Lantbruk

Sturedal Kristianstad, ca 110 ha

Högstbjudande

46 000 000 kr

Försäljningssätt

Bud senast mån 19 okt

Visning

  • Visning av fastighetens byggnader och produktionsanläggningar sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, Johan Herrlin, 044-20 89 02 eller johan.herrlin@ludvig.se. Besiktning av mark sker på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende och växande gröda.

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
109,8 ha
Övrigmark
1,0 ha
Åkermark
72,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,4 ha
Åkermark
36,0 ha
Småhusmark lantbruk
0,4 ha
Boyta
200 kvm

Fastighetsbeteckning och adress

Fastighetsbeteckning

Kristianstad Håstad 68:1 samt 78:1

Adress

Håstads Ljungaväg 197 29194 Kristianstad

Om fastigheten

Sturedal om totalt ca 110 ha ligger strax norr om Kristianstad i Håstad, mellan Österslöv och Fjälkinge, i ett gristätt område med närhet till slakteri i Kristianstad. Gårdscentrum är väl samlat och fritt beläget med härlig vy över landskapet och Fjälkinge backe! Brukad åkermark om totalt 251,7 ha varav 106 ha ägd areal. Merparten av åkermarken är inom klass 9 och 7 enligt Länsstyrelsens jordartsklassificering. All åkermark är bevattningsbar genom nedgrävda stamledningar som är kopplade pump med vatten från Råbelövssjön. Gården erbjuder ett representativt boende om ca 200 kvm med ett byggnadsbestånd som till huvuddelen är i mycket gott skick. På Sturedal bedrivs idag ett kombinerat lantbruk med växtodling och djurhållning med egen foderproduktion med tork, spannmålslager och foderkök.

Fastigheten består utav ett modernt och rationellt slaktsvinsstall från 2010 med ca 2100 platser i fem avdelningar med ytterligare två stall med ca 860 platser i tre avdelningar, totalt ca 3030 platser. Helautomatisk blötutfodring och vakuumutgödsling samt rostfri utgödsling. På fastigheten finns spannmålstork och spannmålslager med lagringscapacitet om totalt ca 1900 ton spannmål, maskinhall, personalrum, servicerum, loge, stall med två boxar samt flytgödselbrunnar om totalt 5700 kbm.

Dagens ägare har byggt upp en lättarbetat och tidsbesparande slaktsvinsproduktion med en fantastisk djurhälsa med hög tillväxt och låg foderförbrukning.

Bilder

Visa alla bilder

Planritningar

3D-foto

Fakta

Byggnader

Stall 1, 2 och 3

Stall 1
Uppfört 1950 renoverat 2017 med isolerade plastfönster, frigolit i väggar, ny puts samt takisolering, innertak och ventilation 2020. Ny inredning 1998. Stall 1 har 207 grisplatser. Rostfri, automatisk utgödsling samt helautomatisk utfodring. Uppvärmning via golvvärme via värmepump och kollektorslangar i gödselkulvert.

I vinkel till stall 1 finns personalrum, fikarum, serviceutrymme, tvättstuga, omklädningsrum, toalett, dusch, sluss till stalldel, kylrum samt
sadelkammare. Loft ovanför serviceutrymmen och 2 garage med port från parkeringsplats.

Stall 2 och 3
Genom korridor från stall 1 nås stall 2 byggt 1968 samt stall 3 byggt 1978 med 328 grisplatser vardera. Nytt golv i boxar (epoxyblandning) och ny inredning 2014. Ventilation bytt 2008 och nytt yttertak årsskifte 2015-16. Rostfri, automatisk utgödsling samt helautomatisk utfodring. Vattenburen uppvärmning via
rörsystem i inredning via värmepump och kollektorslangar i gödselkulvert.

Stall 4, Det nya stallet

Byggnad om 40 x 80 meter uppförd 2010 med sandwich element: betong med frigolitkärna samt plåttak. Anslutning till de andra stallarna via korridor, vilket innebär att satellitfoderkök, utlastningsplatta och personlatutrymme nås från samtliga stallbyggnader. 60 % av tak bytt årsskifte 2015-16 pga storm. Då byttes även ventilation med fläktar, ställdon och motorkomponenter i avdelning 5, 6, 7 och 8 samt hälften av de i avdelning 4. Ventilation av undertryckstyp med luftintag via takfot och utsugsfläktar med trummor via tak. Byggnaden är uppdelad i 5 identiska avdelningar med plats för 434 grisar i varje, totalt 2170 platser. Plastinredning och plast på väggar, aluminium i tak samt epoxybehandlat golv vilket gör det slitstarkt och lättstädat. Uppvärmning via golvvärme via värmepump och kollektorslangar i gödselbehållare. Vakuumutgödsling samt helautomatisk utfordring via satellitkök. Utlastningsrum från samtliga 8 avdelningar mot gårdsplan. I anslutning till gårdsplan finns också två hästboxar, satellitkök samt halm- och ströförråd.

Tvättvatten från stallarna och från spolplatta, ytvatten från hårdgjorda ytor liksom avloppsvatten från personalutrymme går i slutna system till flytgödselkulvert.

Dricksvattenbrunn till samtliga stallar finns från borrad brunn på gårdsplan.

Samtliga smågrisar köps från Håstad Gris via ett mellangårdsavtal.

Tork och foderkök

Spannmålstork och förvaring av spannmål. Byggnad uppförd 1986 och tillbyggd 2018 då ny tippgrop för torkning samt ny elevator för fördelning till fickorna installerades. Här finns satstork om 17 ton som torkar spannmål med varmluft som sedan kyls med kallluft innan det går vidare till lagring. 2 st våtfickor med kapacitet om 50 ton vardera. 5 mindre fickor varav 1 till sojamjöl, 1 till korn, 1 till vete och 2 till premix. Foderkök som förbereder fodret och blandar med vassle, drank, vatten och premix innan det går vidare till satellitkök intill stallarna. Blötutfodring installerades 2004. All blandning och fördelning sköts effektivt via dator och handdatorer vid utfodring. Kontor finns i byggnaden.

Lagring av spannmål
700 ton i spannmålssilo intill torkbyggnad
250 ton över luftat golv i torkbyggnad
100 ton i våtfickor
600 ton i fd. löktork
200 ton på granngård Hagalid (Håstad 78:1). Här förvaras också handelsgödsel.
Totalt ca 1900-2000 ton lagringskapacitet av spannmål

På hörnet av byggnaden finns förråd med kompressor samt låst förråd för bekämpningsmedel och bufferttank till sprutning.
På baksidan av torkbyggnden finns panna från 2016 i en container med en kapacitet på 400 kW, samt reservkraft som klarar utfodring och ventilation.
Dieseldepå finns utanför byggnaden.

Maskinhall/spannmålstork/löktork

Ekonomibyggnad i stomme av stål och tak (bytt 2020) och fasad av plåt. Byggnadsyta om ca 650 kvm innehållade maskinhall samt ett isolerat före detta löklager som idag används som spannmålslager. Utrymme för lagring av 600 ton spannmål alt. 500 ton lök och kan lufta spannmålen eller torka löken med hjälp av 4 fläktar och luft som trycks upp i golvet. Torkning av löken sker med ett temperaturstyrt system. På utsidan längs ena långsidan av byggnaden finns en körvåg.

Verkstad

I vinkel till stall 1 finns en verkstad med loft samt loge.

Drankbehållare

Drankbehållare om 450 kbm med dranktank under jord om 50 kbm.

Gödselbrunnar

3 st flytgödselbehållare med volym: 2500 kbm, 2500 kbm samt 700 kbm.

Bostadshus

Bostadsbyggnad från 1909 i 1,5 plan med källare som totalrenoverades under 70-talet. Tak av betongpannor (1979) och fasad av reviderad puts samt träpanel på gavelspetsarna och tvåglasfönster. Avlopp via trekammarbrunn med infiltration från 2018 samt vatten via borrad brunn. Vattenburen uppvärmning via oljepanna från 1970-tal. Taxerad boarea om 200 kvm.

Entréplan innehållande finentré från gården med trappa till ovanvåning, kök med matplats, groventré med toalett och tvättpelare, stort vardagsrum i fil med matplats och utgång till veranda i söder samt kakelugn, kontor och sal med vacker kakelugn (skorsten borttagen). Ovanvåning med hall med förvaring, 3 sovrum samt badrum med dusch.
Källare med gjutet golv och putsade väggar. Innehållande rum med frysboxar, förvaring, pannrum, hall med utgång till gården samt stort rum med gråstensväggar.

Ekonomibyggnader Hagalid

Ekonomibyggnad i vinkel med en byggnadsyta om ca 600 kvm. Rest under tak av eternit och fasad av rött tegel och stående träpanel. Används till förvaring av 200 ton spannmål samt för förvaring av handelsgödsel.

Tidigare gristall om ca 480 kvm. Rest under tak av eternit samt fasad av betong och stående träpanel. Utriven stallinredning och används idag som förråd.

Flytgödselbrunn på baksidan med volym om:

Åkermark

Ca 106 ha stödberättigad åkermark odlas med spannmål, matpotatis och betor. Markkartering gjord 2019. Delar av arealen är täckdikad.

Håstad 68:1 - Sturedal
Ca 32 ha inom jordartklassificering 9
Ca 17,5 ha inom jordartklassificering 7
Ca 22,5 ha inom jordartklassificering 5

Håstad 78:1 - Hagalid
Ca 13 ha inom jordartklassificering 9
Ca 14 ha inom jordartklassificering 7
Ca 9 ha inom jordartklassificering 5

Stödrätter

Håstad 68:a - Sturedal
Stödberättigad areal om ca 69,89 ha (SIV Jordbruksblock 2016)

Håstad 78:1 - Hagalid
Stödberättigad areal om ca 36,67 ha (SIV Jordbruksblock 2016)

Växtodling

Fastighetsägaren brukar 251,7 ha varav 106 ha ägd areal. Den brukade arealen fördelar sig enligt följande:
42 ha sockerbetor
35 ha matpotatis
25 ha som tidigare odlades med lök. Idag är den arealen delvis ersatt med inhyrd jordgubbsodling.
På resterande areal (ca 150 ha) odlas foderspannmål vilket motsvarar 60% av den totala förbrukningen till grisproduktionen.

Bevattning

Det finns fasta stamledningar på 103 ha av den egenägda arealen med pump från Råbelövssjön. Jordägaren äger 4/5 av pumpanläggningen, vilket ger en kapacitet för 4 bevattningmaskiner. Den arrenderande arealen bevattnas dels med egen bevattningsanläggning samt delvis med jordägarnas egna bevattningsanläggningar.

Arrenderad mark

Fastighetsägare arrenderar ca 145,7 ha åkermark enligt SAM-ansökan. Löptid på 5 år med en uppsägningstid på 1 år. Se "Karta åkermark" för karta på total åkermark.

Jakt

Jakträtten är ej upplåten.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.

All kontakt sker enligt önskemål från fastighetsägaren endast med ansvarig mäklare. Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga området. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda, pågående jakt och liknande.

Energideklaration

Energideklaration är ej utförd. Säljaren kommer i köpekontraktet ta med en klausul som avtalar bort rätten att upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Friskrivning

En friskrivningsklausul kommer att finnas med i kontraktet där säljaren friskriver sig från fel och brister i fastigheten. En köpare skall vara medveten om att en friskrivning av detta slag är mycket långtgående.

Driftskostnader

Nuvarande ägares driftskostnader 2019 fördelades på
Uppvärmning (olja) 35 000 kr
El 410 000 kr (322 291 kWh exkl bevattning),
Försäkring 65 000 kr
Slamtömning 1200 kr
Renhållning/sophämtning 2 670 kr
Fiber 3 600 kr.
Totalt: 517 470 kr

Vatten från sjön kostar ca 0,85 kr/kbm vatten. Tillkommer: underhåll, försäkring mm.

Inteckningar

Det finns pantbrev uttagna om sammanlagt 32 000 000 kr

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Liknande fastigheter