fbpx

Lantbruk

Stuga med skog och jakt i Venjan

Utgångspris

750 000 kr

Försäljningssätt

Anbud senast mån 13 Dec kl 14:00

Anmäl intresse

Snabbfakta

Totalareal
10,9 ha
Övrigmark
0,1 ha
Skogsmark
7,8 ha
Skogsimpediment
2,4 ha
Inägomark
0,6 ha
Virkesförråd
1 658 m3sk

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

MORA KNÅS 125:1

Om fastigheten

Fritidshus med enklare standard. Kök med kokspis och indragen gasol. Vatten från grävd brunn. Fastigheten består av två skiften. Ett skogsskifte, samt ett åkermarksskifte inne i Venjans by. På skiftet som sträcker sig mellan vägen och ån Ogan finns även en liten samfälld sjö. Arealen är enligt skogsbruksplanen totalt ca 11 ha, varav ca 8 ha är produktiv skogsmark. Virkesförråd om ca 1600 m³sk där näst intill allt uppnått slutavverkningsbar ålder. Medelboniteten är uppskattad till 5,2 m³sk/ha och år. Jakträtt inom Venjans viltvårdsområde om ca 24 000 ha.

Gårdskarta

Bilder

Visa alla bilder

Fakta

Vägbeskrivning

För vägbeskrivning se karta. På Ludvig & COs hemsida kan du få vägbeskrivning till fastigheten samt skogsinventeringen i fält. Välj "Hitta hit"
för vägbeskrivning, respektive "Visa gårdskarta" för att se skogsskiftena med indelning och avdelningsdata. Fungerar i webbläsare i både datorer och smarta
mobiltelefoner.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen upprättades oktober 2021 av skogsfirma DSK Skog AB. Fastigheten omfattar enligt skogsbruksplanen totalt ca 10,9 ha, varav ca 7,8 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 1658 m³sk. Medelboniteten är uppskattad till 5,2 m³sk/ha och år.

Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmärkta. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmärkning av dessa.

Naturvärden

Inga nyckelbiotoper, höga natur- eller kulturvärden fanns vid kontrolltillfället registrerade på fastigheten enligt Skogens Pärlor, www.svo.se eller SeSverige, www.metria.se.

Stuga

Stuga i delvis timmer med vedspis, diskbänk i rostfriplåt. Vatten från brunn. Utedass samt flera minde byggnader men bla vedbod.

Fiske

Fiastigheten ligger inom Norra Venjans fiskevårdsområde. Mer info om fisket i Venjan finns att läsa på https://sites.google.com/site/venjanfiske/

Jakt

Fastigheten har jakträtt inom Venjans viltvårdsområde som omfattar ca 23 000 ha som i sin tur ingår i Venjans älgskötselområde. Kontaktperson är Jonas Jonsson, 070-3804701.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs då fastigheten ligger inom glesbygdsområde. Mäklaren hjälper till med ansökan hos länsstyrelsen.

En avgift om 4 600 kr tas ut för privat/fysiska personer. Detta gäller dock inte om köparen sedan minst 12 månader är folkbokförd i glesbygd inom den kommun där egendomen är belägen.

Besiktning och undersökningsplikt

Ingen visningar kommer att arrangeras. Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig.

Dokumentation av budgivare

Fastighetsmäklaren är skyldig att upprätta en dokumentation över budgivare/intressenter med namn, kontaktuppgifter och belopp som bjudits. Vid avtalsslut skall dokumentationen överlämnas till köpare och säljare om auktion skett. Vid sluten budgivning har säljaren ingen skyldighet att överlämna budförteckning till köpare. Vill man vara anonym finns möjlighet att använda sig av ombud. Kontakta fastighetsmäklaren för mer information.

Fastighetsbeskrivning

Ludvig & Co förbehåller sig rätten att ändra fastighetsbeskrivningen, dess omfattning eller förutsättningar i den mån det anses erforderligt, utan särskilt meddelande.

Dokument & bilagor

Kontakta oss

Tack, dina uppgifter är skickade


Lämna anbud senast mån 13 Dec kl 14:00

Utgångspris: 750 000 kr

Jag har tagit del av upprättad fastighetsbeskrivning, köparinformation, lagen om penningtvätt samt dataskyddspolicy och lämnar mot bakgrund av detta följande intresseanmälan på fastigheten. I och med inlämnade av dessa uppgifter bekräftas att finansiering finns för att kunna genomföra köpet till ovan angivit belopp. Uppgifter om bank och kontaktperson lämnas på begäran eller i meddelanderutan.


Genom att klicka på Skicka godkänner jag Ludvig & Co:s dataskyddspolicy

Kontakta oss

Liknande fastigheter