Lantbruk

Tillväxtfastighet i Malå

Högstbjudande

110 000 kr

Försäljningssätt

Intresseanmälan senast mån 9 Nov

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
7,2 ha
Skogsmark
7,0 ha
Väg och kraftledning
0,1 ha
Övrigmark
0,1 ha
Virkesförråd
326 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MALÅ MALÅ 1:21

Om fastigheten

Obebyggd skogsfastighet strax utanför Malå samhälle. Totalt 7,2 ha varav ca 7 ha produktiv skogsmark enligt nyupprättad plan. Virkesförrådet är ca 330 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 47 m³sk per produktiv ha. Fastigheten utgörs till största del av yngre skog mellan 10-30 år, ca 70 % av produktiv areal utgörs av skog i huggningsklass R2. Fastigheten är tallskogsdominerad till 94%. Boniteten är beräknad till 4,1 m³sk per ha och år.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Byggnad

Byggnadssätt

Fastigheten har inga byggnader

Skogsuppgifter

Skogsbeskrivningen är upprättad 2020-10 av Roger Larsson, Ludvig & Co. Fastigheten består av ett sammanhängande skifte. I fastighetens södra ände skär en väg. Enligt skogsbeskrivning är fastigheten ca 7,2 ha varav ca 7 ha produktiv skogsmark. Virkesförrådet är beräknat till ca 330 m³sk vilket innebär ett medelförråd på ca 47 m³sk per produktiv ha. Medelboniteten är beräknad till 4,1 m³sk per ha och år.

Fastigheten är talldominerad till ca 94% följt av 4% löv, 2% gran. Tyngdpunkten ligger på röjningsskog i huggningsklassen R2 vilket utgör 71% av produktiv areal.

Skogsvård

Inga föreslagna skogsvårdsåtgärder inom planperioden.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

På fastigheten finns inga registrerade forn- och kulturlämningar (Källa: Metria via SeSverige).

Naturvärden

På fastigheten finns inga registrerade naturvärden (Källa: Metria via SeSverige).

Jakt

Oregistrerad mark (dvs jakträttshavaren får jaga årskalv de fem första dagarna på älgjaktsäsongen) (Källa: Länsstyrelsen Västerbotten)

Välkommen ut i skogen!

Gå på virtuell visning med Ludvig & Co:s Gårdskarta. Inspektera ägorna från soffan eller på plats. GPS-funktionen i din telefon eller surfplatta hjälper dig hitta rätt.
Nu kan den som är intresserad av en fastighet till salu, inte bara ta del av bilder, beskrivningar och bilagor, utan även promenera runt på fastigheten och inspektera sina potentiella ägor, från soffan eller på plats på fastigheten. Med hjälp av GPS får du hela tiden information om vart du är. Dessutom kan du klicka på kartbilden och få information från skogsbruksplanen om virkesvolym etc. Råkar du kliva över till grannfastigheten upptäcker du det snabbt och kan gå tillbaka igen.
I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Man väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.

Förvärvstillstånd

Juridisk person behöver förvärvstillstånd liksom privatperson som ej varit mantalsskriven i Malå kommun det senaste året. Kostnaden för förvärvstillstånd är 4 600 kr för privatperson.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och summan av dessa. Det kan således inte av Köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna korrekt återger fastighetens egenskaper.

Köparen av fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en skrivelse där det betonas att de i fastighetsbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga.

Informationen i fastighetsbeskrivning är baserad på ägarens uppgifter samt annat tillgängligt offentligt material. För felaktigheter i detta material ansvaras ej. För händelse som inte kunnat förutses eller påverkas och som ändrar givna förutsättningar ansvaras ej. Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande. Ludvig & Co ägnar sig åt, vad man enligt fastighetsmäklarlagen kallar, sidoverksamhet och förmedlar annonserbjudande till Hemnet Service HSN AB. Fast ersättning lämnas indirekt med 300 - 800 kr.

Dokument & bilagor

Kontakta oss