fbpx

Skogsfastighet

Tillväxtskog i Grubbo, Avesta

Högsta bud

2 300 000 kr

Utgångspris: 1 500 000 kr

Visa bud

Försäljningssätt

Anbud senast tor 18 Nov kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
28,9 ha
Tomtområde
28,9 ha
Virkesförråd
1 766 m3sk

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Avesta Stora Grubbo 3:3, 4:4, 4:8

Adress

Skogsfastighet

Om fastigheten

Välarronderad skogsfastighet om totalt ca 28 ha varav ca 23 ha produktiv skogsmark. Objektet omfattar tre fastigheter som utgör ett samlat skifte. Ungskogsdominerad med en medelbonitet om 6,8 m³sk/ha/år. Virkesförråd om ca 1 750 m³sk. Jakt i vvo, fiske i fvo.

Bilder

Fakta

Arealuppgifter

Avesta Stora Grubbo 3:3 (endast inägomark, ej med i skogsbruksplanen)
Areal enligt fastighetskarta: 1,15 ha
Enligt fastighetsregistret: 1,105 ha

Avesta Stora Grubbo 4:4
Areal enligt fastighetskarta: 25,47 ha
Enligt fastighetsregistret: 24,6310 ha

Avesta Stora Grubbo 4:8
Areal enligt fastighetskarta: 3:07 ha
Enligt fastighetsregistret: 3,1981 ha

Skogsuppgifter

Skogen är inventerad av Mellanskog i april 2021, inför försäljningen. (Avesta Stora Grubbo 3:3 är inte med)

Enligt skogsinventeringen omfattar skogsmarken ca 23,6 ha med ett virkesförråd om ca 1 766 m³sk, varav ca 800 m³sk är avverkningsbar skog, och består av 39 % tall, 50 % gran, 11 % löv. Beräknad medelbonitet 6,8 m³sk/ha/år. Åldersfördelningen på fastigheten är idag relativt jämn. Fastigheten är välarronderad och åtkomst från bilväg är överlag god.

Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller höga naturvärden finns registrerade på fastigheterna.
(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor)

Inägomark

Ca 5,5 ha

Forn- och kulturlämningar

Avesta Stora Grubbo 3:3 berörs av RAÄ-nummer: Folkärna 164:1 - Boplats, Fornlämning
Avesta Stora Grubbo 4:4 berörs av RAÄ-nummer: Folkärna 48:1 - Källa med tradition, Fornlämning
(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hitta-information/fornsok)

Generellt gäller att man inte får rubba, gräva ut eller skada en forn- eller kulturlämning utan länsstyrelsens tillstånd. Kontakta Länsstyrelsen för detaljerad information innan åtgärder i området.

Jakt

Största delen av fastigheterna ligger inom Alsbo-Stora Grubbo-Karlbo VVO 1900 ha. Kontaktperson Håkan Lundin. Mäklaren har kontaktuppgifter.

Delarna väster om vägen är oregistrerade.

Fiske

Fastigheterna ligger vid Vansjön, vilken innefattar Vansjöns fvo. Läs mer under länk nedan

www.avesta.se/gora-och-uppleva/natur-och-friluftsliv/fiske/vansjons-fvo/

Fastigheterna har även andel i fiskesamfälligheter.

Vägar

Andel i Stora Grubbo bygatas Vägsamfällighet

Samfälligheter

Fastigheterna har del i ett antal samfälligheter som bl.a. avser vägar, lertag, båtplatser och fiske.
Dessa är inte är vidare utredda eller inventerade.

Rättigheter och belastningar

Avesta Stora Grubbo 3:3 och Stora Grubbo 4:4 belastas av två ledningsrätter vardera, för starkström och tele.

Visning

Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev. pågående jakt och liknande.

Arrende/nyttjanderätter

Det finns ett arrendeavtal som omfattar 450 kvm på samfälligheten S:7 gällande 45 år från och med 2000-01-23. Engångsvederlag utgavs vid avtalstecknandet.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs inte för privatperson.
Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person.

Taxeringsvärde

Fastigheterna är samtaxerade med andra fastigheter varför taxeringsvärde inte kan redovisas.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast tor 18 Nov kl 14:00

Utgångspris: 1 500 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter