fbpx

Lantbruk

Två skogsfastigheter varav en bebyggd

Utgångspris

4 900 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 28 okt

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
142,6 ha
Skogsmark
112,9 ha
Myr/kärr/mosse
4,1 ha
Inägomark
21,2 ha
Väg och kraftledning
1,7 ha
Övrigmark
2,4 ha
Vatten
0,3 ha
Virkesförråd
11 148 m3sk
Boyta
140 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

BOLLNÄS HÄNSÄTTER 16:1 & 17:1

Adress

Roren 2329 82168 Vallsta

Om fastigheten

Två skogsfastigheter varav en bebyggd om totalt ca 140 ha beläget i Roren, Vallsta, ca 30 km norr om Bollnäs. Fastigheten är bland annat bebyggd med två till vissa delar kulturhistoriskt intressanta bostadsbyggnader med stora renoveringsbehov. 112 ha produktiv skogsmark fördelat på nio markområden med ett virkesförråd om ca 11 200 m³sk samt 21 ha inägomark.
Fastigheten ingår i Arbrå Östra viltvårdsområde vilket omfattar en areal om cirka 23 600 hektar.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Östra bostadshuset

Bostadsbyggnad i 2 plan uppförd i stomme av timmer på torpargrund under tegeltak. Enkla fönsterbågar av handblåst glas och fasad av stående träpanel.

Nedre plan inrymmer två stycken entréhallar, en oinredd del, ett kök med vedspis, en sal med öppen spis och ett rum med kakelugn. Övre plan inrymmer en sal, ett rum och en oinredd del. Byggnaden är i sämre skick och har varit obebodd under en lång tid. Byggnaden saknar fungerande vatten, avlopp och el. I byggnaden finns en del kulturhistoriskt intressanta detaljer såsom vackra skurgolv av breda plank, handmålade dekorationer, originalsnickerier mm.

Västra bostadshuset

Fd ladugård

Fd ladugård i 1½ plan uppförd på gjuten platta med stomme delvis av trä och delvis gjuten under tegeltak. Fasad av stående träpanel. Till byggnaden finns en utbyggnad från 90-talet utgörande apparatrum med mjölkpump, VVB och golvbrunn samt ett mjölkrum innehållande golvbrunn, tvättho samt mjölkanläggning.

Byggnaden inrymmer i nedre plan ett fd djurstall av äldre standard och i övre plan spannmålstork, hötork, skulle och foderficka. På övre plan finns en vattenskada ner mot djurstallet, orsakat av ett takläckage.

Fd stall

Fd stall uppfört på stenplintar med stomme av timmer och fasad av stående träpanel under plåttak. Byggnaden inrymmer idag förrådsutrymmen.

Timrat förråd

Förrådsbyggnad uppförd i stomme av timmer under plåttak. Byggnaden är i sämre skick.

Lada i sämre skick

Lada uppfört i trästomme under plåttak i sämre skick.

Foderlada

Foderlada uppfört i 3 plan med stomme av timmer, fasad av stående träpanel på stenplintar under plåttak. Till byggnaden finns en uppkörsbro. Byggnaden är i normalt skick.

Två st lador i sämre skick

I anslutning till åkermarken.

Allmänt

Försäljningsobjektet omfattar två fastigheter belägna i Roren ca 2,5 mil norr om Bollnäs. Ca 113 hektar produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 11 148 m³sk fördelat på 7 markområden. Ca 21 ha inägomark huvudsakligen i anslutning till brukningscentrum.

Vatten kommer från källa belägen på annans fastighet. Enkelt avlopp.

Areal

Areal enligt skogsbruksplan uppgår till totalt 142,6 hektar. Enligt fastighetsregistret har fastigheterna följande registrerade arealer: Bollnäs Hänsätter 16:1: 134,2 ha och Bollnäs Hänsätter 17:1: 1,24 ha, vilket motsvarar en total areal om 135,44 ha. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsuppgifter

Till fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad av Rolf Karlsson och Peter Lenneby Skog & Fritid i Bollnäs AB och bygger på en inventering år 2015. Planen är sedan framskriven och ajourhållen i dator (ej fältbesökt) efter åtgärder kända av Anders Larsson-Snygg Mellanskog.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 112,9 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ca 11 148 m³sk. Medelvolymen per hektar är 99 m³sk/ha och medelboniteten uppgår till 5,4 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 544 m³sk/år (4,8m³sk/ha/år). Av nuvarande virkesförråd utgör 37% tall, 43% gran och 20% löv. Fastigheten har ett överskott på röjningsskog och yngre gallringsbestånd.

Se vidare i bifogad skogsbruksplan.

Skogsvård

Fastigheterna har ett behov av röjning om ca 23,8 ha under planperioden. I en del förestående gallringar och föryngringsavverkningar behövs det underväxtröjningar. Därutöver kommer markberedning samt plantering som följd av föreslagen föryngringsavverkning.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Inägomark

Till fastigheten hör 21,2 ha inägomark enligt skogsbruksplanen. Inägomarken är för närvarande utarrenderad och disponeras av ny ägare tidigast odlingssäsongen 2023.

Jakt

Fastigheten ingår i Arbrå Östra viltvårdsområde vilket omfattar en areal om cirka 23 600 hektar. För mer information: http://www.arbraostravvo.se/

Forn- och kulturlämningar

Inga forn- eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheterna. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Naturvärden

På fastigheterna finns inga registrerade naturvärden. (Källa: Skogstyrelsen)

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för fysisk person. För juridisk person krävs förvärvstillstånd. Avgiften för att få ansökan prövad hos Länsstyrelsen är 7 100 kronor.

Visning

Visning av fastighetens byggnader sker lördag den 23/10 kl 12-13.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 600 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 28 okt

Utgångspris: 4 900 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter