fbpx

Lantbruk

Två fastigheter med 30 ha mark i Ovanåker

Utgångspris

1 400 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 2 aug

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
30,7 ha
Skogsmark
25,3 ha
Inägomark
3,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,9 ha
Vatten
1,4 ha
Virkesförråd
3 911 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Ovanåker Gropabo 1:3 och Gropabo 5:1

Adress

Gropabo 112 82893 Voxnabruk

Om fastigheten

Två fastigheter om totalt ca 30 ha i natursköna Gropabo, varav ca 25 ha produktiv skogsmark och ca 3 ha inägomark. Virkesförråd ca 3 900 m³sk och medelvolym ca 155 m³sk/ha. Den ena fastigheten är bebyggd med ett falurött timmerhus med vita knutar om 4 rum och kök, ett härbre med sovloft samt en stor ladugård. Här erbjuds ett boende mitt i naturen med möjlighet till jakt i jaktvårdsförening om ca 9000 ha, fiske, bär- och svampplockning, vandring i de vackra omgivningarna m.m. Här finns massor av aktiviteter för den naturintresserade eller den som söker efter lugnet. Ca 10 minuters promenad från huset finns en badplats vid Gryckån. Välkommen på visning!

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus i 1-½ plan uppförd i timmer på stensockel under tegeltak. Fasad av målat timmer och stående träpanel. Fönstren är kopplade tvåglasfönster.

Uppvärmning sker genom elradiatorer. El finns draget till byggnaden. Vatten och avlopp saknas, men på fastigheten finns en äldre grävd vattenbrunn med ledning nedgrävd till huset men som inte har använts på länge. Sommarvatten erhålls genom en vattenledning med självtryck från sjön Gillingen.

Nedre plan inrymmer:
Farstukvist med med entré in till huset genom pardörrar av trä med överljus, inre hall med trappa upp till övervåningen, kök i funkisstil med vedspis (ej i funktion), matsal med trägolv samt vardagsrum med trägolv och öppen spis (ej i funktion).

Övre plan inrymmer:
Trapphus med synlig timmervägg leder upp till övervåningens allrum med trägolv och synliga takbjälkar, två kallskrubbar samt ett sovrum med klädkammare.

Trädgården har soligt söderläge med rosenbuskar, vinbärsbuskar, syrén och pioner.

Ladugård

Ekonomibyggnad i 1-½ plan, delvis timmerstomme delvis murad stomme, uppförd på stenplintar och murad grund under tegeltak. Taxerad area om 182 kvm.

Byggnaden inrymmer i nedre plan ett före detta djurstall i den murade delen, utedass, pigkammare, förvaringsutrymmen samt i övre plan en höskulle med uppkörsbro från kortsidan av byggnaden. Vidbyggd vedbod med förvaringsutrymme.

Härbre

Härbre som nyttjats som gäststuga i 1-½ plan med målad timmerstomme uppförd på stenplintar under tegeltak. Byggnaden inrymmer ett allrum med breda trägolv på nedre plan och ett sovloft med balkong i övre plan.

Övriga byggnader

På fastigheten finns också en stensatt jordkällare i sämre skick samt två äldre lador med timmerstomme under plåttak.

Allmänt

Fastigheterna Ovanåker Gropabo 1:3 och 5:1 består av ett skifte vardera och är belägna i Gropabo, ca 3,5 mil norr i Edsbyn. Gropabo 1:3 är bebyggd med ett bostadshus, ett häbre samt en ladugård.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 30,7 hektar. Areal enligt fastighetsregistret uppgår till 19,7 ha respektive 10,4 hektar (totalt 30,1 ha). Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Omgivningen

Gropabo är platsen för dig som söker efter lugnet och här bor du bokstavligen med naturen runt knuten. För den som gillar att paddla kanot finns en sträcka på 45 km från sjön Lången och fram till Gryckån i närheten av fastigheten. Här finns också möjlighet till jakt, fiske, bär- och svampplockning eller varför inte vandra i de vackra omgivningarna? Ca 10 minuters gångväg från huset finns en badplats med sandbotten vid Gryckån.

Inom fastigheten Gropabo 5:1 finns en träbro över Gryckån som kommunen har uppfört. I sjön Gillingen, norr om fastigheten, finns det en kommunalt förvaltad övernattningsstuga "Camp Gillingen".

Skogsuppgifter

Till fastigheterna finns en skogsbruksplan upprättad i december 2020 av Erik Nyholmer, ERNY Skogstjänst Bollnäs.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 25,4 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 3 911 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 2 314 m³sk. Medelvolymen per hektar är 155 m³sk och medelboniteten uppgår till 4,6 m³sk per hektar. Av virkesförrådet utgör 72 % tall, 16 % gran och 12 % löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Röjning finns att utföra på 2,8 ha. Underväxtröjning som förberedande åtgärd inför gallring finns på 9,7 ha. Markberedning, plantering på 4,8 ha kommer som en följd av föreslagna föryngringsavverkningar. Samt viktigt att utföra återväxtkontroll och ev hjälpplantering för att trygga en god framtida värdetillväxt på fastigheten.

Fastighetsgränser

Som förslag röja upp fastighetsgränserna för att i framtiden fortsatt vara tydliga.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Forn- och kulturlämningar

Det finns en registrerade fornlämning inom avdelning 1 på fastigheten Gropabo 1:3, "Fångstgrop" med nummer L1950:5536. (Källa: Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet)

Planer, bestämmelser mm

Fornlämning, aktnummer L1950:5536, registreringsdatum: 2006-04-06.

Jakt

Fastigheterna har för närvarande del i Voxna jaktvårdsförening om ca 9 000 ha. Kontakta mäklaren för mer information.

Undersökningstillstånd enligt minerallagen

På fastigheterna finns ett beviljat undersökningstillstånd som innehas av Woxna Graphite AB. Undersökningstillståndet är giltigt fram till 2024-02-20 och innehavaren kan sedan ansöka om förlängning av tillståndet. Max tid för ett undersökningstillstånd är 15 år.

Innehavaren av ett undersökningstillstånd har ensamrätt när det kommer till att prospektera efter mineral i området. Innan de påbörjar undersökningsarbete ska alltid en arbetsplan tas fram och kommuniceras med de fastighets- och sakägare som berörs av arbetet. Som innehavare av ett undersökningstillstånd har man ensamrätt till prospektering inom området även om det på annan fastighetsägares mark, men man har inga rättigheter när det kommer till fastigheterna i sig.

Det går att läsa mer om detta på Bergsstatens hemsida: https://www.sgu.se/bergsstaten/prospektering/ eller ringa dem på 0920-23 79 00

Väg

Fastigheten Gropabo 5:1 har del i gemensamhetsanläggningen Ovanåker Mattsmyra Ga:2 avseende väg som förvaltas av Svensbo samfällighetsförening.

Visning

Kontakta ansvarig mäklare för visning av byggnaderna. Spekulanter uppmanas att besiktiga fastighetens mark på egen hand eller genom konsult och själva förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.​​

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Det är mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Byggnader uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Områdesbeskrivning

Gropabo är platsen för dig som söker efter lugnet och här bor du bokstavligen med naturen runt knuten. För den som gillar att paddla kanot finns en sträcka på 45 km från sjön Lången och fram till Gryckån i närheten av fastigheten. Här finns också möjlighet till jakt, fiske, bär- och svampplockning eller varför inte vandra i de vackra omgivningarna?

Till Edsbyn med mataffärer och restauranger är det ca 3,5 mil.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 175 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast mån 2 aug

Utgångspris: 1 400 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter