fbpx

Lantbruk

Två skogsfastigheter i Skattungbyn utanför Orsa

Högstbjudande

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 30 jun

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
48,0 ha
Skogsmark
38,4 ha
Skogsimpediment
8,3 ha
Övrigmark
0,6 ha
Vatten
0,7 ha
Virkesförråd
7 481 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ORSA SKATTUNGBYN 20:9, 28:16

Om fastigheten

Två fastigheter i Skattungbyn utanför Orsa. Totalt ca 47 ha. Virkesförråd om ca 7500 m³sk i blandande huggningsklasser, varav ca 3000 m³sk har uppnått lägsta ålder för avverkning. Jakträtt i Skattungbyn Torsmo Viltvårdsområde om ca 13 000 ha. Andel i Orsa besparingsskog som ger möjlighet till småviltsjakt och lämnar bidrag för bl.a. skogsvård och vägar. Möjlighet att lägga bud på enskild fastighet.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & COs hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades 2020 av Orsa besparing. Fastigheterna omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 47 ha, varav ca 38 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 7481 m³sk, varav ca 3 200 m³sk uppnått slutavverkningsbar ålder Medelboniteten är uppskattad till 5,1 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastigheternas gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheterna enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Jakt

Båda fastigheterna ligger inom Skattungbyn-Torsmo viltvårdsområde om ca 13 000 ha. Kontakt: Ordförande VVO, Anders Rosell 070-6204990

Fastigheterna ger även möjlighet till småviltsjakt på Orsa Besparingsskog om ca 75 000 ha. Se http://www.orsabesparingsskog.se/default.asp?PageID=555.

Fiske

Fastigheterna ligger inom Orsa Fiskevårdsområdesförening. Läs mer här: http://ofvo.nu/

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till säljare och till köpare om auktion skett. Vid sluten anbudsgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Förvärvstillstånd

Fastigheterna ligger inom glesbygdsområde och omarronderingsområde. Länsstyrelsens förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som inte sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen. Ansökan om förvärvstillstånd görs hos Länsstyrelsen. Mäklaren är behjälplig med ansökan. Länsstyrelsens avgift för förvärvsprövning betalas av köparen i samband med ansökan till pg 351 90-8 och är för fysisk person 4 600 kronor och för juridisk person 7 100 kronor.

Besiktning och undersökningsplikt

Inga visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 30 jun

Högstbjudande: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter