fbpx

Lantbruk

Trevlig och väl underhållen gård i Lorås, Jämtland.

Högstbjudande

2 500 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Anbud senast fre 10 sep

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
89,9 ha
Skogsmark
38,5 ha
Myr/kärr/mosse
44,0 ha
Inägomark
7,2 ha
Vatten
0,2 ha
Virkesförråd
3 034 m3sk
Boyta
220 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

STRÖMSUND LORÅS 2:24, 4:13

Adress

Lorås 210 83348 Hammerdal

Om fastigheten

Mycket trevlig häst- och smådjursgård med två bostadshus, samt skog och ängsmark runt knuten. Stora möjligheter till all form av rekreation såsom jakt, fiske, skid- och skoteråkning, odling mm. Belägen i byn Lorås i Jämtland, ca 1,2 mil sydväst om Hammerdal och ca 5,2 mil nordost om Östersund. Totalareal om ca 90 ha varav ca 7,2 ha åker och betesmark. Till fastigheterna hör även ett antal ekonomibyggnader såsom ladugård, timrad loge, häbbre, garage samt en stor verkstad. På gården finns grönytor och en berså samt ett nytt större växthus med intilliggande svartvinbärs- och krusbärsbuskar. Jakträtt i viltvårdsområde. OBS! se gärna bifogad flygfilm.
För visning och övriga frågor kontakta fastighetsmäklare Mats Kullström, 063-15 71 60, mats.kullstrom@ludvig.se
Observera förlängd anbudstid till 10/9-2021!

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Byggnad i 2 plan med halv källare, fasad av eternitplattor uppförd på ventilerad torpargrund och delvis källargrund. Plåttak. Två-glasfönster. Uppvärmningssystem: Jordvärmepump -01(ny kompressor -06) med 600 meter slinga, ackumulatortank 1000 liter + el-varmvattenberedare, vedpanna, dock ej använd sedan jordvärmen installerades. Vattenburen värme på bägge plan. Kulvert finns mellan boningshuset och gårdshuset. Eget vatten från grävd brunn. Kalk-avhärdare. Avlopp- tvåkammarbrunn med infiltration som gjordes om ca -06 (bör ses över). Ventilation självdrag. Fiberanslutning i bostadshuset. Bostadshuset har energiklass B efter nygjord energideklaration.

Gårdshus

Byggnad i 2 plan, till hälften timmerstomme (bostadsdelen) och övrig del i resvirke, med fasad av stående panel uppförd på till större delen gjuten platta. Tegeltak. Två-glasfönster. Vatten och avlopp delas med boningshuset. I dagsläget ingen egen el-mätare. Uppvärmningssystem: vedeldning med ackumulatortank om 2000 liter, vattenburet på bägge plan. Kulvert finns mellan boningshuset och gårdshuset.
Övriga delen i resvirke består av på övre plan, kallförråd samt på nedre plan pannrum med intilliggande verkstad som utrustats med toppmatad vedpanna.
Byggarea ca 123 kvm.

Ladugård

Ladugårdsbyggnad med delvis gjutna golv, inrymmer bl.a. bakstuga med bakugn( bör ses över och provtryckas), tvåbilsgarage med carport. El- och vatten är indraget men numer är vattnet bortkopplat. Eternittak. Byggarea ca 160 kvm.

Verkstad

Stor verkstadsbyggnad med timmer/leka blocks-stomme. Indraget el- och vatten, vatten från grannfastighets brunn med servitut (vattenpump saknas i dagsläget). Halva byggnaden utgörs av kallgarage med skjutportar och andra halvan av verkstad med hög port- och takhöjd. Rymmer fordon med upp till ca 14 meters längd. Verkstadsdelen står på gjuten platta. Värmesystem i verkstadsdel: oljepanna med varmluftsfläkt. Verkstaden inrymmer en mängd utrustning som följer med vid köpet av fastigheten ex. metallsvarv, kompressor, blästerskåp, pelarborrmaskin, smärgel, plåtklipp, kallsåg, press mm. Byggarea ca 222 kvm.

Häbbre

Häbbre med plankgolv och plåttak. Byggarea ca 25 kvm.

Loge

Loge med plåttak. Byggarea ca 77 kvm. Dålig trappa till övre plan.

Garage

Litet bilgarage med gjutet golv uppfört i resvirke. Plåttak. Byggarea ca 16 kvm.

Lador

Växthus

Nybyggt fint växthus med en byggarea om ca 18 kvm.

Jordkällare

Fin valvad jordkällare.

Skogsuppgifter

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juni 2021 av Kalle Lennartsson. Enligt skogsbruksplanen omfattar skogsmarken 38,5 ha med ett virkesförråd om 3 034 m³sk. Förväntad tillväxt första säsongen om 186 m3sk.

Skogsvård

Enligt skogsbruksplanen belastas fastigheten ej av några eftersläpande återväxtåtgärder. Köparen övertar dock ansvaret för röjning samt all övrig skogsvård och det finns ett behov av hjälpplantering på avdelning 1.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Lorås 2:24 och 4:13 ingår i Lorås viltvårdsområde om totalt 4 705 ha som i sin tur ingår i Fyringens älg- och kronskötselområde om 67 972 ha.
Viltvårdsområdet är uppdelat i 4 sektioner varav fastigheten Lorås 2:24 har mark inom två, (Lorås södra och Lorås SCA laget).
Kontaktperson till älgskötselområdet är Lars Nathanaelsson, 070-382 11 02.
Småviltsjakten får bedrivas inom hela viltvårdsområdet.
All till fastigheten tillhörande jakt övergår till köparen per den 1/7-2022.

Fiske

Fastigheten har ingen egen fiskerätt.

Åkermark

Åkermarken är upplåten muntligt 1 år i taget.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller bestånd med höga naturvärden registrerade hos SKS på fastigheterna.
Några avdelningar är dock sumpskogsklassade. (enligt "se Sverige")

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga objekt registrerade på fastigheten.

Försäljningssätt

Försäljning av fastigheterna sker via skriftlig budgivning till ett utgångspris av 2 500 000 kronor och ska vara fastighetsmäklare Mats Kullström, 072-141 55 27, mats.kullstrom@ludvig.se till handa senast 2021-09-10. Vid intresse från flera budgivare kommer försäljningen att slutföras genom auktionsförfarande. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

Visning

För visning av byggnader kontakta Mats Kullström 063-15 71 60 alt. mats.kullstrom@ludvig.se. Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske via fastighetsmäklaren, en köpare får själv låta besikta och undersöka fastigheten. Vederbörlig hänsyn skall därför tas till jakt, rekreation samt intilliggande fastighetsägare.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Vägar

Fastigheten har inga andelar i vägföreningar.

Friskrivningsklausul

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i fastigheten.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatperson ej bosatt inom Strömsunds kommun. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Tillståndspliktigt förvärv söks hos Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Ansökningsavgift för privatperson: 4 600 kr
Ansökningsavgift för juridisk person: 7 100 kr om fastigheten är värd mindre än 10 miljoner kronor. Om den är värd mer blir avgiften 15 900 kr. För juridiska personer som förvärvar en fastighet från annan juridisk person i ett glesbygdsområde är avgiften 4 600 kronor. Du behöver däremot inte betala någon avgift om fastigheten är belägen i ett omarronderingsområde som inte samtidigt är glesbygd.

Övriga upplysningar gällande förvärvstillstånd: Förvärvstillstånd ansökes av köparen i samband upprättande av köpekontrakt mellan parterna (köpare och säljare). Ansvarig fastighetsmäklare tillhandahåller ansökningshandlingar och medverkar till att ansökan lämnas in till Länsstyrelsen

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom egen konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Besiktning av fastigheten kan ske under hela anbudstiden, alt vid särskilt tillfälle efter överenskommelse med undertecknad. ​ För upprättande av boendekostnadskalkyl kontakta ansvarig fastighetsmäklare. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga. Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande summa senast vid tillträdet. Budgivaren skall inom 14 dagar efter avslutad budgivning vara beredd att teckna köpekontrakt, varför kontroll av finansieringsmöjligheter samt uppfyllande av undersökningsplikten skall vara klart innan bud lämnas.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 423 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast fre 10 sep

Högstbjudande: 2 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter