fbpx

Skogsfastighet

Tillväxtfastighet med jaktmöjligheter!

Högstbjudande

1 200 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast tor 11 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
37,2 ha
Skogsmark
35,9 ha
Skogsimpediment
0,2 ha
Inägomark
0,8 ha
Väg och kraftledning
0,3 ha
Virkesförråd
3 252 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

ÖRNSKÖLDSVIK VÄSTERSEL 2:17

Om fastigheten

Fin tillväxtfastighet belägen precis i utkanten av Mellansel. Fastigheten är fördelad på fem närbelägna skiften där alla har god åtkomst via väg, två av skiftena ligger vackert belägna precis vid Djupsjön och Valmsjön med tillhörande fiskerätt. Fastigheten är mycket välskött där röjning samt gallring är genomförda på senare tid. Nyupprättad skogsbruksplan visar på en total virkesvolym om ca. 3250 m3sk med övervikt på huggningsklass G1 med god medelbonnitet om 5,4, så här växer det så det knakar! Inga besvärande byggnader på fastigheten som dessutom möjliggör jakt Västersels jaktlag.
Mer information finns att läsa i skogsbruksplanen.

Intresseanmälan till mäklare Håkan Wiklund, senast 11/11, detta till E-post; hakan.wiklund@ludvig.se
(Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna bud eller hålla en efterföljande budgivning om det blir flera intressenter. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.)

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Flygfilm

Fakta

Skogsuppgifter

Planen upprättades Juni 2019 av Nätraälven skog. Fastigheten har enligt plan en totalareal om 37,2 ha varav 35,9 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 3250 m³sk vilket innebär ett medelförråd om 91 m³sk per produktiv ha.
Medelboniteten är beräknad till 5,4 m³sk per ha och år. Åldersfördelningen är ojämn och har sin tyngdpunkt på skog i huggningsklass G1 vilket utgör 56% av produktiv areal.

Skogsvård

Inom de kommande tio åren är 9,8 ha föreslagen för ungskogsröjning.

Skogsvårdslagen

Det åligger köparen att överta ansvaret för samtliga lagstadgade åtgärder som finns på fastigheten per kontraktsdagen / tillträdesdagen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

I avdelning 6 finns registrerad sumpskog (källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- eller kulturlämningar (Källa: Skogsstyrelsen via SeSverige).

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 482 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna intresseanmälan senast tor 11 Nov

Högstbjudande: 1 200 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter