fbpx

Lantligt boende

Torpgård i Vintermossen

Högstbjudande

980 000 kr

Visning

  • sön 9 maj, kl 13:30 - 14:30

  • mån 10 maj, kl 16:00 - 17:30

Anmäl till visning

Snabbfakta

Totalareal
4,4 ha
Tomtområde
4,4 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LJUSNARSBERG VINTERMOSSEN 1:17 (preliminär fastighetsbeteckning Ljusnarsberg Vintermossen 1:36)

Adress

Vintermossen 408 71493 Kopparberg

Om fastigheten

Ett vacker torp med en areal om 4,4 ha med kanonläge för den som gillar vackra kulturmiljöer, skog, sjöar och vildmark. Torp innehållande 2 rum och kök med permanentboendestandard. Den gamla ladugården finns kvar liksom en loge samt en förrådsbyggnad finns även på fastigheten. Marken fördelas med ca 2,5 ha skogsmark och 1,5 ha inäga. Lugnt läge med endast en gård längre in efter vägen. Möjlighet till snabbt tillträde!

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Torpet

Med enskilt läge efter vägen ligger detta äldre torp, innehållande två rum och kök. Uppvärmningen är luftvärmepump, direktverkande el samt vedspisen Viking (installerad år 2017, då den blev godkänd av sotare) i köket, och bergslagskamin i vardagsrummet. När man kliver in farstun så finns duschrummet med våtmatta till vänster, där även wc och tvättställ finns. Från hallen når man upp till den delvis inredda vinden. Vidare till höger på entréplan ligger köket med vedspisen, elektrisk spis två plattor, kyl och frys.
Vardagsrummet har vackra breda golvtiljor samt en för trakten typisk bergslagskamin. Den inredda vindsvåningen har ett isolerat sovrum och en oisolerad vind. Boyta 55 m². Byggår 1911.
2-glasfönster. Torpargrund.
Betongpannor på taket.
Eget vatten grävd brunn, cementringar.
Eget avlopp.

Övriga byggnader

På fastigheten finns även en gammal ladugård, en loge vid vägen, ett uthus med förrådsutrymmen samt en gammal jordkällare.

Runt torpet finns en vacker stengärdsgård.

Arealuppgifter

Arealen uppskattas bli ca 4,42 ha efter att avstyckningen är klar, och kommer att innefatta skog, inäga och tomtmark. Se bilagd satelitbild, gulmarkerat område, för att se gränser och för att få en uppfattning för fördelningen.

Allmänt om området och Vintermossens kulturmiljöer

Ungefär 7 mil norr om Örebro , ligger Vintermossen strax väster om Stjärnfors golfbana. Kopparberg är ett högst levande och attraktivt samhälle där företagande och föreningsliv till stor del har tagit över efter jordbruk och bruksliv. Omgivningen är fantastisk bergslagsnaturen med sin skog, sina sjöar och öppna landskap. I Vintermossen och dess omgivningar finns vackra kulturmiljöer. Vintermossen är en unik, kulturhistoriskt värdefull miljö. Örebro läns museum har på uppdrag av Ljusnarsbergs kommun utfört en bebyggelse- och kulturmiljöinventering inom området och utifrån den har områdesbestämmelser fastställts.
Tågstation finns både i Kopparberg och i Storå.
http://www.bergslagen.com/
Se även bilaga "Områdesbestämmelser Vintermossen-1"

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten är belägen i Björnjägarens Älgskötselområde och tillhör Salbofall-Vintermossens jaktklubb. Jaktlaget har ca 900 privat mark och 1 300 mark som man arrenderar från Bergvik skog. Markägare till Vintermossen har chans att ansöka om en plats i jaktlaget. Frågor gällande jakt kan ställas till ordförande i jaktklubben, fråga mäklaren om kontaktuppgifter.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om fastighetens skick, gränser och areal före köpet.

Köparen ges därför möjlighet att på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. För vidare information om undersökningsplikt m.m. se bilagt informationsblad.

Det åligger köparen att själv, eller med sakkunnig, kontrollera skogstillståndet inom fastigheten.

Köparen har undersökningsplikt avseende plan- och bygglovsbestämmelser samt eventuella vindkraftsetableringar i området.

Fastigheten är under avstyckning

Fastigheten är under avstyckning och kommer att bilda en ny fastighet. När köpekontraktet skrivs kommer en text att skrivas in om att köpet är villkorat att avstyckningen slutförs till fullo, handpenningen kommer att deponeras på fastighetsmäklarens klientmedelkonto till dess att avstyckningen till fullo gått igenom. Observera att arealuppgifter, taxeringsuppgifter, rättigheter och belastningar mm kan komma att ändras/saknas.

Förvärvstillstånd

Då fastigheten ligger i ett område som klassas som glesbygd så krävs förvärvstillstånd vid köp av lantbruksenheter. Förvärvstillstånd söks efter att man upprättat ett villkorat köpekontrakt, med villkor att köparen beviljas förvärvstillstånd . Ansökan skickas till länsstyrelsen vilka tar ut en avgift om 4 600 kr för privatpersoner.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Boka visning


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter