänka

Brukandet av skogen på ett långsiktigt och hållbart sätt gör ofta en stor klimatnytta. Vi använder pcSKOG:s beräkning av skogsfastighetens kolbalans. Den produktiva skogsmarken på vilken areal kolförrådet beräknas uppgår till 144,1 ha. Inbunden mängd kol för perioden 2023 + 10 år beräknad med hänsyn till föreslagna åtgärder uppgår till 2,21 ton/ha/år.
Den totala mängden bundet kol i skog och skogsmark uppgår till 12 393 ton vilket motsvarar 45 409 ton CO2e.

Arrende/nyttjanderätter

Åkermarken är för närvarande årligen muntligt upplåten till en lokal lantbrukare. En köpare kan välja att själv nyttja åkermarken alt. låta lantbrukaren fortsätta enligt tidigare.

Nyttjanderätt

En stugägare har nyttjanderätt på en tomt vid Näsaforsen.

Vägar

Fastigheten har andel i vägförening KROKOM FÖLLINGE-BACKEN GA:5 samt egenägda vägar inom fastigheten.

Arealuppgifter

Avvikelse kan finnas mellan areal i skogsbruksplanen och den hos Lantmäteriet registrerade arealen.

Försäljningssätt

Fastigheten säljs genom skriftligt anbud till en tänkt prisidé om 7 200 000 SEK. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Skriftligt bud ska vara fastighetsmäklaren Mats Kullström, tel 063-15 71 60, e-mail mats.kullstrom@ludvigfast.se tillhanda senast den 24 november -2023.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

För visning av byggnader kontakta mäklarassistent Alexandra Nilsson 063-15 71 19 alexandra.nilsson@ludvigfast.se alt. fastighetsmäklare Mats Kullström 063-15 71 60 mats.kullstrom@ludvigfast.se

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper, det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Tillträde

Tillträde sker enligt överenskommelse.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom glesbygdsområde i Krokoms kommun.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson 4 600 kr och för juridisk person 7 100 kr.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen.

Energideklaration

En energideklaration kommer att upprättas innan försäljning.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 2 946 600 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 24 nov

Högstbjudande: 7 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter