fbpx

Lantbruk

Tre mindre skogsfastigheter varav en fastighet med byggnader

Högstbjudande

600 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast fre 30 jul

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,0 ha
Skogsmark
4,8 ha
Inägomark
4,9 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
876 m3sk
Boyta
90 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

OVANÅKER ÖSTRA ROTEBERG 8:5, 4:11 & 4:12

Adress

Åsen 161 82891 Edsbyn

Om fastigheten

Tre mindre skogsfastigheter varav en bebyggd om totalt ca 10 ha beläget i Åsen, nordöst om Edsbyn. 4,8 ha skogsmark med ett virkesförråd om 880 m³sk samt 4,9 ha inägomark. Fastigheterna Östra Roteberg 8:5 består av två markområden och 4:11 samt 4:12 båda varsitt markområde. Östra Roteberg 8:5 är bebyggd.
Fastigheten Östra Roteberg 8:5 ingår i Ovanåkers Östra Viltvårdsområde om cirka 23 000 ha.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Bostadsbyggnad

Bostadsbyggnad uppförd på stenplintar, timmerstomme med liggande ytterpanel under plåttak. Byggnadsarea cirka 90 m². Enkla fönster med lösa innerbågar där glas saknas. Byggnaden är i sämre skick.

Vatten, avlopp och elström saknas.

Byggnaden inrymmer: hall och två rum samt en oinredd övervåning.

Fd Ladugård

Ekonomibyggnad uppförd på stenplintar och trästomme under plåttak. Fasad av stående träpanel.

Vedbod

Ekonomibyggnad uppförd på stenplintar och trästomme under plåttak. Fasad av stående träpanel.

Areal

Areal enligt skogsbruksplanen uppgår totalt till 10 hektar. Areal enligt fastighetstaxering 9,57 och fastighetsregistret uppgår till hektar. Differensen kommer ej närmare att undersökas.

Skogsmark

På fastigheterna finns ca 5 ha skog.

På fastigheten finns en skogsbruksplan upprättad i juli 2021 av Johan Karlsson, Ludvig & Co.

Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken ca 4,8 hektar med ett uppskattat virkesförråd om ungefär 876 m³sk. Volymen skog som har uppnått lägsta ålder för föryngringsavverkning (G2, S1 och S2-skog) bedöms till ca 784 m³sk. Medelvolymen per hektar är 182 m³sk och medelboniteten uppgår till 5,4 m³sk per hektar. Den löpande tillväxten uppgår för tillfället till 25 m³sk/år (5,2 m³sk/ha/år). Av virkesförrådet utgör 45 % tall, 40 % gran och 15 % löv.

Se vidare i den bifogade skogsbruksplanen.

Skogsvård

Till följd av föreslagna åtgärder uppskattas ca 0,8 hektars röjningsbehov under planperioden.

Inägomark

Inägomarkens areal uppgår enligt skogsbruksplanen till 4,9 hektar inägomark.

Fastighetsgränser

Försäljningsobjektets gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för yttlerigare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten Östra Roteberg 8:5 ingår i Ovanåkers Östra Viltvårdsområde vilket omfattar cirka 23 000 hektar.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämning (Källa: Skogsbruksplan, Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet).

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheten. (Källa: Skogsstyrelsen, Skogens pärlor)

Vägar

Fastigheterna har del i gemensamhetsanläggningarna Ovanåker Mellanbyn GA:1 (Edsbyns östra vägsamfällighetsförening) och Ovanåker Östra Roteberg GA:1 (Edsbyns östra vägsamfällighetsförening), båda avser vägar.

Besiktning och undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner.

Det är mycket viktigt att känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är ungefärliga. Ibland kan uppgifter t.o.m. skilja sig från verkligheten, trots att skogsbruksplanen upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.

Byggnader uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och murgrund samt skorstensstock. Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser, skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.

Fastighetsindelningen i Lantmäteriets kartor är dagsaktuella, men fastighetsgränserna har uppkommit under en lång tidsepok och är framställda med särskilda metoder. De gränser som syns i kartan kan därför ha stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel om tiotals meter. Därför kan uppgifter om arealen variera från olika källor. Fastighetsmäklaren är skyldig att att redovisa de arealkällor som denne har tillgång till och köparen uppmanas att undersöka fastighetens gränser.

Visning

Spekulanter uppmanas att besiktiga fastigheten med dess byggnader på egen hand eller genom konsult förvissa sig om försäljningsobjektets beskaffenhet. För upplysningar kontakta ansvarig mäklare.​​

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person som förvärvar en fastighet från fysisk person eller dödsbo. För att få ansöka om förvärvstillstånd prövad krävs en avgift om 7 100 kronor till Länsstyrelsen. (Källa: Länsstyrelsen, Gävleborgs län)

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 230 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast fre 30 jul

Högstbjudande: 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter