fbpx

Lantligt boende

Tomter för nyproduktion på Blidö

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Visning

  • Visning sker på egen hand. Använd gärna länken Gårdskarta för gränser i fält via fastighetsmäklarens webbannons.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
4,3 ha
Småhusmark
0,2 ha
Småhusmark
0,2 ha
Småhusmark
0,2 ha
Småhusmark
0,2 ha
Småhusmark
0,2 ha
Småhusmark
0,2 ha
Skog med restriktion
3,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

NORRTÄLJE OXHALSÖ 1:35 mfl

Adress

Parkudden (Sundberg väg / Parkuddsvägen) 76017 Blidö

Om fastigheten

Söker ni skärgårdsboende kan vi rekommendera Parkudden på Blidö i Stockholms skärgård.

Vi förmedlar 6 stycken småhustomter inom detaljplan med direkt närhet till havet. Klicka vidare till fastighetsmäklarens webbannons för fler bilder, dokument och viktiga länkar.

Det är enkelt att ta sig till Blidö i norra delen av skärgården (grannön till berömda ”Saltkråkan”) med bil eller buss och ett par bilfärjor. Waxholmsbolaget trafikerar dagligen ön med ett flertal turer från Stockholm via Vaxholm och SL kör från Stockholm via Norrtälje till Blidö för dig som vill pendla året runt. Bilfärjorna är gratis och går varje 30 minut året runt 7 dagar i veckan och tar bara totalt 8 minuter (under natten en gång per timme). Åker ni buss till Blidö 676/634 kliver ni av på Parkudden och har en promenad på ca 800 meter till tomterna. Väljer ni att åka Waxholmsbåt åker ni till Norrsund och har en promenad på ca 4 km till tomterna.

Det finns både förskola, skola, buss och närhet till ICA Nära Blidö. Vårdcentral öppet året runt. Gott om äventyr och egna upptäcker av badvikar, restauranger, caféer, pizzeria främst sommartid och direkt tillgång till ytterskärgården med båt.
Anmäl ditt intresse till fastighetsmäklare och åk gärna ut och titta på läget i fält själva – använd med fördel vår gårdskarta via Google maps för gränser i fält.

Välkommen till ”ön i solen”.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Inledning

Söker ni skärgårdsboende kan vi rekommendera Parkudden på Blidö i Stockholms skärgård. Vi förmedlar 6 stycken småhustomter med direkt närhet till havet. Klicka vidare till fastighetsmäklarens webbannons för fler bilder, dokument och viktiga

Vi förmedlar 6 stycken fastigheter taxerade som småhusmark samt en fastighet som är samtaxerad till lantbruksfastighet och blivande samfällighet för fastigheterna inklusive andelar i samfälligheter, se blivande samfälligheter nedan. Fastigheten Oxhalsö 1:35 ingår i detaljplanen som park och vägmark med restriktioner för trädfällning. Idag är fastigheten mer eller mindre helt avverkad efter stormen Alfrida. Respektive tomt säljs av sammanlagt 4 olika fastighetsägare och kan förmedlas en och en eller i klump till t ex en entreprenör som vill bygga och sälja färdiga hus. Det kan finnas möjlighet att på den samfällda marken ansöka om bygglov för gemensamt förråd och bastu (strandskyddet är upphävt i och med detaljplanen.

Vi har inte prissatt respektive tomt i avvaktan på de första intresseanmälningar men sett till statistik och övriga tomter till salu är ett tänkt genomsnittspris runt 1 mkr inklusive den samfällda marken. När ni använder gårdskartan är samtliga fastighetsbeteckningar upplysta via google maps. Vill man se gränserna digitalt för respektive fastighetsbeteckning går det bra att använda länken till Min karta på Lantmäteriet, se länkar via webbannonsen. Så länge fastigheterna som är taxerade som småhusmark är obebyggda betalar man 1 % i fastighetsskatt på taxeringsvärdet per år.

Detaljplan

Detaljplan finns bifogad under dokument.

Byggrätt

Fastigheterna får användas endast för bostadsändamål, en huvudbyggnad, fristående hus med en bostadslägenhet och ett uthus.
Huvudbyggnad får inte uppta större areal än 80 m² och uppföras med högst en våning. Huvudbyggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 m.
Uthusbyggnad får inte uppta större areal än 20 m². Uthusbyggnad får inte uppföras till större höjd än 2,5 m.
Huvudbyggnad får inte uppföras närmare gräns mot granntomtplats än 6 meter.
Uthus får inte uppföras närmare gräns mot granntomtplats än 4,5 meter.
Byggnadsnämnden kan meddela särskilda föreskrifter angående taks lutning och form.
Prickad mark får inte bebyggas.
Se även dokument Detaljplan.

Vattenförening

Fastigheterna ingår i Norrtälje Oxhalsö GA:6 och vattenanslutning finns vid huvudvägen. Årsavgift för närvarande är 400 kr för obebyggd fastighet och 1 600 KR för bebyggd fastighet. Fastigheterna kommer att ingå i Oxhalsö GA:16 via fastigheten Oxhalsö 1:35.

Samfälligheter

Följande samfälligheter som också är sökbara på Min karta hos Lantmäteriet nedan. Oxhalsö 1:35 har andelar i;

Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:13 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:15 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:16 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:18 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:19 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:21 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:22 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:23 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:25 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:26 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:64 Procent 9,0411
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ S:65 Procent 9,0411
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ FS:80 Procent 1,4732
Samfällighet NORRTÄLJE OXHALSÖ FS:81 Procent 1,4732

Vägförening

Oxhalsö 1:35 ingår i Oxhalsö GA:16 Vägförening.

Enskilt avlopp

Varje fastighet anlägger sitt eget avlopp enligt Norrtälje kommuns krav (uppskattad kostnad 150 000 SEK).

Fiber

Det finns fiber att ansluta sig till. Använd länk http://forangsuddenfiber.se/ eller länk nedan i webbannonsen.

Kostnader

För respektive fastighet utgår avgift för vattenföreningen och fastighetsskatt med 1 % på taxeringsvärdet.

Friskrivning

Köparen av respektive fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brister i respektive fastighet. Respektive fastigheten kommer att överlåtas utan några särskilda städåtgärder, alla lösa inventarier som finns på fastigheten på tillträdesdagen tillfaller köparen.

(Förvärvstillstånd)

Park- och vägmark är idag samtaxerad i lantbruksfastighet och ansökan om ny fastighetstaxering till Industrienhet, övrig mark (gatu- och parkmark), taxeringsvärde 0 kr typkod 498 för att undvika förvärvstillstånd på mark inom detaljplan.

Förvärvstillstånd av lantbruksfastighet krävs enligt Glesbygdsområde för privatperson som inte varit skriven i Norrtälje kommun och Blidö församling i minst 1 år innan köpet. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Ansökningsavgiften är 4 600 kr som betalas av köparen.

Jordförvärvslagens regler styr så att denna fördelning mellan privatpersoner och juridiska personer skall vara oförändrad över tiden. Juridiska personer, som aktiebolag, kan vanligtvis bara köpa av andra juridiska personer. Ett förvärvstillstånd för juridisk person för köp av en privatperson är inte lätt att få. Specifika regler i jordförvärvslagen, till exempel kan förvärvstillstånd beviljas för ett sågverksbolag som behöver skogen för sin råvaruförsörjning. Önskar du köpa skog i bolagsform har Ludvig & Co konsulter som kan hjälpa dig med den processen.

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Vi har bytt namn från LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ludvig & Co är en av Sveriges ledande fastighetsförmedlare och störst inom förmedling av skogs- och lantbruksfastigheter (lantligt boende).

Vi finns på 130 orter över hela landet, vilket gör att våra fastighetsmäklare har en unik lokalkännedom. Vårt utbud inom fastighetsförmedling innefattar allt från värdering, fastighetsköp och fastighetsförsäljning, till investeringsrådgivning och upprättande av juridiskt hållbara avtal och handlingar. Med vårt stora kontaktnät gör det också möjligt att anlita oss vid så kallad underhandsförsäljning där fastigheten inte annonseras på den öppna marknaden.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning. Alltid nära dig och din verklighet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter