fbpx

Skogsfastighet

Tröntorp 24,1 hektar

Högstbjudande

5 990 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan

Visning

  • ons 14 apr, kl 15:00 - 17:00

    Ludvig & Co tillämpar tidsseparerade visningar. Maximalt två sällskap per 10 minuter för besiktning av husets interiör.

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
24,1 ha
Skogsmark
20,3 ha
Skogsimpediment
3,3 ha
Övrigmark
0,5 ha
Virkesförråd
2 881 m3sk
Boyta
60 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

SÖDERTÄLJE TRÖN 4:3

Adress

Tröntorp 15396 Mölnbo

Om fastigheten

Välkommen till Tröntorp! En fantastiskt fint belägen mindre skogsfastighet i Vårdinge norr om Molstaberg, ca 6 mil söder om Stockholm. Fastigheten ligger mycket naturskönt med del i flera sjöar. Sörmlandsleden passerar igenom fastigheten när den ansluter till grannfastigheten som utgörs av Stora Alsjöns naturreservat. Bostadshus från 1979 bestående av en timrad huvudbyggnad ett kort stenkast från Trönsjön med egen brygga och bastuhus. Boyta om 60 kvm och biyta om 12 kvm. Öppen planlösning mellan kök, matplats och vardagsrum samt en centralt placerad braskamin. Full takhöjd och synliga bjälkar. Tillkommer timrad äldre gäststuga med extra övernattningsmöjligheter. Fastigheten består av ca 24 hektar mark, uppdelat på ca 20 hektar produktiv skogsmark och ca 3 hektar skogsimpediment. Samfällt fiskevatten i sjöarna Trönsjön och Stora horssjön. Mycket goda jakt- och fiskemöjligheter följer med fastigheten.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Fantastiskt fint beläget timmerhus endast ett stenkast från Trönsjöns strand. Egen brygga och bastu. Huset uppfördes 1979 på torpargrund med stomme och fasad av liggande timmer under tak av plåt. Synnerligen välplanerad planlösning med hög mysfaktor. Entré med inre hall och kapprum. Kök med vedspis och övrig komplett maskinell utrustning. Storstuga med full takhöd och synliga takbjälkar med en fungerande braskamin. Två sovrum. Furugolv i samtliga utrymmen utom entrén som klätts med plastmatta. Den taxerade boytan uppgår till 60 kvadratmeter. Biytan om 12 kvadratmeter består av en vidbyggd förrådsdel med egen entré. Kopplade tvåglasfönster. Uppvärmning med direktverkande el-element. Sommarvatten tas från sjön. Vattnet är inte indraget i huset. Enklare avlopp som sannolikt behöver åtgärdas för att uppnå godkänd standard. Utedass.

Sammanfattningsvis är detta en riktig pärla som med vissa investeringar går att utveckla ytterligare så att bekvämlighetsfaktorn motsvarar permanentstandard.

Gäststuga

Timmerkonstruktion under tak av plåt. Invändigt indelad i hall/kapprum och ett stort allrum med kökspentry, matplats och sovutrymmen.

Förråd

Förrådsbyggnad med stomme och fasad av trä under tak av plåt.

Bastu

Bastubyggnad med vedeldat aggregat vid Trönsjöns strand.

Byggnadssätt

Visst yttre underhållsbehov.

Skogsuppgifter

Skogen har inventerats av Mellanskog 2014-06-09. Mellanskog har därefter uppdaterat planen med tillväxten inför försäljningen. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken ca 20,3 ha med ett virkesförråd om totalt 2881 m³sk varav ca 1560 m³sk är G2, S1- och S2 skog. Skogliga data se vidare i bifogad skogsbilaga.

Säljaren garanterar att det inte finns några avverkningsrätter som belastar Fastigheten.
Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på Fastigheten från denna dag.
Säljaren garanterar att inga avverkningar skett efter det att skogsinventeringen, som ligger till grund för lämnade uppgifter i objektsbeskrivningen, utförts.

Jakt

Mycket goda jaktmöjligheter på de flesta klövviltsarter. Jakträtten är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Fiske

Samfällt fiske i sjöarna Stora Horssjön och Trönsjön. God tillgång på bland annat kräftor gädda och abborre. Fiskerätten är är tillgänglig för köparen från och med tillträdesdagen.

Visning

Vad trevligt att du hittat en intressant fastighet som du vill titta närmare på. På Ludvig & Co är vi måna om allas hälsa och trygghet. Vi tycker också att det är viktigt att tänka extra mycket på varandra i samband med en visning. Därför har vi tagit del av och följer de samhällsrekommendationer och policys som finns kring Coronaviruset.

Vi tillämpar tidsseparerade visningar
Boka er enskilda visningstid för ert besök i bostadshuset via vårt webformulär. Övriga byggnader besiktigas med fördel före eller efter den enskilda tiden i bostadshuset.

Vi håller avstånd
När du är på en visning är det viktigt att visa respekt mot andra personer genom att hålla avstånd. Ta inte i hand när du hälsar och tänk på att använda armvecket om du känner att du behöver hosta eller nysa.

Vid förkylning stannar vi hemma
På Ludvig & Co stannar vi hemma vid minsta förkylningssymptom. Vår förhoppning är att du gör detsamma. Be istället någon anhörig eller god vän att gå på visningen. Vi hjälper gärna till med kompletterande bilder och beskrivningar.

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker på visningstillfällena eller efter särskild bokning av tid med mäklaren.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet till snabbt tillträde finns.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Besiktning och boendekalkyl
Besiktning kan ske vid visning eller vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad.

För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Skogsinventering
Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsbeskrivningen och sidotjänster
Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt s.k. sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HNS AB, fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kronor.

Dokumentation av budgivare
Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Naturvärden

På fastigheten finns en nyckelbiotop registrerad som berör avdelningarna nr 8, 9 och 10. Se markerat område på skogskartan (Källa: Skogsstyrelsen)

Friskrivning dolda fel

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Friskrivning energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 47 000 kr

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Lämna intresseanmälan

Högstbjudande: 5 990 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter