fbpx

Lantbruk

Två ekonomibyggnader i Tranås Häggarp

Utgångspris

650 000 kr

Anmäl intresse

Om fastigheten

I en del av Tranås Häggarp 1:1 styckas nu dessa två ekonomibyggnader och tillika ladugård och maskinhall av till försäljning. Välbevarade byggnader där flertalet möjligheter finns.
Här ges goda utrymmen för förvaring, maskinutrymmen samt stalldel. Låt din kreativa ådra utveckla dessa byggnader för ditt framtida bruk. Byggnaderna är belägna ca 8,5 km utanför Tranås centrum. Den större ladugårdens yta uppgår enligt säljaren till 261m². Den mindre ladugårdens yta uppgår till 193m².

Till köpet finns möjlighet av markägaren att arrendera betesmark om ca 5 ha.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

TRANÅS HÄGGARP 1:1

Adress

Häggarp 573 92 Tranås

Totalareal
0,3 ha
Tomtområde
0,3 ha

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Byggnader

Ladugård

Ladugård/Maskinhall

Avstyckning

Fastigheten är under avstyckning hos lantmäteriet. Uppskattad areal enligt karta är 3400 m².

Arrende/nyttjanderätter

Möjlighet att arrendera betesmark av markägaren. Ytan är uppskattad till ca 5 ha.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Uppgifterna som lämnas i denna beskrivning innebär inte att köparen kan uppfatta dessa som korrekta utan ges för att underlätta köparens egna undersökning.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.​​

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss