fbpx

Lantligt boende

Tomt för nyproduktion på Ljusterö

Utgångspris

595 000 kr

Budgivning pågår

Försäljningssätt

Öppen budgivning

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
0,2 ha
Småhusmark lantbruk
0,2 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Del av ÖSTERÅKER HUMMELMORA 1:8 (preliminärt Österåker Hummelmora 1:156)

Adress

Hummelmoravägen (52) 18497 Ljusterö

Om fastigheten

Attraktiv tomtmark vid Hummelmora by med positivt förhandsbesked för enbostadshus. Oavsett om du väljer att bo permanent som många gör eller använda det som fritidshus finns gott om service på ön. Vid Mellansjö bykärna, öster om Ljusterö Torg, finns bl.a. skola, förskola, äldreboende och distriktssköterska. Ljusterö Torg är ett kommersiellt centrum för Norra Ljusterö. Vid torget finns dagligvarubutik med systemutlämning och postservice, restaurang, skärgårdskontor, frisör m.m.

Hummelmora ångbåtsbrygga ligger ca 900 meter och angörs av Waxholmsbåtarna M/S Dalarö, M/S Mirella och M/S Sandhamn på turen mot Husarö-Finnhamn. I din närhet hittar du stora natur- och strövområden och med lite båtplats om det står på önskelistan. På Ljusterö finns också en populär golfbana (7 km), Linanäs Brygga (7 km) och Ljusterö Torg (9 km).

Vi förmedlar samtidigt ett skogsskifte på 12 hektar i Hummelmora utan byggrätt men med goda framtidsutsikter och möjlig avkastning från skogen.

Välkommen till Ljusterö.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Fastighetsbildning

Byggnadens utformning och exakta placering prövas i bygglovsskedet där krav kommer att ställas på anpassning till omgivande miljö. Förhandsbeskedet gäller nybyggnad av enbostadshus på en tänkt fastighetsareal om cirka 1 795 m². Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Fastigheten ligger delvis inom strandskyddat område här aktuell åtgärd är placerad utanför strandskyddat område.

Uppskattad ny typkod 221 Småhusmark. Du borrar egen brunn och anlägger eget avlopp. Avstyckning sker från typkod 120 Lantbruksenhet, bebyggd.

Förrättningen är i slutskedet och preliminärt vinner fastighetsbildningen laga kraft inom ett par månader. Fastigheten säljs med förbehåll om att förrättningen vinner laga kraft (öppet köp).

Förhandsbesked

Förhandsbesked finns i bifogad pdf under dokument nedan. Datum för förhandsbesked har gått ut, gäller 2 år från det att det vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet används i första hand som underlag till Lantmäteriet för avstyckningen. Köparen ansöker om bygglov och bör beviljas bygglov inom ramen för det förhandsbesked som funnits.

Arealuppgifter

Arealuppgifterna är uppskattade tills förrättningen har vunnit laga kraft. Uppskattat till 1 795 m². Gränsbestämning utför av Lantmäteriet. Samtliga ritningar är preliminära.

Planer, bestämmelser mm

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.

Inteckningar / pantbrev

Avstyckningen kommer ej att besväras av sökt eller beviljad inteckning eller inskrivning.

Forn- och kulturlämningar

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade forn- eller kulturlämningar på den del som blir ny fastighet.

Naturvärden

Vid kontrolltillfället fanns inga registrerade naturvärden på den del som blir ny fastighet.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges möjlighet att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.
Köparen bör före köpet ha tagit del av en objektbeskrivning rörande fastighetens egenskaper.

Använd med fördel Ludvig & Co Gårdskarta med gps positionering via google maps. Åker via gps är närmaste adress Hummelmoravägen 56. Uppskattat ny adress för avstyckningen är nummer 52.

Visning

Besök gärna fastigheten på egen hand.
Fastigheten har en länk till en interaktiv Gårdskarta via google maps.
Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig.
Gårdskartan går också bra att zooma in och ut på för att hitta till fastigheten.
Kör ni via GPS använder ni Hummelmoravägen 56 som ligger strax efter blivande avstyckningen som bör få adress Hummelmoravägen 52.
Parkera på lämpligt ställe med tanke på framkomlighet för övrig trafik.

Från Åkersberga ca 30 km och 70 km från Roslagstull. Bussförbindelse med buss 626 mot Hummelmora Brygga.

Övrigt

Din framtid finns i vårt ursprung
Nu byter LRF Konsult namn till Ludvig & Co. Med samma drivkraft, erfarenhet och kompetens tar vi med oss vårt starka ursprung in i framtidens rådgivning – allt för att fortsätta skapa framgångsrika företagare över hela landet.

Ett nytt kapitel i vår hundraåriga historia
Med ett nytt namn och ett helt nytt utseende tar vi på Ludvig & Co nu klivet in i framtidens rådgivning. I över hundra år har vi följt lantbrukare, skogsägare och entreprenörer på deras resor – och givit det stöd som krävs för att skapa riktigt framgångsrika företagare. Vi är 1 300 kollegor med gedigen kompetens inom ekonomi, fastighetsförmedling, juridik samt skatt- och affärsrådgivning, och idag finns vi på 130 orter över hela landet. Alltid nära dig och din verklighet.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss