fbpx

Lantbruk

Trevlig gård i Liarumsdalen, 30 ha

Högstbjudande

3 995 000 kr

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • ons 22 sep, kl 15:30 - 16:30

    Välkommen att boka in er på visning via hemsidan!

  • tor 23 sep, kl 15:30 - 16:30

    Välkommen att boka in er på visning via hemsidan!

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
30,3 ha
Betesmark
7,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,3 ha
Skogsmark
23,0 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kristianstad Olarp 3:6

Adress

Liarumsvägen 618 29892 Tollarp

Om fastigheten

Trevlig lantbruksfastighet med kringbyggd gårdsbild. Bostadshus med kök, badrum, sällskapsrum och tre sovrum med stor trädgård, ladugårdsbyggnad i vinkel och fristående garage/förrådsbyggnad. Total areal om ca 30 ha som fördelar sig på 23 ha skogsmark och 7 ha inägomark. Skogen utgörs huvudsakligen av bok, björk och al och har ett uppskattat virkesförråd om 2500 m3sk. Passar till både permanent- och fritidsändamål. Varmt välkomna att boka in er för visning.

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

Fakta

Byggnader

Bostadshus

Bostadshus från början av 1900-talet uppfört med tak och fasad av plåt samt krypgrund. Uppvärmning via vedkamin och direktverkande el. Vatten via borrad brunn (70 m) och avlopp via trekammarbrunn med infiltration. Huset renoverades omfattande 1995.

Nedre plan fördelar sig på entré, sällskapsrum, kök med matplats och kamin, hall, groventré samt badrum med dusch och tvätt. Ovanvåning med tre sovrum.

Ladugårdsbyggnad i vinkel

Ekonomibyggnad rest under tak av eternit och fasad av stående träpanel med gjuten platta. Byggnaden innehåller förvaringsutrymme, verkstad, förråd och loge. Byggnadsarea om ca 330 kvm enligt uppmätning på karta.

Garage

Byggnad rest under tak av eternit och fasad av puts på gjuten platta. Här finns plats för två fordon. Byggnadsarea om ca 50 kvm enligt uppmätning på karta.

Förråd/vedbod

Byggnad rest under tak av eternit och fasad av stående träpanel på gjuten platta. Byggnaden används till vedförråd och förvaring av trädgårdsmaskiner. Byggnadsarea om ca 30 kvm enligt uppmätning på karta.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

Marken kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Vägbeskrivning

Sök på adress Liarumsvägen 618 på Eniro.se eller Liarumsvägen 606-101 på Hitta.se. Använd ej Google Maps kartor då de kan visa fel.

Betesmark

Betesmark om 7 ha enligt taxeringsuppgifter.

Arrende/nyttjanderätter

Betesmarken är utarrenderad enligt muntligt arrendeavtal. Överenskommelse om upphörande av arrende 2021-12-31 finns undertecknat av fastighetsägare och arrendator.

Skogsuppgifter

Skogsmark om totalt 23 ha enligt taxeringsuppgifter. Skogen utgörs huvudsakligen av bok, björk, al och gran och har för trakten bra bonitet. Den produktiva skogsmarken utgör ca 19 ha och har ett uppskattat virkesförråd om ca 2500 m3sk vilket ger ett medeltal om 132 m3sk/ha.

Naturreservatet bildades 2020-06-07 och utgör ca 3 ha.

Jakt

Jakten är inte upplåten utan övergår på köparen på tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Fastighetens västra gräns går längs Vannbäcken som ger goda möjligheter till bevattning åt betesdjur. Den norra gränsen går i Vramsån där fastighetsägaren har fiskerätt.

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader/år fördelas på:
Hushållsel: 7904
Försäkring: 2164 kr
Avlopp (slamtömning): 1200 kr
Renhållning: 1232 kr
Vägunderhåll: 800 kr
Summa: 13 300 kr

Damm

Det finns en grävd damm ca 150 m från gården, i hörnet av betesmarken till öster om gården.

Naturreservat

Akt: 1290K-P2020/4. Beslut: 2020-06-17

Naturvårdsbestämmelser

Natura 2000-område. Akt: 1290K-P06/68. Beslut: 2021-01-05

Forn- och kulturlämningar

Fornlämning som utgörs av fossil åkermark. RAÄ-nummer: Äsphult 47:1. För mer info: Riksantikvarieämbetet.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande. Visning av husen sker efter överenskommelse med mäklaren ring och boka tid.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 13 100 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter