fbpx

Lantbruk

Tomter Knickarp, Rigårdstorp 1:5

Högsta bud

140 000 kr

Utgångspris: 275 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Tomterna kan besökas på egen hand, med sedvanlig hänsyn till grannar.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,1 ha
Tomtområde
0,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Ystad Rigårdstorp 1:5

Adress

Gamla Lundavägen, Rigårdstorp 1:5 Ystad

Om fastigheten

Ta möjligheten och bosätt dig på Romeleåsens östra sluttningar och bli granne med både skog och öppna landskap. Väster ut breder det böljande jordbrukslandskapet ut sig med stor variation och i direkt anslutning öster ut ligger den fridfulla skogen som sträcker sig vidare in i det skånska sjölandskapet. Här bor man nära naturen, men har samtidigt gemenskapen i den lilla radbyn Knickarp med ett 20-tal bostäder. Tomterna gränsar intill varandra och ligger i direkt anslutning till Gamla Lundavägen som erbjuder goda pendlingsmöjligheter.

Närhet finns till orterna Ystad, Skurup och Sjöbo dit det är ungefär är samma avstånd, ca 15 km. Till Malmö är det ca 5 mil.

Tre stora tomter är till försäljning (Rigårdstorp 1:4, 1:5 och 1:6).

Rigårdstorp 1:5
Tomten i mitten. Gränsar direkt mot tomten Rigårdstorp 1:6 i norr. Mindre grusväg skiljer tomten från gränsen till tomten Rigårdstorp 1:5 i söder. På tomten finns idag några äldre lövträd samt en öppen gräs- och grusyta. Areal enligt fastighetsregistret 1 092 kvm.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Historia

Radbyn Knickarp växte fram under 1800-talet och fick sitt namn efter Knickarps gård som 1872 delades upp i flera delar. De aktuella tomterna styckades av på 40-talet och har sedan dess aldrig varit bebyggda.

Anslutningar

Möjlighet finns att ansluta fiber, el samt kommunalt vatten och avlopp.
Uppskattade anslutningskonstanter, kostnader för arbete kan tillkomma:
Fiber, 25 000 kr. Anslutning sker via Ystad Energi
El, 37 500 kr kr. Anslutning sker via E.ON
Vatten och avlopp, 132 000 kr Anslutning sker via Sjöbo kommun. (Tomterna gränsar till Sjöbo varpå ledningarna kommer därifrån)

Bygglov/förhandsbesked

Bygglov finns idag inte på tomterna då tomterna styckades av redan på 40-talet. Ystad kommun har tidigare sett positivt på att bebygga tomterna. Spekulant/köpare ansvarar för och bekostar själv ansökan om förhandsbesked och bygglov hos Ystad kommun.

Rigårdstorp 1:4

Tomten längst söder ut. Gränsar i söder till bebyggd tomt med bostadsbyggnad vilka har adress Gamla Lundavägen 1236. Mindre grusväg skiljer Tomten från gränsen till tomten Rigårdstorp 1:5. Hela tomten är i dag bevuxen med en grönskande lövskog. Areal enligt fastighetsregistret 1 220 kvm.

Rigårdstorp 1:5

Tomten i mitten. Gränsar direkt mot tomten Rigårdstorp 1:6 i norr. Mindre grusväg skiljer tomten från gränsen till tomten Rigårdstorp 1:5 i söder. På tomten finns idag några äldre lövträd samt en öppen gräs- och grusyta. Areal enligt fastighetsregistret 1 092 kvm.

Rigårdstorp 1:6

Tomten längst norr ut. Gränsar i norr till bebyggd tomt med bostadsbyggnad vilka har adressen Gamla Lundavägen 1250. Tomten gränsar direkt mot tomten Rigårdstorp 1:5 i söder. På tomten finns idag några större lövträd, delvis öppen mark samt hårdgjord infart till Gamla Lundavägen 1250. Areal enligt fastighetsregistret 1 209 kvm.

Försäljningssätt

Öppen budgivning.

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.
Kontraktet kan villkoras med att förhandsbesked eller bygglov beviljas.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter