fbpx

Lantbruk

Talldominerad skogsfastighet på tillväxt

Utgångspris

2 000 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast ons 14 jul kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
45,1 ha
Tomtområde
45,1 ha

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

LEKSAND SÖDER BERGSÄNG 44:3

Adress

Skogsfastighet Leksand

Om fastigheten

Skogsfastighet om 45 ha fördelat på 2 skiften, varav 41 ha produktiv skogsmark. Talldominerat bestånd med huvudsakligen ung- och medelålders skog under 60 år. Virkesförråd om ca 6 300 m³sk. Medeltal 155 m³sk/ha och beräknad medelbonitet 5,6 m³sk/ha/år. Jakt inom Bjursås Östra VVO på ca 6500 ha och Tingsnäs VVO 4 086 ha.

Bud senast 14/7

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Arealuppgifter

Areal enligt fastighetsutdrag: 45,05 ha
Areal enligt fastighetskarta: 45,01 ha
Areal enligt skogsbruksplan: 45,0 ha

Ett skifte om 8,7 ha ligger i Stumsnäs i Rättvik och ett skifte om 35,6 ha ligger norr om Fjällgrycksbo.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad i februari 2020 av Per Dverstorp och därefter framskriven och uppdaterad med utförda åtgärder till och med februari 2021 i programmet PCSkog.

Enligt skogsinventeringen omfattar den produktiva skogsmarken ca 41 ha. Virkesvolymen är uppskattad till ca 6 300 m³sk, varav ca 500 m³sk är avverkningsbart. Trädslagsfördelning 76% tall, 13% gran och 11% löv. Medeltal 155 m³sk/ha och beräknad medelbonitet 5,6 m³sk/ha/år. Se vidare i bifogad skogsbilaga.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontroll.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper eller andra höga naturvärden registrerade på fastigheten.

(Källa: www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor).

Forn- och kulturlämningar

Fastighet berörs inte av några registrerade forn- eller kulturlämningar.

(Källa: RAÄ Fornsök, www.raa.se/hittainformation/fornsok).

Jakt

Det större skiftet ingår i Bjursås Östa Viltvårdsområde (VVO) om 6511 ha. Kontaktperson Robert Engblom.
Skiftet i Stumsnäs ligger inom Tingsnäs VVO 4 086 ha (Leksand). Kontaktperson Anders Lindh

Fiske

Fastigheten ligger inom Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening (FVOF).

Bjursås-Leksands Fiskevårdsområdesförening består av cirka 7 000 stycken fiskerättsägare och omfattar ett 80-tal vattendrag. Det finns två stycken put-and-take-sjöar; Attjärn och Såtjärn och en flugfiskesjö som heter Hovtjärn. Området sträcker sig från Siljan (Leksand), Rogsjön (Bjursås) till Marnäs. Lungsjöån som ligger mellan Finnbo – Vasasten (Marnäs) är arrenderad och drivs privat för flugfiske. (Se www.flyfisher.nu för mer information.)

Våra vattendrag är många och erbjuder stor variation. Här kan man fiska allt från gädda, abborre, lake, öring, sik till vitfisk.
Mer information på hemsidan https://www.ifiske.se/fiske-bjursas-leksandsfvof.htm

För fiskerättsägare erbjuds områdeskort som kostar 100 kr (2021) https://www.ifiske.se/fiskekort-bjursas-leksandsfvof.htm.

Vägar och samfälligheter

Fastigheten har andelar i Tingsnäs Vägsamfällighet (Leksand Laknäs GA:2), Finnbobygdens samfällighetsförening (Leksand Östra rönnäs GA:3) och Stumsnäs Vägssamfällighetsförening (Rättvik Stumsnäs GA:3) gällande gemensamma vägar. Se bifogade kartbilder.

Fastighet har även del i samfälligheterna Leksand Laknäs FS:85 (13,35 %) Leksand Laknäs FS: 81 (0,063%), Leksand Laknäs S:80 (0,061%) samt Leksand Plintsberg FS:4 (2,066%). Någon vidare utredning av dessa samfälligheter har inte gjorts då de bedöms ha en oansenligt värde.

Rättigheter och belastningar

På skogsskiftet vid Rossaudden väster om Vikarbyn ligger några tomter ner mot Siljans strand. För dessa fastigheter finns rättigheter genom inskrivna avtalsservitut att nyttja område för båt- och badplats samt väg vilka belastar fastigheten enligt fastighetsutdraget. Servitutsrättigheterna begränsar inte möjligheten att ändamålsenligt nyttja skogsmarken inom fastighetens gränser för skogsbruk. Se bifogad kartbild.

Inteckningar

Fastigheten är samintecknad. Dödning samt nyfastställelse av datapantbrev pågår. Fastigheten kommer att överlåtas fri från lån och inteckning.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Skogsinventeringen är upprättad med för skogsinventering gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter.
Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsinventeringen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom omarronderingsområde. Förvärvstillståndet är kostnadsfritt. Mäklaren hjälper till med ansökan.

Visning

​Skog och mark kan undersökas på egen hand, dock skall hänsyn visas till grannar, djur, ev pågående jakt och liknande.

Den här fastigheten har en interaktiv Gårdskarta. Öppna länken i din mobila enhet så kan du klicka på kartbilder när du befinner dig i fält via GPS för att få information från skogsbruksplanen.

Tillträde

Tillträde sker inom 14 dagar från beviljandet av förvärvstillstånd därav om inget annat avtalats. En förutsättning för tillträde är att köpeskillingen erlagts i sin helhet.

Dokument & bilagor

Kartor över fastigheten

Skogsinformation

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast ons 14 jul kl 14:00

Utgångspris: 2 000 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter