Lantbruk

Tillväxtfastighet i V. Lainejaur

Högstbjudande

350 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 9 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
22,7 ha
Skogsmark
18,7 ha
Skogsimpediment
3,9 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Virkesförråd
2 144 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALÅ MALÅ 1:76

Om fastigheten

Obebyggd tillväxtfastighet strax utanför V. Lainejaur, Malå kommun. Totalt ca 23 ha varav ca 19 ha produktiv skogsmark enligt nyupprättad plan. Virkesförråd på ca 2 150 m³sk, medelförråd på 115 m³sk per produktiv ha. Fastigheten utgörs till 96% gallringsskog vilket medför en god tillväxt över tid. Talldominerad till 95% följt av 4% gran och 1% löv. Medelboniteten är för området god på 3,8 m³sk per ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten har inga byggnader

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen är upprättad 2020-10 av Roger Larsson, Ludvig & Co. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte fördelat på skogsmark och impediment. I fastighetens norra ände skär en skogsbilväg. Enligt skogsbruksplan är fastigheten ca 23 ha varav ca 19ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 2 150 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 115 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 3,8 m³sk per ha och år.

Fastigheten är talldominerad till ca 95% följt av 4% gran, 1% löv. Tyngdpunkten ligger på medelålders skog i huggningsklassen G1 vilket utgör 96% av produktiv areal.

Skogsvård

Röjning är föreslagen skogsvårdsåtgärd på 0,7 ha enligt plan.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

Jakten upplåten och ingår för närvarande i ett enmansjaktlag. Jakten tillgänglig 2021.

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Malå kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter