fbpx

Tomt 6:92 i Landeryd Linköping

Anmäl intresse

Om fastigheten

I natursköna Landeryd precis utanför Linköpings ytterring har vi förmånen att förmedla denna attraktiva tomt om 1997 kvm. Landeryd är ett av Linköpings mest populära boendeområden och med stadsdelen Hjulsbro bara ett par minuter bort finns alla bekvämligheter som en större stad kan erbjuda. Tomten förmedlas direkt till privatperson vilket innebär att du kan välja den husfabrikant du föredrar eller kanske förverkliga din dröm och låta rita ett eget hus. Kontakta mäklaren för mer information.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

LINKÖPING LANDERYD 6:92

Adress

Landeryd 58593 Linköping

Totalareal
0,2 ha
Tomtområde
0,2 ha

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Tomten har en area om 1997 kvm och har genom fastighetsbildning vunnit laga kraft.

VA-anläggningar

Säljaren har låtit projektera en avloppsanläggning som har godkänts av miljökontoret i Linköpings kommun. En gemensamhetsanläggning (GA 13/GA14) avseende vatten och avlopp har upprättats. Se CAD-ritning för mer info. Framgrävning till tomtgräns ingår i tomtpris dock med en startavgift om ca 5 000kr.

Fastighetsbildning

Tomten är en avstyckning från Linköping Landeryd 6:50 och fastighetsbildningen är avslutad och har vunnit laga kraft. Se karta för fastighetsbeteckning.

Elanslutning

Tomten ligger inom nätägaren Tekniska Verkens verksamhetsområde. Framgrävning av el till tomtgräns kommer att ombesörjas kostnadsfritt vid avrop från tomtägaren enligt uppgift från Tekniska Verken och säljaren. Anslutningsavgift för el tillkommer.

GA-anläggningar vägar

GA-anläggning av befintlig byväg är under upprättande, fastighetsbildning pågår. Ny fastighetsägare till tomtmark kommer att ingå i GA avseende byvägen samt väg till berörd tomt/fastighet.

Båtplatser, bad och fiske

För den båt- och fiskeintresserade finns Kinda kanal inom gångavstånd och båtplatser har kunnat hyras av markägare i närheten. Från Kinda kanal och Stångån finns stora möjligheter att nå fina bad och fiskevatten från Horn i söder via sjöar som Åsunden, Järnlunden, Stora och Lilla Rängen.

Förhandsbesked bygglov

Förhandsbesked om bygglov finns beviljat för tomten och sträcker sig tom 2025-01-10.

Rättigheter & Last

Gemensamhetsanläggning: Andel i nybildade Landeryd ga:13. Andelstal:1. 0580K-2023/98
Gemensamhetsanläggning: Andel i nybildade Landeryd ga:14. Andelstal:1. 0580K-2023/98

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer:
Råberga, Vattenskyddsområde (Beslutsdatum: 2018-03-15, Registreringsdatum: 2018-09-03, Senast ändrad: 2023-07-18) 0580K-P18/3
Planer och bestämmelser Landeryd, Områdesbestämmelser (Beslutsdatum: 2020-03-18, Registreringsdatum: 2021-07-07, Senast ändrad: 2022-07-28) 0580K-P1609.

Tomten kommer att tillskiftas en andel i de gemensamhetsanläggningar avseende väg, utfartsväg samt VA.

Inteckningar

Tomten kommer att överlåtas fri från inteckningar.

Taxeringsvärde

Då fastigheten nyligen bildats finns av förklarliga skäl i dagsläget inget taxeringsvärde. Ett taxeringsvärde ska normalt motsvara 75% av marknadsvärdet. Vid upprättande av köpekontrakt kommer värdeintyg att upprättas åt köparen som underlag till taxeringsvärdet.

Iordningställande av tomter

Tomten har frihuggits, slyröjts och ris skotats ut.

Fastighetsgränser

Gränsmarkeringar för tomten finns utsatt i fält med lantmäteriets markeringsrör.

Försäljningsförutsättningar

Tomten förmedlas till privatperson direkt vilket innebär att du som köpare är helt fri att välja den hustillverkare du föredrar eller låter rita ditt eget hus.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.

Kontraktsskrivning kommer att ske efter avslutad budgivning/överenskommet pris och en köpare ska vara beredd att erlägga 10% i handpenning i samband med kontraktsskrivningen.

Tillträde sker efter överenskommelse, kontakta mäklaren för mer information.

Intresseanmälan tas emot av mäklaren via hemsidan, notera i förekommande fall vilken tomt du är intresserad av genom att ange fastighetsbeteckningen som du finner i översiktskartan (ex 6:80).

Visning

Tomten kan beses på egen hand. Hänsyn skall då visas till eventuell pågående verksamhet och till närboende. Hänsyn skall visas vid parkering av bil så det alltid går att passera med annan bil/sopbil/lastbil.

Områdesbeskrivning

Tomten är belägen i vackra Landeryd med sitt karaktäristiska brutna landskap där ekskog möter hagmark och öppna fält. Här har du Kinda kanal/Stångån inom gångavstånd och Landeryds golfbana med sin trevliga restaurang inom cykelavstånd. Till skola och förskola i populära Hjulsbro tar du dig med bil/skolbuss på bara några minuter. Strax intill Hjulsbro finns populära Harvestad med stormatmarknad, blomsteraffär, bygghandel och bilverkstad. Här finns helt enkelt det du kan förvänta dig av en större stads förnödenheter och bekvämligheter.

Kommunikationer

Bil. Buss från Hjulsbro. Cykelavstånd till Hjulsbro och Sturefors.

Vägbeskrivning

Från Hjulsbro. Kör mot Vårdsbergskors, efter järnvägen ta höger vid vägvisare "Landeryd 1" följ vägen ca 3,6 km till tillsalu skylt "Ludvig & Co".

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter