Lantbruk

Tillväxtfastigheter i Norsjö

Högstbjudande

700 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 24 sep, kl 13:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
59,5 ha
Tomtområde
59,5 ha
Virkesförråd
2 509 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

NORSJÖ NORSJÖ 10:55 NORSJÖ HOLKTJÄRN 1:21

Om fastigheten

Nu finns möjlighet att köpa två tillväxtfastigheter i Norsjö, 71,4 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 500 m³sk och en bonitet om 3,9 m³sk/ha/år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnader

Byggnad okänd

Det finns en byggnad på Norsjö Holktjärn 1:21, standard och skick är okänt.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen för Holktjänt 1:21 är upprättad augusti 2011 och för Norsjö 10:55 har planen upprättats i oktober 2012. Planerna har uppdaterats med utförda åtgärder och tillväxten är uppräknad till och med 2020.

Gemensamt för båda fastigheterna uppgår den totala arealen till 94,3 ha varav 71,4 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om 2 509 m³sk och en bonitet om 3,9 m³sk/ha/år. På fastigheten är tall det dominerande trädslaget som står för 48 % av volymen.

Skogsvård

Under planperioden är 7,4 ha markberedning och plantering föreslagna och 8,2 ha röjning. Köparen ansvarar för att återbeskogning sker och svarar för kostnaderna.

Skogsvårdslagen

Skogsvårdslagen
På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 -100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln).

För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda
regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.​

Fastighetsgränser

Avvikelser kan förekomma mellan officiell och uppgiven areal enligt skogsbruksplanen. Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

​Biotopskydd och nyckelbiotoper

Hela skifte 2 på Norsjö 10:55 berörs av Vajsjöns naturreservat. (Källa Skogsstyrelsen).

Forn- och kulturlämningar

Inga fornminnen eller kulturlämningar finns registrerade på fastigheten. (Källa Skogsstyrelsen).

Jakt

Norsjö 10:55 ingår i Norsjö norras jaktlag och Holktjärn 1:21 ingår i Holktjärns jaktlag

Jaktstuga

Jaktstuga ca 32 kvm med två kaminer sängar och bord samt tillhörande förråd.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 1 975 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter