Lantligt boende

Två lantbruksfastigheter på Selaön

Högstbjudande

4 500 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 29 apr

Visning

  • sön 12 apr, kl 13:00 - 14:00

    Läs villkor

    Öppen visning, välkomna!
    Anmälan krävs.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
15,6 ha
Åkermark
14,2 ha
Betesmark
1,0 ha
Övrigmark
0,5 ha

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

STRÄNGNÄS YTTERSELÖ-VALLA 4:4 och YTTERSELÖ-HUSBY 7:38

Om fastigheten

Två mindre lantbruksfastigheter vackert belägna på Selaön norr om Stallarholmen. Möjlighet för juridisk person att köpa utan förvärvstillstånd. Totalt ca 15,5 hektar mark med tillhörande ekonomibyggnader. Fastigheterna försäljs samtidigt men med möjlighet att lägga bud på vardera fastighet separat.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Ladugård

Välskött äldre ekonomibyggnad med flera funktioner. 2014 byggdes ca 80 kvadratmeter av ladugården om till butik och modern verkstad/maskinhall. Förhandsbesked med möjlighet att få omvandla butiksdelen till bostad finns.

Timmer/träkonstruktion med fasad av stående och liggande träpanel under tak av plåt och eternit. Vatten har tidigare tagits från annan fastighet. Den som köper fastigheten är medveten om att denna rättighet har upphört och att denna kommer behöva borra egen brunn. Avlopp avsett för butik och verkstad finns men är ej godkänt. Servitutsavtal är tecknat med en granne att få släppa ut renat vatten i deras dike vid ett eventuellt bygge av nytt avlopp med infiltration.

Interiör
Butiksdelen: Gjutet golv och råspånt på väggarna. Entré från vägen med ingång till utrymme förberett till kök. Matplats/vardagsrum eller butiksyta. Entré från gårdsplan (garageport) med rymlig hall. Betonggolv. Förrådsdel med betonggolv. Förrådsdel eller blivande sovrum med betonggolv.

Ekonomidelen: Varmbonad verkstad/lastbilsgarage med plåtklädd insida. Gjuten platta. Loge, spannmålslager, Stall med två fullstora hästboxar och två mindre boxar, Sadelkammare/köksutrymme. Skulle över stalldelen.

Ligghall

Äldre lider ombyggt till lösdriftshall. Träkonstruktion med fasad av stående träpanel under tak av tegel.

Växthus

Växthus med plastduk. Bevattningsanläggning.

Två fastigheter

Försäljningsobjektet består av två registerfastigheter. Ytterselö-Valla 4:4 som består av ca 2,7 hektar mark och tillhörande byggnader. Ytterselö-Husby 7:38 är en obebyggd fastighet bestående av 12,84 hektar åkermark. Fastigheterna gränsar mot varandra. Intressenter erbjuds möjligheten att inkomma med bud på respektive fastighet var för sig eller med ett gemensamt bud på båda fastigheterna.

Indikativt pris Ytterselö-Valla 4:4: 2 300 000 kronor.

Indikativt pris Ytterselö-Husby 7:38: 2 200 000 kronor.

Arrende/nyttjanderätter

Inga arrenden eller nyttjanderätter.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs ej för juridisk eller fysisk person.

Jakt

Jakten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Stödrätter

Stödrätter för åkermarken saknas.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. LRF Konsult förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. LRF Konsult ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter