fbpx

Skogsfastighet

Tallskog i Östra Skymnäs

Utgångspris

1 600 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 26 jun kl 16:00

Anmäl intresse

Om fastigheten

Välskött skogsfastighet som idag är en pelarsal av välmående furor. Virkesrik med hela 272 m³sk per hektar som ger ett totalt virkesförråd om 2 912 m³sk. varav 96% är tall. Allt är i ett skifte som ligger intill väg.
Parkera på vägkant och ta en promenad för att titta, stövlarna kan du lämna hemma.
När du besöker fastigheten så ta gärna hjälp av vår interaktiva gårdskarta.
Gå in på www.ludvig.se/fastigheter/ med dina mobila enhet och klicka upp Gårdskartan så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning

HAGFORS ÖSTRA SKYMNÄS 1:108

Adress

Östra Skymnäs 68495 Höje

Totalareal
10,9 ha
Skogsmark
10,7 ha
Väg och kraftledning
0,2 ha
Virkesförråd
2 912 m3sk

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Skogsuppgifter

Nyligen upprättad skogsbruksplan (april 2023) av Henrik Ynger. Enligt skogsbruksplanen omfattar den produktiva skogsmarken 10,7 ha med ett totalt virkesförråd om 2 912 m³sk varav 2 387 m³sk är S2 skog. Beräknad medelbonitet är 6,8 m³sk/ha i snitt och årlig tillväxt 36 m³sk/år i medel under planperioden (med hänsyn till föreslagna åtgärder). Virkesförrådet är i medeltal högt med 272 m³sk per hektar med en trädslagsfördelning där tall utgör 96 %, gran 2 % och löv 2 %. Avverkningsförslag under planperioden (2023-2032) är totalt 2 241 m³sk fördelat på föryngringsavverkning 2 070 m³sk samt gallring 171 m³sk.

Skogsvård

Fastigheten präglas av ett mycket välskött tallbestånd och har väldigt litet behov av skogsvårdande åtgärder. Det som nämns i skogsbruksplanen är 0,5 hektar ungskogsröjning.

Skogsvårdslagen

På brukningsenheter med produktiv skogsmark om 0 - 100 ha får maximalt 50 ha vara kalmark och skog under 20 år. På brukningsenheter över 100 ha produktiv skogsmark får föryngringsavverkning inte ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens produktiva skogsmarksareal kommer att bestå av kalmark och skog yngre än 20 år (den sk 50% regeln). För nybildade fastigheter yngre än tre år gäller särskilda regler.

Som brukningsenhet räknas normalt den produktiva skogsmark inom en kommun som tillhör samma ägare.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Jakt

Fastigheten ligger inom Mangstorp Älgskötselområde/Forshaga öst. Gemensam älgjakt i ett lag där fastigheten ingår, ca 600 ha.
Ingår inte i viltvårdsområde. Enskild småviltjakt på egen fastighet.
Ligger inom Syd-Östra Sunne/Ena kronhjortsskötselområde.

Forn- och kulturlämningar

Finns registrerad Kulturlämning på fastigheten. På gränsen mellan Avd. 1 och 2 är "Färdväg". RAÄ-nummer: Norra Råda 72:1
Källa: Riksantikvarieämbetet Fornsök
Inom Avd. 3 finns lämningar från gammal dansbana. ObjektID: 1032809
Källa: Skogsstyrelsen Skogens Pärlor

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden finns registrerade på fastigheten.
Källa: Skogsstyrelsen

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom Norra Råda socken, Hagfors kommun. Detta räknas inte som glesbygdsområde varför en privatperson inte behöver ansöka om förvärvstillstånd inför ett köp. För juridiska personer gäller särskilda regler.

Visning

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta på www.ludvig.se/fastigheter/. Klicka upp Gårdskartan i din mobila enhet så kan du bland annat få information om var på fastigheten du befinner dig och genom att klicka på olika områden få upp aktuell information om t.ex. skogens ålder och virkesvolym. I Gårdskartan finns Googles kartor och satellitbilder som bakgrundskartor till kartvyn som visar fastighetens utbredning och indelning i olika avdelningar. Du väljer lätt om man vill se fastigheten med kartbild eller satellit, med ägoslagsfärgerna tända eller genomskinliga.
Detta är också ett bra sätt för att hitta till och runt på fastigheten.
Ingen särskild visning arrangeras utan objektet undersöks på egen hand, dock skall hänsyn tas till pågående jakt, grannar mm.

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse med den slutlige köparen.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 517 500 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna bud senast mån 26 jun kl 16:00

Utgångspris: 1 600 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co Fastighetsförmedlings dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter